Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 3/8-2022

Agroudvalg

Udvalgets opgave er at være rådgivende og idéskabende for DM&E med henblik på, at DM&E Agro yder og formidler den bedste service og rådgivning til medlemmer både fra huset i Vejle og fra eventuelle samarbejdspartnere uden for huset.

Udvalget er et støtteudvalg for DM&E's bestyrelse og for DM&E's medarbejdere. Udvalget er rådgivende. Ansvar og beslutninger påhviler alene DM&E's bestyrelse.

Udvalget er sammensat af en repræsentant fra hver lokalforening. Repræsentanten har forpligtiget sig til at bidrage med indspil og ideer med det formål, at rådgivningen over for alle medlemmer, som beskæftiger sig med landbrugsarbejde, får tilført den størst mulige nytteværdi af rådgivning, information, samarbejde med landbruget og dens organisationer samt politisk varetagelse af området.