Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Sidst rettet: 30/7-2020

Smittebeskyttelsesplan

Den største risiko for smittespredning i forbindelse med kørsel af landbrugsmaskinstationer er gyllekørsel, hvor smitsomt materiale kan overføres fra en ejendom til en anden.

Vi kan lære en del fra de store svineproduktioner, som afsætter gylle til biogas. På disse ejendomme er der gennemtænkt en plan for, hvordan logistikken gennemføres på ejendommen. Denne logistik har stor fokus på ren og uren transport, hvor disse transporter holdes adskilt for at undgå smitterisiko.

Forskellen på en svineproduktion og kvægproduktion er den transport, der går direkte fra stalden og ud. Derudover bliver foderet på en kvægejendom opbevaret og transporteret udendørs. Transporten foregår ofte på de samme veje, som bruges til at transportere gylle, døde dyr og indkøbt foder. Dette betyder, at der er mulighed for at smitte fra en besætning til en anden, hvis der fx. er transport gennem stalden.

Derfor opfordrer DM&E til, at der på hver kvægejendom laves en smittebeskyttelsesplan. Nedenstående smittebeskyttelsesplan er tænkt som et værktøj, der skal angive, hvordan transporten på en kvægejendom skal forløbe. I planen angives de områder, der skal fredes for uren transport for at undgå smittespredning.


Medlemmer af DM&E kan læse mere her - venligst benyt i øverste højre hjørne af hjemmesiden. Ønsker du at blive medlem, så kan du ansøge her.