Hjem » Tæt på virkeligheden: Kommunale sagsbehandlere på kloakmesteruddannelse

Tæt på virkeligheden: Kommunale sagsbehandlere på kloakmesteruddannelse

Der kan være langt fra et skrivebord i kommunens Natur & Miljøafdeling og ud til den praktiske håndtering af spildevand i det åbne land. Derfor er Horsens Kommune gået nye veje. Bedre forståelse og kommunikation via praktisk efteruddannelse øger effektiviteten.

Når man skal håndtere spildevand i det åbne land, er der en masse nødvendig dokumentation. Det betyder kommunikation med kommunens Natur & Miljøafdeling. Og her kan det let gå galt, for i den ene ende af røret har vi typisk en kloakmester, der er vant til at håndtere rør i jorden, og i den anden ende har vi en ofte akademisk uddannet person, der sidder med forventninger til papirgangen, attester, tilladelser og anden dokumentation.

Svær kløft

Netop den kløft kan være svær, og derfor har afdelingsleder i Horsens Kommunes Natur- og miljøafdeling for overfladevand, Christina Skipper været på udkig efter en egnet efteruddannelse til medarbejdere i afdelingen, som har den direkte kontakt med dem, der udfører arbejdet ude i marken:

”Jeg fandt et kursusforløb, bestående af et modul i den kloakmesteruddannelse, som udbydes af Learnmark Efteruddannelse i Horsens, og det har været en stor succes”, siger hun.

Biolog på kloakmestermodul

Trine G. Jensen, der er uddannet biolog, har netop været afsted på kurset, som foregår på skolebænken over fire dage, efterfulgt af tre dage ude i marken, hvor arbejdet foregår, og hun siger om forløbet:

”Det har givet mig en helt anden tilgang til kommunikationen med aktørerne ude i felten, for jeg har dels fået en bedre forståelse for det, de står med, og jeg har også kunnet give dem en bedre forståelse af, hvorfor jeg skal bruge dokumentationen fra dem, siger hun.

”Jeg har fået en helhed ud af det. Nu er det ikke bare teori, men et samlet billede af, hvad der foregår. Og det har de øvrige kursister også givet udtryk for, nemlig en bedre forståelse af, hvorfor jeg skal bruge dokumentationen. Det giver en langt bedre dialog, og gør min arbejdsdag mere effektiv. Desuden bliver jeg mere sikker i de afgørelser, jeg træffer, og det sparer tid på den enkelte sag,” tilføjer hun.

Stigende efterspørgsel

Uddannelsesleder på Learnmark Efteruddannelse, Peter Hjortdal Andersen er glad for, at det giver noget:

”Det er en rigtig god idé for kommunerne at sende deres medarbejdere på denne type kursus, for her møder de jo netop de fagfolk fra branchen, som de sidder og arbejder med i det daglige, og de kan faktisk tilføre hinanden en masse, og det giver en langt mere gnidningsfri og mere effektiv hverdag, når man forstår, hvad hinanden går og laver”, siger han.

I det pågældende tilfælde var det blot et enkelt modul, som Trine G. Jensen deltog i:

”Men reelt set kunne man jo godt forestille sig, at nogen tog hele kloakmesteruddannelsen og så arbejdede i kommunen. Det ville virkeligt øge den gensidige respekt og forståelse”, siger han, og tilføjer, at der også er muligheder indenfor andre fag.

Højner kvaliteten og fagligheden

I DM&E, Danske Maskinstationer & Entreprenører, der har mange kloakmestre blandt medlemmerne, giver man udtryk for det vigtige i en høj faglig standard:

”Vi vil som brancheorganisation gerne være med til at højne det faglige niveau i det arbejde, der udføres af vores medlemmer på spildevands- og kloakområdet. En del af arbejdet – og dermed en del af kvaliteten, er jo den dokumentation og myndighedsbehandling, der skal finde sted, og jo mere effektiv den er, jo mindre tid spildes der både hos entreprenøren og hos kommunen, som jo har et stort arbejdspres med sagsbehandling”, siger Sebastian Ravn, chefkonsulent Entreprenør.

Christina Skipper, (tv) afdelingsleder i Horsens Kommunes Natur- og Miljøafdeling for overfladevand, her sammen med Trine G. Jensen, biolog samme sted.

Peter Hjortdal Andersen, uddannelsesleder på Leanmark Efteruddannelse i Horsens.

Spørgsmål kan rettes til:

Sebastian Ravn, chefkonsulent, DME, Danske Maskinstationer & Entrreprenører, tel.7641 3668 mail: sr@dmoge.dk

Peter Hjortdal Andersen, uddannelsesleder, Learnmark Efteruddannelse i Horsens.

Tel. 4212 7306, mail: pha@learnmark.dk

Christina Skipper Ravn, Afdelingsleder, Tel: 76297450, mail: cskra@horsens.dk

Kontakt os

Få et hurtigt overblik over de fordele, du har glæde af som medlem af DM&E.