Hjem » CEETTAR og NRMM arbejde

CEETTAR og NRMM arbejde

CEETTAR er helt med fra starten til at lave EU typegodkendelse for motorredskaber

Der er blevet vedtaget at Motorredskaber skal kunne EU-typegodkendes, som det er med Traktorer, vogne og bugseret arbejdsredskaber. Grunden til arbejdet for en typegodkendelsesordning blev lavet, var for at sikre et fælles åbent marked i EU, for produkter og køretøjer, med samme høje sikkerhed på alle EU-veje.

EU-typegodkendelse for traktorer (TMR), har været brugt i mere end 10 år og stadig oplever vi i Danmark store udfordringer med at reglerne virker og skal sikre dette ”frie Marked”.

Vores problemer er bæltekøretøjer og regler for aksellast. Derfor er vi meget opmærksomme på de nye typegodkendelsesregler for NRMM, for at sikre at erfaringerne fra TMR bringes videre på godt og ondt.

NRMM = None Road Mobile Machinery.
TMR= Tractor Mother regulation

Nu er arbejdet så gået i gang med at få lavet selve direktiverne der skal omhandle disse motorredskaber, det der har været arbejdet med indtil nu, er at blive enige om at der skal laves et lovgivningsprojekt til lave dette. Det betyder at kommissionen må lave en arbejdsgruppe og hyre et konsulentfirma til at lave selve kladden til de nye regler. Det er det engelske TRL som skal lave kladden til selve direktivet. TRL har været med ind over tidligere direktiv arbejdet på typegodkendelser for traktor.

Workshop og personlige møder

 For at kunne lave en direktivkladde skal der meget information til og derfor har TRL haft afholdt flere Workshops for at kunne samle input.

Vi blev gennem CEETTAR inviteret til et personligt møde med TRL for at komme med vores input. Vi havde lavet en lang beskrivelse hvad vi havde af kommentarer til en fremtidig NRMM-løsning. Vi havde emner som:

 • NRMM-direktivet skal sikre lettere arbejde for producent, forhandler og køber af NRMM maskiner
  • Det skal ikke drukne i ikke nødvendigt typegodkendelses arbejde og derved kun lede til større omkostninger
 • Vi skal kunne bruge de nationale regler for bredde af køretøjer!
  • Halvdelen af alle EU-lande tillader større bredde end de 3 m, dette gøres for at sikre fødevarer produktion på alle landbrugsjord i medlemslandene
 • EU typegodkendte NRMM skal have adgang til alle EU-veje!
  • Vi skal ikke ende i samme problem som vi i Danmark har med EU-typegodkendte traktorer, hvor gamle danske regler forbyder disse, selv om EU-regler skal sikre adgang til alle EU-markeder.
 • Akselvægt er en teknisk detalje
  • Medlemslandenes lovgivning skal ikke kunne sætte lavere akselvægt end EU, da vi så effektivt sætter handelshindringer. Danmark tillader kun 10 ton akselast, mens alt EU typegodkendte køretøjer, tillader 11,5 ton aksellast på trækkende hjul. Så vi i Danmark bliver nødt til at søge om særtransport for at kunne kører med disse EU typegodkendte traktorer.
 • Dumpere og andre ikke vej transport motorredskaber skal kunne omfattes af NRMM
 • NRMM-køretøjer skal kunne transportere materiale de selv skal bruger eller høster
  • Det er vigtigt at NRMM kan omfatte selvkørende sprøjter, roeoptagere og lignende
 • NRMM-køretøjer skal være mulige at modificere til nyere teknologi
  • Det er vigtigt at Typegodkendelsen ikke begrænser mulighed for at modificere vores maskiner til den nyeste teknologi.
 • Antallet af hjul
  • Det var en overraskelse at der findes motorredskaber med 3-5-7 hjul.
 • NRMM skal kunne bruges på enkelt eller maskiner produceret i små antal
  • NRMM producenter i EU er oftest mindre producenter der producere unikke eller maskiner i små serier, disse skal ikke drukne i omkostninger, men sikre disse maskiner i hele EU

Vi håber på at ved at være med helt fra starten og helt tæt på, at vi kan sikre en NRMM lovgivning der faktisk afspejler den verden med de udfordringer vi har. CEETTARs opgave er at sikre at maskinstationer kan bruge alle de maskiner der produceres i EU og derved kunne få præcis de maskiner der giver det bedste resultat.

For yderligere information, kontakt venligst Gerth Petersen Holm, gh@dmoge.dk, +45 7641 3675

Kontakt os

Få et hurtigt overblik over de fordele, du har glæde af som medlem af DM&E.