Hjem » Mange DM&E-virksomheder hjælper hinanden

Mange DM&E-virksomheder hjælper hinanden

Tophistorie fra DM&E Magasinet

Inspiration og en masse gode, konkrete råd strømmer mellem medlemmerne i DM&E, som i stort antal støtter op om ERFA-klubberne.

Udveksling og deling af erfaringer og viden er et vigtigt element i brancheforeningen, og her spiller ERFA-klubberne en meget vigtig rolle. Samtidig er der rig mulighed for hyggeligt samvær med ligesindede i et uformelt fællesskab. Der er i dag over 20 aktive klubber, som mødes regelmæssigt, og heraf mødes 19 klubber til et årligt regnskabsmøde, hvor der analyseres på det forgangne år.

Netværk

Som virksomhedsejer er et godt netværk en vigtig forudsætning for forretningsmæssig succes, og her er ERFA-klubberne en af flere måder, hvorpå man kan udbygge sit professionelle netværk. Deltagerne bruger ofte hinandens netværk til løsning af konkrete opgaver, eller hvis der opstår problemstillinger, hvor de kan hjælpe hinanden. Netværket giver også inspiration til, hvordan nye muligheder kan bringes i anvendelse i den enkeltes virksomhed og bruges til at forbedre forretningsmodellen.

“I DM&E er der opbygget et kæmpe netværk, hvor medlemsvirksomhederne mødes på kryds og tværs for at sparre med hinanden og se andres perspektiv på ens opgaver og dagligdag.”

Ledelse og faglighed

Emnerne, som kommer op på møderne, spænder vidt fra ledelse og økonomi til konkrete faglige spørgsmål. Ofte handler ledelses-spørgsmål om personaleledelse, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere og udfordringer i forhold til administrative opgaver, herunder hvilke IT-løsninger der er bedst erfaringer med.
Der drøftes løsningsforslag og gives råd og erfaringer videre. I nogle tilfælde føres handlinger til referat, og der følges op på et efterfølgende møde. De faglige spørgsmål handler for eksempel om, hvordan konkrete opgaver kan løses, eller hvilke maskiner der er bedst egnede til opgaven.

Sparring og tillid

Som virksomhedsleder står man ofte alene med sine overvejelser og væsentlige beslutninger vedrørende virksomhedens drift og udvikling. Her kan de andre deltagere i ERFA-klubben bidrage med nye vinkler på emnerne og hermed være med til at finde nye muligheder – eller blot bekræfte, at man er på rette spor.
Flere klubber bruger hinanden flittigt til sparring om stort og småt og følger op på, hvordan det er gået på og imellem møderne. Her er fortrolighed og tillid nøglen til konstruktiv sparring, som giver værdi for den enkelte. Hvis der ikke er tillid imellem deltagerne i klubben, kommer der sjældent en reel sparring om de svære spørgsmål.
Tillid skabes igennem den meningsfulde relation, hvor mennesker respekterer hinanden, som de er i en åben og ærlig dialog med.

“Kun hvis det enkelte medlem føler sig tilpas og har det godt sammen med de øvrige deltagere i klubben, er der grundlag for en åben og ærlig dialog.”

Samværet er vigtigt

Samværet er vigtigt, og den rette ’kemi’ imellem deltagerne er afgørende for, hvordan klubberne fungerer og udvikler sig. Kun hvis det enkelte medlem føler sig tilpas og har det godt sammen med de øvrige deltagere i klubben, er der grundlag for en åben og ærlig dialog.
Det er meget forskelligt hvor meget det sociale samvær vægtes i klubberne. Nogle mødes kun på hverdage i dagtimerne, mens andre holder sommerfester og julefrokoster sammen med ledsagere og mødes gerne i weekender. Men fælles for alle er, at de trives i samværet med de andre i klubben, når de mødes.

Tallene holdes fortrolige

På regnskabsmøderne får alle gennemgået deres regnskab og bliver sammenlignet med lignende virksomheder både med hensyn til branche samt omsætningsstørrelse.
Første gang kan være en overvindelse, da det jo er, hvad ejeren/virksomheden har præsteret i løbet af året, så det er jo ejerens hjerteblod og beslutninger, så man viser for andre. Men det er altid en givende proces, da man som ejer får sparring af andre virksomhedsejere med udfordringer, som man måske har været alene med før. Under gennemgangen spørges der ind til målsætning for det igangværende år og der følges op på det. Det kan f.eks. være at sænke vedligeholdelse med tre procent eller øge effektiviteten(salgsandel). Her handler det om, at der sættes konkrete mål. Mange virksomheder når faktisk i mål.
Nogle gange spørges der til årets investeringer og her kan en beregning i Kalkulatus kaste lys på sagen. Overordnet kan man sige, at ”det, som bliver sagt på et regnskabsmøde, bliver på et regnskabsmøde.”

Se de 7 fordele ved at være med i en ERFA-gruppe

For yderligere information, kontakt venligst Torben Madsen, madsen@dmoge.dk, +45 7641 3669, eller Jens T. Guld, jtg@dmoge.dk, +45 7641 3661

Kontakt os

Få et hurtigt overblik over de fordele, du har glæde af som medlem af DM&E.