Hjem » Sådan kører du lovligt med jorddumperen

Sådan kører du lovligt med jorddumperen

Tophistorie fra DM&E Magasinet

Mange af DM&E’s medlemmer har en jorddumper som en del af maskinparken. Jorddumpere er et motorredskab, når vi snakker dansk lovgivning. Motorredskaber er ikke EU-type-godkendte, og derfor er de underlagt dansk lovgivning for kørsel på vejen. Reglerne gælder for alle veje – også grusveje medmindre det er på et lukket område.

Transporterer du materiale, som dumperen ikke selv skal anvende på landevejen som f.eks. jord, flis, sand eller f.eks. en graveskovl, er det et krav, at dumperen er indregistreret.

Hvornår skal du indregistrere din dumper?

Transporterer du materiale, som dumperen ikke selv skal anvende på landevejen som f.eks. jord, flis, sand eller f.eks. en graveskovl, er det et krav, at dumperen er indregistreret. Eksempler på materialer som dumperen selv skal anvende, er reservehjul, dieseltanke eller lign. Du må dog altid flytte jorddumperen på landevejen, når den er tom, hvis den ikke overskrider regler for vægt og dimensioner, som vi beskriver nedenfor. Som undtagelse må større køretøjer krydse og benytte vejen i op til 300 meter. Vi anbefaler, at du skilter med, at arbejdskøretøjer benytter vejen.

For at køre lovligt på landevejen er det vigtigt at have styr på reglerne for vægt og dimensioner. Det man transporterer bestemmer om dumperen skal indregistreres.

Dimensioner og vægt til lovlig færden på landevejen
Den må være 2.55m bred til almindelig kørsel. Jorddumpere må have en bredde op til 3.30m, hvis de er særligt indrettet til opgaver indenfor skov, landbrug eller vejarbejde. Dumperen SKAL være særligt indrettet specifikt til skov, landbrug og vejarbejde – dvs. du må ikke bruge dumperen til andre formål.
For de særligt indrettede dumpere over 3.30, må kørslen kun foregå mellem mark/skov og gård og ejendomme med fælles maskiner samt mellem maskinstation og maskinstations kunde. Jord-dumpere må maksimalt være 4m høje og have en læng-de på 12m og 18,75m med et efterspændt redskab el-ler vogn. Den må maksimalt have en akselvægt på 10 ton. Jordumperens totalvægt må maksimalt være 18 ton med to aksler og maksimalt 28 ton med 3 aksler. Jord-dumpere med 4 bælter eller hjul med bælter må mak-simalt veje 16 tons, og med 2 bælter, maksimalt 12 ton.

Hvor hurtigt må dumperen køre?
30 km/t er den almindelige hastighed, men dumpere kan dog Tempo 40-godken-des. Det kræver en godkendelse og en indregistrering. Tempo 40 kræver både skilt og nummerplade, ellers gælder Tempo 40-reglen ikke.

Dumperen SKAL kunne ses!
Følgende regler er gældende for lygter og reflekser. Rotorblink skal benyttes, hvis bredden er større end 2.50m eller hvis udragende dele er >1m frem eller >2 m bagtil. Du kan erstatte rotor-blink med blitz-lygter, som skal kunne ses hele vejen rundt om køretøjet. Der skal placeres en langsomtgående trekant bag på køretøjet. Alt over 2.55m skal markeres med bolche-stribede reflekser maksimalt 10 cm fra yderkanten. De skal ses både forfra og bagfra. Der er krav til placering af reflekser og lygter, men de kan fraviges, hvis konstruktionen ikke tillader det. Maskinen markeres bedst muligt, så andre bi-lister ikke overser udragende dele. Placer reflekser og lyg-ter, hvor det er muligt. Frem-ad skal de være hvide reflek-ser og lygter. På siden skal de være gule reflekser og lygter. Bagtil skal de være røde reflekser og lygter.

Særligt indrettede dumpere må være op til 3.30m brede, når de færdes på vejen.

Regler på byggepladsen
Jorddumperne der benyttes som arbejdsredskab udenfor vejen, er underlagt EU-lovgivning under EU-maskindirektivet. Her er det i princippet det, der er angivet i instruktionsbogen, som er gældende. Så vær OBS på, hvad producenten angiver dumperen kan og må. Det kan være ift. hvilken hældning den må køre på, hvilke størrelseshjul, der må monteres og hvor meget den må køre med osv.
Det skal dog nævnes, at der stadigvæk er krav om lys og reflekser samt kørekort, hvis dumperen kører, hvor der færdes andre som på f.eks. på en byggeplads.


3 gode råd fra konsulenten

  1. Husk indregistrering: Transporterer du materiale, som dumperen ikke selv skal bruge på landevejen, er det et krav, at dumperen er indregistreret. Eksempler på materialer som dumperen selv skal bruge, kan være ekstra dæk eller lign. Transporterer den f.eks. en graveskovl, er der krav om indregistrering.
  2. Tempo 40 kræver nummerplade: 30 km/t er den almindelige hastighed, men dumpere kan dog tempo 40 godkendes. Dette kræver en godkendelse samt indregistrering. Tempo 40 kræver både skilt og nummerplade, ellers kan Tempo 40 ikke bruges.
  3. Bredde over 2.55 kræver særlige forhold: Dumperen må være op til 2.55m til almindelig kørsel på alle veje – også grusveje. Er dumperen mellem 2.55m og 3.30m bred, må de køre på vejen, hvis de er særligt indret-tet til skov, landbrug eller vejar-bejde. DE SKAL VÆRE SÆRLIGT INDRETTET, og ikke kun bruges til disse formål.

Download faktaark her

For yderligere information, kontakt venligst Gerth Petersen Holm, gh@dmoge.dk, +45 7641 3675

Kontakt os

Få et hurtigt overblik over de fordele, du har glæde af som medlem af DM&E.