Hjem » Europas maskinstationer og entreprenører styrker samarbejdet

Europas maskinstationer og entreprenører styrker samarbejdet

Brancheorganisationen for Danske Maskinstationer og Entreprenører, DM&E, var i år vært da sekretariatsledere og bestyrelsesmedlemmer fra den europæiske brancheorganisation CEETTAR, gæstede det danske kontor i Vejle. Møderne blev afholdt, for at diskutere fælles udfordringer og muligheder for maskinstationer, entreprenører og skoventreprenører i Europa.

CEETTAR repræsenterer de nationale forbund og forsvarer deres faglige interesser i forhold til EU’s institutioner. CEETTAR har til formål at varetage branchens erhvervspolitiske interesser, over for Europa Kommissionen, samt fremme og udveksle synspunkter mellem medlemslandene, gennem regelmæssige debatter og møder.

– Det var meget givende møder, hvor vi fik udvekslet erfaringer og ideer om, hvordan vi kan styrke vores samarbejde på europæisk plan. Vores medlemskab i CEETTAR er med til at sikre en platform, hvor vi kan fremføre vores egne mærkesager og sammen med vores kollegaer, få den nødvendige politiske indflydelse, så vores branche er fast på den politiske dagsorden i EU, siger Bent Juul Jørgensen, branchedirektør i DM&E.

En stærkere lobbyorganisation

CEETTAR har en tilstedeværelse i 17 forskellige lande i Europa og er en proaktiv kraft til gavn for maskinstationer, entreprenører, kloakmestre og skoventreprenører på europæisk plan. DM&E er en af de aktive medlemmer af CEETTAR, hvor fagkonsulenten Gerth Holm Pedersen varetager CEETTAR arbejdet, inden for kørsel med landbrugs- og entreprenørmaskiner, regler som omfatter bl.a. vægt og bredde, forhold som er af vital betydning hvis medlemmerne skal kunne betjene deres kunder. DM&E’s branchedirektør Bent Juul Jørgensen er glad for det gode samarbejde med CEETTAR og landene i mellem.

– Erfaringsudveksling er med til at sætte fokus på, hvad vi gør forskelligt landene imellem, og hvordan vi høster det bedste fra andre lande og bringer det tilbage til DM&E. Derfor er disse møder vigtige. De er med til at styrke sammenholdet på tværs af lande. Det får os til at fremstå endnu stærkere som europæiske lobbyorganisationer, til fordel for alle maskinstationer, entreprenører og kloakmestre, samt skoventreprenører i Europa, siger han. 

Et harmonisk Europa

CEETTAR’s formand Klaus Pentzlin, deltog på mødet i Danmark, sammen med DM&E og andre søsterorganisationer fra bl.a. Frankrigs, Belgien, Tyskland, Østrig, Irland, Holland og Finland. På mødet blev branchens aktuelle udfordringer behandlet og ikke mindst de store udfordringer, som skærpet lovgivning, en generel mangel på arbejdskraft, implementering af digitaliseringsprojekter, samt bæredygtighedsproblematikken.

– Personlige møder mellem medlemsorganisationerne, er vigtige for det europæiske arbejde. Vi har i vores arbejde brug for megen information og på den måde er det vigtigt at komme ud og fornemme, hvordan andre lande gør. Også for at finde de steder hvor der er mangler, eller hvor systemet ikke fungerer. Jeg er en ægte europæer og arbejder vi sammen, kan vi i fællesskab sætte vores aftryk på fremtiden, siger Klaus Pentzlin.

Klaus, er udover sin post i CEETTAR, valgt som formand for Tyske Maskinstationer og Entreprenører, BLU. Tillige driver han en maskinstation og entreprenørforretning i det nordtyske. Han har som formand for et af de største lande i Europa, et stort mandat på vegne af sine mange medlemmer i Tyskland, men ville nødig være arbejdsindsatsen foruden fra de mindre lande som Danmark, Holland og Finland.

– Vi har brug for harmoni i Europa – vi kan gøre mere sammen, end vi kan hver for sig. Det er en stor sejr, at vi sidder med og bliver spurgt som eksperter, når der arbejdes på lovgivning, som berører os. De nordiske lande er meget engagerede i lobbyarbejdet og viser vejen for resten af Europa, siger han.

Fra venstre til højre, bagerste række: Klaus Pentzlin og Guus Altena. Forreste række: Bent Juul Jørgensen, Jérôme Roche and Johan Van Bosch.

Faktaboks

CEETTAR er en fællesorganisation for maskinstationer, entreprenører og skoventreprenører i landlige områder i Europa. CEETTAR blev grundlagt i 1961 og har i dag 17 nationale forbund som medlemmer. CEETTAR’s formål er at repræsentere de nationale forbund og forsvare deres faglige interesser i forhold til EU’s institutioner. Samt at repræsentere og forsvare interesser over for andre foreninger, der er aktive på, og udenfor europæisk plan. Derudover at fremme og udvikle udveksling af synspunkter mellem medlemmer gennem regelmæssige debatter og møder.

DM&E er en brancheorganisation for maskinstationer, entreprenører og kloakmestre i Danmark. DM&E blev stiftet i 1963 og har i dag omkring 700 medlemmer. DM&E’s formål er at varetage medlemmernes erhvervsmæssige interesser over for myndigheder, organisationer og samarbejdspartnere. Samt at yde rådgivning, uddannelse og service til medlemmerne. DM&E er også aktiv i EU-samarbejdet gennem CEETTAR.
For mere information om CEETTAR og DM&E, besøg deres hjemmesider: www.ceettar.eu og www.dmoge.dk.

For yderligere information, kontakt venligst Bent Juul Jørgensen, juul@dmoge.dk, +45 7641 3678

Materiale til download

→ Læs pressemeddelelsen i Word-format og download billederne her

Kontakt os

Få et hurtigt overblik over de fordele, du har glæde af som medlem af DM&E.