Hjem » Telefonen begyndte bare at ringe med det samme

Telefonen begyndte bare at ringe med det samme

Tophistorie fra DM&E Magasinet

Efter i alt 24 uger på skolebænken kunne Arkim Kure, indehaver af SK Entreprenør i Hanstholm, søge autorisation som kloakmester i juni 2023.
Derefter begyndte telefonen straks at ringe med kloakopgaver. På godt et halvt år nærmer omsætningen på kloakopgaverne sig en million kroner, og forventningen er, at væksten fortsætter. Til vinter skal to medarbejdere derfor af sted på rørlæggeruddannelsen.

Hvis det skal fortsætte på den her måde, så er jeg nødt til at dele mere ud på de ansatte, ellers kan vi ikke magte det, konstaterer Arkim.

Derfor er vi på besøg hos SK Entreprenør

I en moden alder gennemførte Arkim Kure både rørlægger- og kloakmesteruddannelsen, og det gav straks pote med masser af kloakopgaver. Derfor skal to medarbejdere nu på rørlæggerkursus til vinter for at frigøre Arkim til at tage nye opgaver ind.

24 uger på skolebænken krævede både ro og råd

SK Entreprenør i Hanstholm valgte at investere i den store ’pakke’ fra DM&E for at få den bedst mulige start som autoriseret kloakmester.

Tanken havde meldt sig on-off i de seneste ti år, nemlig at det kunne gavne forretningen at få autorisation som kloakmester. SK Entreprenør i Hanstholm har gennem årene kunnet trække på dels et familiemedlem med autorisation som kloakmester, dels en kollega i branchen.
Men familiemedlemmet døde desværre, og indehaver Arkim Kure og hans medarbejdere kunne derfor reelt kun påtage sig kloak-opgaver, når kollegaen havde tid i sit eget firma til at være ansvarlig kloakmester på Arkims opgaver. Det var ikke en holdbar løsning, hvis det skulle fortsætte med kloakopgaverne. Men først forrige år var der ro og råd til, at Arkim kunne hive først otte uger og derefter 16 uger ud af en travl kalender til at gennemføre rørlæggeren i 2022 og derefter kloakmesteren i år. Autorisationen kom i hus i juni 2023.

Min egen personlige ro har været det vigtigste. Jeg tror ikke, jeg kunne have gennemført det for ti år siden, da vi snakkede om det første gang, siger han.
Det med ro handler også om, at firmaet var og er i god gænge med en håndfuld relativt nyansatte, men fleksible og dygtige med-arbejdere, som kunne selv. Arkim kunne trække på en god kollega til at assistere efter behov, mens han selv var på skole, og desuden passede hustruen Heidi Kure telefonen i skoletiden. Hun bruger allerede to dage om ugen på SK Entreprenørs kontor.
Men ro var ikke nok. Der skulle også være råd til i alt 24 uger uden indtjening for Arkims vedkommende, fordi han ikke kunne deltage i det daglige arbejde. Dertil kommer kursusudgifter og så videre.

Min egen personlige ro har været det vigtigste. Jeg tror ikke, jeg kunne have gennemført det for ti år siden, da vi snakkede om det første gang.

Arkim og Heidi Kure spiller begge en vigtig rolle i at få den nye satsning på kloakopgaver på skinner.

Valgte hele ’pakken’

Arkim lægger ikke skjul på, at de 24 uger på skolen var krævende. Han befinder sig meget bedre i Hydrema 906’erens kabine end foran en computer og var ikke bare den ældste deltager, men også den eneste selvstændige entreprenør på kloakkurset.
Det gav dog masser af mulighed for sparring, hvor Arkim kunne byde ind med praktiske erfaringer og selv lære af de yngre deltageres evner ved computeren.

Jeg tror nok lige, at mine medstuderende fandt ud af, at jeg kunne blive sur! Men det var jo ikke dem eller underviserne, jeg blev sur på. Det var mig selv. Det computermæssige gav de største udfordringer. Jeg havde for eksempel aldrig arbejdet med AutoCAD før. Jeg valgte sommetider at køre hjem og sidde stille og roligt med det herhjemme, når jeg blev alt for frustreret, siger han.
Men ét er at have bestået kloakuddannelsen, noget helt andet er de nye rutiner og programmer, der skal i brug, når man starter op som kloakmester.

Vi har trukket rigtig meget på DM&E og har valgt hele ’pakken’ med Ajour og tegneprogram og så videre, fordi vi har valgt at sige, at vi skal godt i gang fra dag et. Det har ikke været billigt, men vi har valgt at se det som en investering, forklarer Arkim.

SK Entreprenør

● Ejet af Arkim Kure og har base i Hanstholm.
● Løser en bred vifte af opgaver, også for fiskere og fiskeindustrien, men har i de senere år haft fokus på entreprenøropgaver.
● Tre fuldtidsansatte, en deltidmedarbejder, en fast mand til weekendrengøring i fi skeindustrien samt Arkims hustru Heidi Kure på kontoret to dage om ugen.

Arkim lægger ikke skjul på, at han ikke er vild med at sidde ved et skrivebord. Det er setuppet omkring kloakopgaverne indrettet efter.

To opstartsbesøg

Opstarten har også om-fattet to besøg af konsulent Kim Toft Væggemose. Første gang til at sikre, at autorisation, certifikater og licenser kom rigtigt på plads, og at firmaet kom godt i gang med Ajour som kvalitetssikringsprogram.
Anden gang til at løse diverse udfordringer med Ajour, efter at SK Entreprenør havde brugt det digitale værktøj et stykke tid.

Stor tommel-op til Kim, det har været en kæmpe hjælp. Både at han været heroppe, og at vi har kunnet ringe, hvis der var noget. Det har bare gjort, at det ikke har virket som en kæmpe opgave, men noget, der kunne løses med en opringning, hvor han så kiggede med tegningerne på skærmen og rådgav om de rette billeder og notater på et projekt. Det giver en god ro at vide, at der er styr på det, forklarer Arkim.

Han tilføjer, at som ny kloakmester kan man nemt komme til at lægge for mange billeder ind og lave for mange notater. Også det har DM&E-konsulenten hjulpet med at rette til, så er der tilpas dokumentation. Kim har ’gennemskuet’ mig. Han ved godt, at jeg ikke er glad for at sidde på kontor. Så jeg bruger appen, så det ikke er så uoverskueligt, fortsætter han.

Medarbejdere på kursus

Arkim opretter sagerne, og Heidi laver for-registreringerne og henter LER-søgninger og webkort.
SK Entreprenør bruger samme ordrenummer i Ajour som i Ordrestyring, som alle medarbejdere har på telefonen, og her registreres vareforbrug og timer med videre. Her lægges LER, ledningsplan, gravetilladelse, skilteplan og andre relevante oplysninger og dokumenter også ind, så alle altid har adgang til dem.
Når to af firmaets medarbejdere har været på rørlæggeruddanelsen til vinter, får de også Ajour-appen på deres telefoner, så billeder til kvalitetssikringen også kan lokaliseres, hvilket de ikke kan i Ordrestyring.

Det skal frigøre mig til at tage flere opgaver ind. Ikke fordi, vi skal vokse, men for at holde hjulene i gang, siger Arkim.

Vi siger aldrig nej til en opgave

Arkim Kure gik i land efter mange år som fisker og driver i dag Hanstholms eneste entreprenørforretning.

Arkim Kure er oprindeligt ud af en stor bornholmsk fiskerfamilie og har fi sket i 14 år heraf en del år fra Hanstholm. Skæbnen ville, at han fandt sammen med Heidi, mens han gik på skipperskole. Og så var det slut med fiskeriet. Arkim gik på land, giftede sig med Heidi og blev i Hanstholm, hvor Heidi er fra.
Her stiftede han SK Service i 2006 med en lejet kassevogn og sig selv som eneste ansat. Det gamle erhverv gav en del opgaver med service og rengøring, når kutterne var i havn, men gradvist er entreprenøropgaverne kommet til og har fyldt mest i de seneste fem-seks år.

Vi har ikke givet slip på de an-dre opgaver, men der er bare ble-vet mindre fi skeri og færre skibe, så det gav sig selv, at vi skulle kig-ge i andre retninger. Men vi har ikke sagt det andet fra, og der dukker stadigvæk opgaver op på havnen, forklarer Arkim om baggrunden for det, der i dag hedder SK Entreprenør.


Nødt til at være fleksible

Vi siger aldrig nej til en opgave. Vi har jo vand til den ene side, så der er kun arbejde at finde den anden vej, og derfor siger vi ikke nej til noget. Vi er nødt til at være fleksible, og vi har heldigvis fået ’opdraget’ medarbejderne til, at der ikke er gode eller dårlige opgaver, men kun opgaver, der skal løses, uddyber han.
I dag beskæftiger firmaet fire fuldtidsansatte inklusive Arkim selv, mens Heidi deler sin tid mellem SK Entreprenørs administration og bogholderi og et lokalt revisionskontor. Dertil kommer en medarbejder på deltid og en rengørings-mand, som fast gør rent på en lokal fiskeindustri hver weekend. Vi kunne sådan set godt bruge en mand mere til at køre rendegraver, men det er bare ikke til at finde, så den kører jeg selv. Men ellers skal vi ikke være flere. Jeg vil ikke til at sidde på kontor, understreger han.

Flest lokale kunder
De lokale forsyningsselskaber er gode kunder i firmaet og har fyldt rigtig meget i år, mens de private kunder p.t. ikke fylder ret meget. De fyldte så til gen-gæld meget under coronaen, så et dyk var forventeligt, forstærket af udviklingen efter corona med krig, rentestigning og generel usikkerhed.
En medvirkende årsag til, at privatkunderne ikke fylder så meget er, at Arkim så vidt muligt undgår at tage kloakskader på grund af forsikringsselskabernes nærighed.
SK Entreprenør er eneste entreprenørfirma i Hanstholm, og langt de fleste opgaver løses lokalt med cirka 60 procent inden for byskiltene og resten uden for.

Men ringer de andre steder fra, kører vi. Vi har blandt andet været i Odense på en spuleopgave for en kunde herfra.

Gav nye muligheder
Selv om det var en hård omgang med især kloakmesterforløbet, viste det sig bagefter, da telefonen begyndte at ringe med kloakopgaver, at være den helt rigtige beslutning

Det var en sej omgang
Det føltes ind imellem som den værste beslutning, da jeg sad på skolebænken i de 16 uger under kloakmester-forløbet. Det var virkelig en sej omgang.

Kontakt os

Få et hurtigt overblik over de fordele, du har glæde af som medlem af DM&E.