Hjem » Nu får du som medlem af DM&E penge tilbage

Nu får du som medlem af DM&E penge tilbage

Da der er stort overskud i brancheorganisationen DM&E, har bestyrelsen besluttet at tilbagebetale 8 procent af medlemskontingentet for 2022/2023. Det store overskud skyldes blandt andet, at medlemsvirksomhederne har benyttet organisationens kursustilbud og rådgivning. Desuden har DM&E budt velkommen til mange nye medlemmer i det forgangne regnskabsår.
 
For første gang i brancheorganisationens historie har besty­relsen i DM&E besluttet, at overskuddet skal tilbagebe­tales til organisationens medlemmer. Der tilbage­betales i alt 716.000 kr., hvilket svarer til 8 procent af det indbetalte kontingent for 2022/23.
 
– At der er plads i økonomien til at tilbagebetale 8 procent til medlemmerne skal ses i lyset af, at be­styrelsen i sommeren 2023 besluttede kun at hæve kontingentet med 4,4 procent, på trods af, at det gennem mange år har været politikken at lade kontingentet følge stigningen i nettoprisindek­set, som sidste år var på 8,8 procent, siger branchedirektør Bent Juul Jørgensen.

Stor efterspørgsel på kurser og virksomhedsrådgivning

Organisationens kurser har været meget populære blandt medlemmerne, og de har bidraget væsentligt til organisationens økonomiske resultat. Medlemmerne har også nydt godt af husets faglige konsulenter, som har travlt med at rådgive medlemsvirksomhederne om blandt andet arbejdsmiljø og trivsel for de ansatte. Mange medlemsvirksomheder vil også have råd om, hvordan de kan drive deres forretning bedre og mere miljøvenligt. 

–  Vi har været glade for at kunne bistå vores medlemmer blandt andet i forbindelse med den grønne omstilling, og at kunne støtte hver enkelt virksomhed med de ændringer der sker i branchen, nu hvor samfundet skal klimasikres, siger Bent Juul Jørgensen.
 
Derudover har organisationen solgt rekord mange produkter, herunder de branchespecifikke værktøjer som DM&E Kloakmodul, Skiltemodul og Kortportal.

Stærk involvering af de lokale foreninger

DM&E er opdelt i 13 lokale foreninger samt en specialforening fordelt i hele Danmark. Grundet deres store indsats er medlemstallet vokset. I 2023 har DM&E kunnet byde velkommen til 51 nye virksomheder, og det er en nettotilgang på 18 medlemmer. Det betyder, at organisationen nu har 701 medlemmer indenfor maskinstationer, entreprenører, kloakmestre og skov-entreprenører.

– Årsagen til den store medlemstilgang skyldes i høj grad også lokalforeningernes indsats for at skabe et fællesskab for deres medlemmer med gode faglige og sociale arrangementer. Og mange nye medlemmer melder sig ind på opfordring fra andre medlemmer, forklarer Bent Juul Jørgensen.

Branchedirektøren nævner slutteligt organisationens strategiske indsats, som for alvor startede i 2020 med fokus på kommunikation og synlighed.

– Vi har fået gennemført den røde tråd i vores kommunikation. Og medlemsvirksomhederne har været ambassadører for vores visuelle identitet – særligt vores nye logoer, som sidder på mange medlemmers maskiner og biler i hele landet. Det er samtidig lykkes at skabe stor synlighed i fag- og dagspressen med dækning af emner med stor spændvidde fra vores arbejde i EU og til lovlig kørsel med jorddumper. Jeg siger tak til både medlemmer og ansatte for engagement i organisationen i det forgangne år. I bestyrelsen glæder vi os over at kunne betale de 8 procent af kontingentet tilbage, afslutter Bent Juul Jørgensen.

For yderligere information, kontakt venligst Bent Juul Jørgensen, juul@dmoge.dk, +45 7641 3678.

Kontakt os

Få et hurtigt overblik over de fordele, du har glæde af som medlem af DM&E.