Hjem » Har du styr på instruktionen af medarbejderne?

Har du styr på instruktionen af medarbejderne?

Manglende instruktion koster virksomheder dyrt – AT-vejledning understreger vigtigheden af korrekt vejledning.

En nylig hændelse, hvor en medarbejder kom til skade på grund af manglende instruktion, illustrerer vigtigheden af at sikre, at medarbejdere får tilstrækkelig vejledning på arbejdspladsen. I dette tilfælde fik en medarbejder en alvorlig skade, da han uhensigtsmæssigt brugte en gyllerører, som han ikke var blevet instrueret i at bruge korrekt. Dette førte til, at virksomheden blev pålagt en betydelig bøde i et seks-cifret beløb som følge af manglende overholdelse af instruktionspligten.

Denne hændelse understreger det budskab, der præsenteres i afsnit 2 af AT-vejledningen om Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet. Vejledningen fastslår, at det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at de ansatte modtager tilstrækkelig og passende instruktion for at udføre deres arbejde på en sikker måde. Det fremhæves, at instruktionen skal være omfattende og tydelig, og den skal klart angive, hvordan medarbejderne skal håndtere forskellige situationer og bruge det nødvendige udstyr for at sikre sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen – en vigtig opgave, man som virksomhed har.

For at hjælpe virksomheder med at opfylde deres instruktionspligt opfordres de til at konsultere arbejdsmiljøkortet, der tilbyder yderligere vejledning om korrekt instruktion af medarbejdere.

Er dine instruktioner på plads?

For yderligere information, kontakt venligst Christian Duborg, cd@dmoge.dk, +45 7641 3672

Kontakt os

Få et hurtigt overblik over de fordele, du har glæde af som medlem af DM&E.