Mange års brancheerfaring til DM&E Seniorgruppes årsmøde

Den 16. april 2024 mødtes 60 medlemmer fra DM&E seniorgruppe på Hotel Pejsegården i Brædstrup til årsmøde. Selvom de er hoppet over i seniorklubben, er de stadig friske og aktive og snakken gik lystigt hele dagen om stort og småt. De er alle tidligere ejere eller ledsagere af medlemsvirksomheder i DM&E eller i øvrigt har de haft tilknytning til branchen, f.eks. som maskinleverandør, uddannelse eller finansiering.

Niels Madsen blev valgt til dirigent han styrede slagets gang og formand Marius Pedersen aflagde beretning og fortalte om årets aktiviteter herunder den gode tur til Lolland/Falster i september 2023.  Børge Christiansen fra Agersted ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, så der var stor tak til ham for hans indsats gennem mange år. Jens Dalsgaard fra Gedsted blev med klapsalver valgt som ny i bestyrelsen. Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig med Marius Pedersen som formand, Knud Sigurd Thomsen som næstformand og øvrige er Anne-Kirstine Møller, Tom Foged-Pedersen og Jens Dalsgaard.

Formanden takker af

Vores formand i DM&E Søren Ulrik Sørensen har besluttet, at han ikke genopstiller som formand for DM&E efter 18 år på posten. Søren Ulrik er den 4. formand i foreningens historie og han har stået i spidsen i alle de år, jeg har været direktør for DM&E og således været en stor del af den udvikling, vi har gennemgået de seneste år. Jeg vil gerne takke Søren Ulrik for hans indsats som formand for DM&E og den tillid han altid har vist huset i Vejle.

CEETTAR og NRMM arbejde

Der er blevet vedtaget at Motorredskaber skal kunne EU-typegodkendes, som det er med Traktorer, vogne og bugseret arbejdsredskaber. Grunden til arbejdet for en typegodkendelsesordning blev lavet for at sikre et fælles åbent markeds i EU for produkter og køretøjer, med samme høje sikkerhed på alle EU-veje. EU-typegodkendelse for traktorer (TMR) har været brugt i mere end 10 år og stadig oplever vi i Danmark store udfordringer med at reglerne virker og skal sikre dette ”frie Marked”. Vores problemer er bæltekøretøjer og regler for aksellast. Derfor er vi meget obs på de nye typegodkendelsesregler for NRMM, for at sikre at erfaringerne fra TMR bringes videre på godt og ondt.