Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 11/1-2022

DM&E Arbejdsmiljø

DM&E tilbyder branchetilpasset rådgivning er din garanti for trivsel og en sikker arbejdsplads. DM&E Arbejdsmiljø rådgiver dig og forbereder din virksomhed på Arbejdstilsynets besøg. Vi hjælper dig med at gennemføre en lovpligtig arbejdspladsvurdering således, at din virksomhed efterkommer alle lovkrav.

Vores konsulenter giver samtidig den nødvendige rådgivning om sikkerhed og arbejdsmiljø, så der skabes en tryg og sikker hverdag for medarbejderne.

 • Udarbejdelse og opfølgning af den lovpligtige Arbejdspladsvurdering (APV)
 • Sikkerhedsrådgivning i forbindelse med håndtering og transport af farligt gods
 • Afholdelse af ADR- og sagkyndigkurser
 • Rådgivning i Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Vi er i besiddelse af branchespecifik specialviden på arbejdsmiljøområdet for maskinstations-, entreprenør-, kloakmestre- og skoventreprenørvirksomheder.

Vi rådgiver dig inden for flere områder:

 • Farligt gods (ADR)
 • Lovgivning
 • Arbejdspladsvurdering (APV)
 • AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)
 • PSS (Plan for sikkerhed og sundhed)
 • Forebyggelse af ulykker og nedslidning
 • Maskinsikkerhed
 • Færdsel
 • ATEX (eksplosionsfarlige områder)
 • Sikkerhedsrådgiver
 • Arbejdsmiljøforhold

Læs mere om, hvad DM&E Arbejdsmiljø kan gøre for dig

DM&E Farligt gods (ADR)

Som bekendt har Danske Maskinstationer og Entreprenører overtaget LDM Kvalitets- og Miljørådgivning ApS og dermed de aktiviteter, som er blevet udført heri bl.a.:

 • rådgivning vedr. arbejdsmiljø, arbejdspladsvurdering (apv) og net-apv
 • rådgivning vedr. håndtering og transport m.v. af farligt gods

Flere og flere af Danske Maskinstationer og Entreprenører’s medlemmer bliver omfattet af kravet om rådgivning, uddannelse og tilknyttet sikkerhedsrådgiver som følge af håndtering og transport af farligt gods.

Medarbejderne i DM&E Arbejdsmiljø og DM&E Farligt gods (ADR) er klar til opgaverne og udfordringerne fra medlemmerne.

Læs mere om DM&E Farligt Gods (ADR) her