Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 26/1-2022

Sådan anmeldes krav til DM&E Kloakmestergaranti

  1. Det første du som forbruger altid skal gøre, er at reklamere til virksomheden inden rimelig tid efter, at fejlen eller manglen ved det udførte arbejde er eller burde være opdaget.
  2. Hvis der ikke kan opnås enighed med virksomheden, skal du søge kravet mod den pågældende fastslået ved en retslig afgørelse fra en domstol, voldgift eller godkendt ankenævn.
  3. Hvis du ved den restlige afgørelse får medhold i sagen, og virksomheden inden for den fastsatte frist ikke efterlever afgørelsen eller anker afgørelsen, kan du anmelde sagen til DM&E Kloakmestergaranti. Anmeldelse skal ske skriftligt via nedenstående anmeldelsesblaket til post@dmoge.dk eller pr. post til DM&E, Porschevej 3, 7100 Vejle.

Download anmeldelsesskema her

Anmeldelse af sag til DM&E Kloakmestergaranti skal ske inden 6 måneder efter at kendelse fra domstol, voldgift eller godkendt ankenævn er afsagt.

Følgende medsendes sammen med anmeldelsen:

  • Kopi af kendelse fra domstol, voldgift eller godkendt ankenævn
  • Kopi af fakturaer og kvitteringer for betaling, samt en kort redegørelse for hvilke beløb, der er betalt, og hvilke beløb der eventuelt er tilbageholdt.
  • Kopi af aftalegrundlaget herunder tilbud mv.

DM&E Kloakmestergaranti forbeholder sig ret til at indhente yderligere oplysninger hos anmelderen.

Det er en forudsætning, at den autoriserede kloakmestervirksomhed, der har udført arbejdet var medlem af DM&E på tidspunktet, hvor aftalen om arbejdet blev indgået.

DM&E Kloakmestergaranti er trådt i kraft 1. maj 2015 og gælder således kun for aftaler om arbejder indgået fra denne dato og frem.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte DM&E Kloakmestergaranti:

DM&E
Porschevej 3, 7100 Vejle
Tlf. 7585 8355
Mail: post@dmoge.dk

dme kloakmester garanti rgb  kloaklogo