Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 25/1-2022

Dræning

DM&E er brancheorganisation for landets drænentreprenører, og dræning er for DM&E et vigtigt område at dele viden

Her på siden og i menuen til højre finder man nyttig viden, artikler og information om dræning og vandløb. VLF har med input fra DM&E oprettet en side specielt om dræning som der herunder bl.a. kan findes link til 

Færdigpakkede drænrør bør vælges med omhu.pdf
Artiklen diskuterer valg af drænrør ved forskellige jordbundsforhold

Dræning i praksis
Artiklen giver i ord og billeder et overblik over de mest anvendte drænmetoder og -materialer

Dræningsmetoder og -materialer
Få svar på en række praktisk-tekniske spørgsmål som: hvordan kan drænene lægges ned og placeres, og hvilke materialer kan man bruge til dræning.

Vedligeholdelse af dræn
Læs mere omkring mulighederne for spuling af dræn og TV-inspektion af drænrør.

Før man dræner
Dræning er en bekostelig og kompliceret aktivitet. Her præsenteres oplysninger om det lovmæssige grundlag, forundersøgelser og kortmateriale.

Kortlægning af dræning i danmark
Landsdækkende GIS-kort giver et overblik over, hvor landbrugsarealerne er drænet - eller har behov for at blive drænet. Hedeselskabets gamle drænkort er nu blevet georefererede.

Betydning af en ændret vandløbsvedligeholdelse for afvandingen
Læs om dræning og afvanding og om konsekvenserne af ændret vandløbsvedligeholdelse. Omfanget af konsekvenserne er ikke kvantificeret.

Materiale om betydningen af den ændrede vandløbsvedligeholdelse
I vandplanernes indsats på vandløbsområdet er der lagt op til en række virkemidler, som kan få store konsekvenser for afvandingsforholdene i Danmark.

Klimaklart Landbrug
Klimaklart Landbrug giver landmanden en interaktiv guide til sikring af hans landbrug i forhold til problemer med ekstremvejr.

Kontrolleret dræning fokuserer på at reducere udledningen af kvælstof og fosfor i vandmiljøet
Projektet skal undersøge og dokumentere hvordan kontrolleret dræning virker under danske forhold. Og om kontrolleret dræning kan godkendes og tages i anvendelse som et virkemiddel til at reducere udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet.