Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 29/8-2022

Specielt for kloakmestre

DM&E er garant for, at kloakmestervirksomheder, som er medlemmer af brancheforeningen, har adgang til den nødvendige faglige viden, rådgivning og uddannelse inden for det autoriserede område.

dme kloak logo rgb       

Vi arbejder målrettet og vedholdende med at varetage de autoriserede kloakmestres politiske interesser, herunder at forbedre de rammevilkår, kloakmestrene til dagligt arbejder under. 

Som medlem af DM&E får du gratis adgang til rådgivning inden for en række områder, der vedrører det at drive en professionel og moderne kloakmestervirksomhed. Desuden har du mulighed for at trække på konsulenter til løsning af specifikke opgaver, eksempelvis i forbindelse med ansøgninger, projektering, dimensionering og tilbudsgivning mv.

DM&E arbejder løbende med udvikling af værktøjer, vidensdeling og uddannelse, som skal hjælpe dig som kloakmester i dit daglige arbejde. Den mindre kloakmestervirksomheds største udfordring er ofte at effektivisere administrationen i takt med, at nye administrative krav stilles.

Pengene skal tjenes i marken, men det administrative arbejde er samtidig en del af opgaven, der kun stiger i vigtighed.

 I højre side finder du viden og værktøjer specielt for kloakmestre herunder bl.a. tegneprogrammet DM&E Kloakmodul og DM&E AjourKS, som er et digitalt værktøj til udførelse af kvalitstsikringsdokumentation via mobiltelefon eller tablet.

DM&E en væsentlig aktør på kloakområdet
DM&E gør vores inflydelse gældende både politisk og fagligt. DM&E er blandt andet opgavestiller og censor i forbindelse med Sikkerhedsstyrelsens kloakmestereksamener, hvilket gør at vi er med til at sikre, at de nye kloakmestre har de rette kompetencer.