Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Sidst rettet: 26/1-2022

Drift- og vedligeholdelsesvejledninger

I byggelovgivningen, miljøbeskyttelsesloven, autorisationsloven og i afløbsnormen er der fastsat bestemmelser for drift og vedligeholdelse, som gælder for både kloakmestre, ejere og brugeren af afløbsinstallationen.

Som følge af den kvalitetssikring, virksomheden ifølge autorisationsloven skal gennemføre, er det virksomhedens pligt at gøre ejeren/brugeren bekendt med betjening og vedligeholdelse af anlægget, med enhver genstand og installation der kræver drift og vedligeholdelse. Ligeledes er det virksomhedens pligt at udarbejde nødvendige vejledninger på dansk for alle komponenter, der kræver drift og vedligeholdelse

ifølge DS 432 skal drift- og vedligeholdelsesvejledningen udformes, så den er tilstrækkelig uden supplerende information, og skal indeholde ajourførte tegninger, som viser den indmålte placering af afløbsinstallationer og komponenter, der kræver drift og vedligeholdelse.

Drift og vedligeholdelsesvejledninger kan omfatte relevante beskrivelser (ikke udtømmende):

- Tømningsintervaller 

- Genfyldning af udskiller efter tømning

- Procedure ved driftsstop, uheld eller reparationer

- Justering af styrings- og reguleringsanlæg

- Rensningsvejledninger og eftersynsintervaller

- Specifikationer af komponenter

- Hvilke stoffer der må tilføres afløbsinstallationen

- Temperaturgrænser for det tilførte vand

- Betjening af komponenter

- Forholdsregler ved alarm

- Personsikkerhed ved betjening

- Prøvetagning i risikoområder

- Særlige risikoområder (fx oversvømmelse).

Generelle drifts- og vedligeholdelsesvejledninger kan hentes her