Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 26/1-2022

Boligjobordning

Som en del af aftalen om finansloven for 2018, videreføres boligjobordningen som en permanent ordning. Fradragsordningen betyder, at man ved arbejde udført i forbindelse med sin bolig kan opnå fradrag til arbejdslønnen til visse håndværkerydelser og hjemmeserviceopgaver. Den nye ordning vil fra 1. januar 2016 give fradrag på op til 6.200 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, mens der vil være et fradrag på op til 12.500 kr. pr. person til håndværksydelser med et grønt sigte.

Fradraget lyder på 18.700 kr. pr. voksen person og hjemmeboende børn over 18 år kan også få fradrag. Fradraget medregnes som ligningsmæssigt fradrag og optræder på årsopgørelsen. Ordningen er sammensat, så der gives fradrag på op til 6.200 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet og op til 12.500 kr. pr. person til håndværkerydelser.

DM&E har arbejdet hårdt for at få ordningen genindført, og at ydelser som bl.a. kloakarbejde, isolering af sokler og klimasikring er kommet på listen over fradragsberettigede ydelser, og er derfor også godt tilfredse med de ydelser, der er medtaget under den nuværende ordning.

Fradraget omfatter kun arbejdslønnen til visse typer af serviceydelser og håndværkerydelser. Herunder kan du som medlem downloade faktaark om boligjobordningen. Fakta-arket kan evt. udleveres til kunder i forbindelse med afgivelse af tilbud eller anden vejledning til kunden.

Download faktaark og kundeinformation herunder:
Vidensark 02-2020 Boligjobordningen.pdf
Vidensark 02-2020 Boligjobordningen.word

Læs mere on håndværkerfradraget på Skats hjemmeside

Hvis du har spørgsmål til håndværkerfradraget, kan du som medlem kontakte DM&E på post@dmoge.dk eller tlf. 75 85 83 55.