Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 26/1-2022

Udannelse og kurser

Kloak- og spildevandsområdet er et af de tekniske områder, hvor der bliver lagt stor vægt på uddannelse. Selve kloakmesteruddannelsen foregår på AMU-centre, Tekniske Skoler og på Teknologisk Institut.

Når man er uddannet kloakmester eller rørlægger, er det vigtigt, og lovpligtigt, at holde sig ajour på området, hvilket også kontrolleres af kontrolinstanserne. Man kan holde sig ajour på mange måder, men uddannelse er en af de mest effektive.

DM&E afholder hvert år i vinterperioden en række efteruddanelseskurser målrettet kloakmestre. Indholdet varierer og er en blading af opdateringer på ny love og regler, samt tekniske anvisninger, men også repitition af kendt stof på relevante områder.

På DM&E´s efteruddannelseskurser for kloakmestre er det kloakfaglige i højsæddet. Men for DM&E er det også vigtigt, at medlemsvirkomsomhederne, udover at være fagligt klædt på, også har værktøjerne til at drive en god og sund forretning. Derfor vil der også blive behandlet emner som jura, tilbudsgivning og andre emner, som vedrører det at drive kloakmestervirksomhed.

Se DM&E´s planlagte kurser her

Læs mere om kloakmesteruddannelsen her 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker til DM&E´s kurser eller kloakmesteruddannelsen, er du velkommen til at kontakte DM&E på 7585 8355.

Hvis man er nystartet kloakmester og har brug for rådgivning i forbindelse med opstart og drift af virksomheden, tilbyder DM&E hjælp via rådgivning og virksomhedstjek. 

Læs mere om DM&E Strategi & Ledelse her