Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 26/1-2022

PCB - kortlægning

Som ét af 19 initiativer i regeringens 'Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger' har Energistyrelsen og Miljøstyrelsen i fællesskab ladet udføre en kortlægning af udbredelsen af PCB-holdige byggematerialer i byggerier fra 'PCB-perioden' (1950-1977). Kortlægningen offentliggjordes 04.06.13, og den viser, at der fandtes byggematerialer med et indhold > 0,1 mg PCB/kg (som er den uofficielle grænseværdi for 'uforurenet') i 75 % af de undersøgte byggerier fra perioden. Det overraskende høje tal skyldes ifølge rapporten især en uventet hyppig forekomst af PCB-holdige malinger. Set i forhold til grænseværdien på 50 mg/kg, hvor byggematerialer skal destrueres i forbindelse med renovering og nedrivning, er udbredelsen begrænset
til 'kun' at omfatte 18 % af enfamiliehusene og 31 % af etagebyggerierne.

Se Rapport - PCB kortlægning april 2013 her

Se rapport - PCB i skoler april 2013 her

Find mere information om PCB i menuen til højre.  

To nye SBI-anvisninger om PCB i bygninger

Statens Byggeforskningsinstitut har udgivet to anvisninger om PCB i bygninger "SBI-anvisning 241 Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger" og "SBI-anvisning 242 Renovering af bygninger med PCB" Hidtil har man kunnet få information om håndtering af PCB i branchevejledninger og på www.pcb-guiden.dk, som også er en del af Regeringens PCB-handlingsplan. Men nu samles yderligere erfaringer med PCB og den seneste forskning på området i et sæt anvisninger målrettet byggebranchen.

Læs mere SBI-anvisninger her 

Nye regler for screening og kortlægning for PCB før nedbrydning

1. januar 2013 kom der en ændring af Affaldsbekendtgørelsen. Ændringen betyder, at bygherren, i forbindelse med visse renoveringer og nedrivninger af bygninger og udskiftninger af termoruder, skal undersøge bygningen, eller anlægget, for forekomst af PCB samt eventuelt kortlægge forekomsten og foretage anmeldelse til kommunen.

Hvornår skal der hhv. screenes og ske kortlægning?

  • Hvis bygningen er opført, eller renoveret, i perioden 1950 til 1977, skal bygherren foretage en screening for PCB, hvis nedbrydning/renovering berører over 10 m², eller producerer mere end 1 ton affald ved renoveringen/nedbrydningen.
  • Hvis der skal udskiftes termoruder der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977, skal bygherren også udfylde et screeningsskema.
  • Hvis der ikke i screeningsskemaet kan svares 'nej' til alle spørgsmålene, så skal bygherren lave en kortlægning af forekomsten af PCB.
  • Hvis bygningen ikke er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977, skal bygherren anmelde til kommunen, hvordan han påtænker at håndtere affaldet, eller hvem den forventede modtager er, hvis den forventede nedbrydning/renovering berører over 10 m², eller producerer mere end 1 ton affald.

Det er bygherren, der har ansvaret for screening for PCB og eventuel kortlægning og anmeldelse. Ved øvrige arbejder, hvor renovering eller nedrivning udgør mere end 10 kvadratmeter af en bygning eller anlæg, eller arbejdet frembringer mere end 1 ton affald, er det ligeledes bygherren, der har anmeldepligten. Anmeldelsen skal foretages af bygherren og skal underskrives af denne.

Se bekendtgørelse om affald her

Download screeningsskema her