Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 8/5-2023

Udbud uge 18 2023

 

Vejdirektoratet: Cykelsti ved Hvidkilde, Svendborg frist 02.06.2023

Kalundborg Vandforsyning A/S: Nyt rentvandsbeholderanlæg Frist 30.05.2023

Viborg Varme: Jordarbejder i forbindelse med renovering og nyanlæg af fjernvarmeledninger i Viborg Varmes forsyningsområde.  Frist 30.05.2023

Vejdirektoratet, Østjylland: Ny vejoverføring af Bredalvej Frist 06.06.2023

Favrskov Kommune: Rammeaftale om etablering af vandresti langs Gudneåen Frist 11.05.2023

Nordsjællands Park og Vej (NSPV): Rensning og tømning af nedløbsbrønde frist 25.05.2023

Thisted Varmeforsyning A.m.b.a.: Udvide deres produktionskapacitet frist 25.05.2023

Direktoratet for Kriminalforsorgen: Forberedelse af byggeplads - Sdr. Omme Fængsel 22.05.2023

Esbjerg Kommune: Sanering og nedrivning af ejendomme frist 22.05.2023

Thisted Kommune: Opførelse af botilbud med 50 boliger og serviceareal frist 22.05.2023

Ringkøbing-Skjern Kommune: Tømning af vejbrønde frist 19.05.2023

Hedensted Spildevand A/S: Tømning af sivebrønde eller septiktanke frist 16.05.2023

Vejen kommune: Vintertjeneste 17.05.2023

Vejdirektoratet, region Midtjylland: Samkørselsplads Ny Solskovvej frist 12.05.2023

 

Find flere udbud her

Find udbud fra Vejdirektoratet her: Aktuelle udbud

Find Offentlige udbud på RIB: Udbudsportal

 

For yderligere information, kontakt venligst Kim Toft Væggemose, ktv@dmoge.dk, +45 7641 3674