Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Sidst rettet: 26/1-2022

Arbejdsmiljøvejledning for erhvervsmæssig træklatring

Branchevejledningen er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg i BAU Jord til Bord, - en del af BFA transport, service, turisme og jord til bord.


Arbejdstilsynet har haft branchevejledningen til gennemsyn og har fundet indholdet i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Herunder tages forbehold for den teknologiske udvikling.


BAU jord til bord er et brancheudvalg, som er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og udvalget er permanent under BFA for transport, service, turisme og jord til bord. BAU jord til bord har bl.a. til opgave at informere og vejlede om arbejdsmiljø inden for det grønne område, som dækker brancherne: landbrug, skovbrug, gartneri- og anlægsgartneri.


Udvalgets sammensætning, formål, opgaver og materialer kan findes på hjemmesiden www.baujordtilbord.dk eller via www.BFA5.dk.

 

Læs branchevejledningen her

172439438