Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 19/1-2022

Flis og energitræ

Information om skimmelsvamp i flisproduktion

BAR jord til bord har lavet en hjemmeside med informationer om skimmelsvamp ifm. flisproduktion.

Formålet med siden er, at oplyse om skimmelsvampe i flisen og den risiko der er for at blive syg efter indånding af store mængder skimmelsvampesporer. 

Under arbejdsrutiner kan du få gode ideer til at arbejde med flis på en hensigtsmæssig måde.

Under afsnittet om værnemidler finder du oplysninger om, hvordan du beskytter dig under spidsbelastninger. Hvis du arbejder med en flishugger med kabine kan du under værnemidler læse om, hvordan luften i kabinen forbedres.

Se siden her

Spredning af aske fra flisfyring

Stigende mængder træflis og træpiller i energiforsyningen giver tilsvarende større askemængder (1 – 2 pct. af træmængden), som værkerne skal af med. I stedet for deponering, er der interesse for at få asken, og dermed gødningsværdien, tilbage til skoven.

Københavns Universitet har med hjælp fra Bredal Maskinfabrik og skoventreprenør Preben Wachs m.fl. undersøgt spredbarheden af flisaske og optimeret både aske og spredeaggregat på såvel eksisterende spredevogne som en nyudviklet specialenhed, der også kan monteres på en udkørselsmaskine.

Illustreret rapport om ”Dosering og spredning af flisaske” (40 sider)
Artikel i SKOVEN ”Askespredning i Praksis” (4 sider)
Rapport om ”Flisaske i praksis” (46 sider)

Bioaske – aske fra træ og halm til mark og skov

Bioaske kan være både træaske og halmaske og må anvendes som gødnings- eller jordforbedringsmiddel til jordbrugsformål. Anvendelsen er reguleret af bioaskebekendtgørelsen med hensyn til håndtering, opbevaring, mængder og grænseværdier mm. Der skelnes mellem udbringning i skovkulturer og landbrug, som også omfatter juletræs- og pyntegrøntskulturer.

Hjemmesiden bioaske.dk giver god information om flisaske
Bioaskebekendtgørelsen er regelgrundlaget

Andre relevante links

Afdækningssystem på 6 m til biomasseprodukter
Vejledning i udtagning af flisprøve
Større plantetæthed giver større træproduktion
Svensk biogasprojekt baseres på træflis
Høst og lagring af energipil
Sådan producerer skovbruget flis