Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 19/1-2022

Naturpleje

Faktaark om naturtiltag i marken

SEGES, Jægerforbundet og Århus Universitet har i 2017 lavet en række faktaark om naturtiltag i marken. Faktaarkene oplyser om forskellige naturtiltag, som kan etableres i de dyrkede marker.

Faktaarkene indeholder praktiske oplysninger med en beskrivelse af hensigtsmæssig etablering, placering, formål med de enkelte tiltag samt hvordan man kan se, om tiltaget har den ønskede effekt.

Mange af disse faktaark er lavet som led i projektet ”Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget – udførelse og effekt”, som er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet og SEGES.

01-08-2017 Læs mere om faktaarkene her