Hjem » Bliv medlem » Indflydelse

Indflydelse

DM&E øver indflydelse på alt det, der påvirker medlemmernes vilkår som virksomheder, herunder den administrative hverdag.

Indflydelse på rammevilkårene for bedre og mere enkel virksomhedsdrift i Danmark.

Vi gør det gennem direkte dialog med politikere og myndigheder i forbindelse med nuværende og kommende lovgivning. Vi taler højt og klart, og foreningen sørger løbende for, at verden omkring os forstår vores rolle i samfundet og i bæredygtige omstillingsprocesser.


Aktuelle sager lige nu

Tilpasse lovgivning om autorisation

Lovgivningen om autorisation på nedrivningsområdet er på vej, og DM&E Entreprenør kæmper stærkt for at få den tilpasset sådan, at den også passer til de små og mellemstore nedrivnings-virksomheder.

For yderligere information, kontakt Sebastian Ravn, chefkonsulent i DM&E Entreprenør og kloakmester, +45 7641 3668

Høj faglighed og kvalitet af udført kloakarbejde

Tendensen er, at kvaliteten er dalende af det udførte kloakarbejde, og det kæmper vi for at ændre. Derudover arbejder vi på at få sagsbehandlingen med kloaksager til at gå lettere, så kloakmesteren undgår administrative sysler.   

For yderligere information, kontakt Sebastian Ravn, chefkonsulent i DM&E Entreprenør og kloakmester, +45 7641 3668

LER og entreprenørens rettigheder

Under gravearbejder er entreprenøren forpligtet at udarbejde ledningsoplysninger. Der er ledninger, som ikke findes på LER. Det er vigtigt, at det ikke kommer entreprenøren til last, hvis der bliver overgravet et kabel.

For yderligere information, kontakt Sebastian Ravn, chefkonsulent i DM&E Entreprenør og kloakmester, +45 7641 3668

Plads til produktion og natur i samme skov

Skovbruget skal tage ansvar i arbejdet med at bevare og forbedre vilkårene for biodiversiteten. Vi mener dog, at der kan findes løsninger på en multifunktion-arealanvendelse, hvor arealer kan mere end en ting. De danske skove kan og skal rumme begge dele!

For yderligere information, kontakt Claus Clemmensen, chefkonsulent i DM&E Skov +45 7641 3662.

Intelligent brug af biomasse

Vi deltager aktivt i arbejdet i Partnerskabet for Ansvarlig Træbiomasse, der arbejder for at kvalificere debatten om træbaseret biomasse som energi-ressource med solid faglig oplysning, så politikere, meningsdannere mv. klædes på til at debattere og træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

For yderligere information, kontakt Claus Clemmensen, chefkonsulent i DM&E Skov +45 7641 3662.

Danske politikere skal med en tur i skoven

Vi arbejder med at få de danske politikere med ud i skoven, så de kan se, hvad det er skov-entreprenørerne laver, og hvilke påvirkninger deres beslutninger har for branchen. I 2022 startede vi et samarbejde om de politiske skovture med Træ- og møbelindustrien.

For yderligere information, kontakt Claus Clemmensen, chefkonsulent i DM&E Skov +45 7641 3662.

Stimulere til brug af ny teknologi – og ikke køb

Overordnet er vi ikke
tilhængere af støtteordninger,
da de oftest kommer til at
forvride markedet. Men skal
der gøres noget for at stimulere
overgangen til bedre teknologi, kæmper vi for, at EU skal støtte brug og ikke køb af teknologi.

For yderligere information, kontakt Thomas Kristensen, chefkonsulent i DM&E Maskinstation +45 7641 3665.

Fair og ens konkurrencevilkår

Vi kæmper for ens regler for landmænd og maskinstationer. Vi arbejder på at sikre, at regler for landmænd og maskinstationer er og bliver ens, og at der ikke er konkurrenceforvridende regler på området. Dette er dog langtfra tilfældet i alle EU-lande.

For yderligere information, kontakt Thomas Kristensen, chefkonsulent i DM&E Maskinstation +45 7641 3665.

Bliv medlem

DM&E’s mål er gennem politisk interessevaretagelse, udvikling af værktøjer og direkte rådgivning at lette dagligdagen for medlemsvirksomhederne.

Rådgivning, der skaber fremtid

Vores konsulenter har erfaring og viden, som gør at du som medlem får bedst mulig rådgivning til lige præcis din virksomhed.