Hjem » Brancher » Skoventreprenør

Skarpere skoventreprenører

DM&E Skoventreprenør varetager skoventreprenørens særlige interesser med fokus på lønsomhed og på formidling af nødvendig og forretningsskabende viden inden for skov, vandløb og naturpleje.

Et særligt ansvar

Vores medlemmer arbejder under helt specielle forhold, da de arbejder i vores allesammens natur. Det betyder ikke kun, at der er omfattende lovgivning at tage hensyn til, men også at man arbejder på steder, hvor mennesker færdes i det det daglige. Risikoen for skader på følsom natur og ulykker med mennesker giver et særligt ansvar.

Fokus på uddannelse

Derfor har foreningen skarpt fokus på at hjælpe medlemmerne med uddannelse og certificeringer, der minimerer risici og stiller medlemsvirksomhederne bedre i forhold til konkurrenterne. Dels gennem effektive ansvarlige og effektive arbejdsrutiner, dels gennem dokumenteret bæredygtig skovdrift.

Puds formen

Foreningen udbyder uddannelsen ’Puds Formen’, der gør deltagerne bedre til at udnytte arbejdstiden og maskinkapaciteten i skoven. Det øger effektiviteten, nedsætter ressourceforbruget og styrker forretningspotentialet. Uddannelsen foregår i deltagernes egne maskiner. Ønsker du at komme med på dette kursus, kan du kontakte Claus Clemmensen. Mail: cdc@dmoge.dk.

Læs mere om Puds Formen

Godkendt biomasseproducent

Medlemmerne har mulighed for at blive certificeret som ’Godkendt biomasseproducent’ af DM&E. Certificeringen kræver overholdelse af en række sporbarhedskrav og implementering af en række tiltag til afdæk-
ning af risici. Med certificeringen er produktionens bæredygtighed er dokumenteret, så det både bliver nemmere at sælge produktet og at overholde kommende dokumentationskrav fra myndigheder.

Værdiskabende værktøjer til virksomhedsdrift

Udover en række andre fordele tilbyder vi unikke værktøjer, som gør hverdagen lettere for dig som medlemsvirksomheder:

  • DM&E Kortportal – lav på kort tid et arbejdskort til planlægningen
  • DM&E Kalkulatus – beregner ved investering af nye maskiner
  • Serviceoversigten – et trykt opslagsværk med serviceydelser målrettet de grønne erhverv

Netværk

Foreningen udbygger løbende sit interne medlemsnetværk, men også netværket til leverandører, myndigheder og politikere med henblik på at fremme medlemmernes interesser og betingelser. Vi tror på, at informeret dialog og ordentlighed i relationer stiller alle bedre.

Stil os et spørgsmål

Claus Danefeldt Clemmensen

Chefkonsulent – Skov

T: +45 7641 3662 E: cdc@dmoge.dk

Jan Marcher Jensen

Konsulent – Skov

T: +45 7641 3666 E: jmj@dmoge.dk

Styrke til omstilling