Hjem » Nyheder

Skal vi holde dig opdateret om, hvad der sker i branchen?

Når du ved hvad der sker omkring dig i din branche, kan du bedre følge med i din egen virksomhed. Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så skal vi holde dig opdateret på det vigtigste inden for branchen, når vi sender ‘Branche Nyt’ til dig – direkte i din mailboks.

10. juli 2024

Mindeord: Bent Juul Jørgensen

Mandag 17. juni fik vi den triste besked, at vores branchedirektør Bent Juul Jørgensen pludselig var gået bort om søndagen. Bent Juul Jørgensen efterlader sig et stort tomrum hos DM&E, for Bent var en værdsat chef og stor inspirator for os i sekretariatet og foreningen som helhed. Bent nåede at være med på DM&Es rejse i næsten 13 år – jeg kan huske mine notater ved ansættelsen af ham i 2011: ’Plejer’ ville forsvinde - og det kom til at holde stik. Bent elskede at sætte nye projekter i gang. Når han først havde fået det skrevet ned på en håndskreven A3 og dermed slået fast, at det var en god idé, var han eminent til at overbevise andre om, at det var den vej, vi skulle, men hele tiden med fokus på, at det skulle give værdi for DM&Es medlemmer.

→ Læs mere
8. juli 2024

DM&E søger ny branchedirektør

Vil du være med til at bane vejen for virksomheder, der skaber fremskridt, fornyelse og vækst? DM&E søger en ny branchedirektør til at lede og udvikle vores forening. Med over 700 medlemsvirksomheder inden for maskinstationer, entreprenører, kloakmestre og skoventreprenører, spiller vi en central rolle i branchen.

→ Læs mere
28. juni 2024

Beskyt dit livsværk mod sygdom og ulykke

Uforudsete hændelser kan pludselig ændre vilkårene for selv en veldrevet virksomhed – også selv om man driver en lille forretning med få ansatte. Hvis ejeren eller en anden central medarbejder bliver alvorligt syg kommer til skade eller får stress, risikerer virksomheden at gå i stå eller i værste fald at måtte lukke.

→ Læs mere
27. juni 2024

Træd ind i dit medlemsunivers

Som junior-medlem hos DM&E får du nu adgang til en helt ny verden fyldt med fordele og værktøjer, der kan hjælpe dig på mange måder. Her er en guide til, hvad du kan forvente, og hvordan du får mest ud af medlemssiden.

→ Læs mere
20. juni 2024

Robust risikostyring: Nøglen til maskinstationers overlevelse

Som maskinstation står man dagligt overfor udfordringer, hvilket gør det essentielt at kende og identificere sine risici. Robust risikostyring er afgørende for at minimere potentielle udfordringer og sikre en gnidningsfri drift. Maskinstationer bør være opmærksomme på en række faktorer, der kan påvirke deres drift og økonomi. Fra lovgivning og afgrødeetablering til vejrets uforudsigelighed – risici er altid til stede og kan have alvorlige konsekvenser.

→ Læs mere
18. juni 2024

Pludseligt dødsfald - Bent Juul Jørgensen er gået bort

Det er med dyb sorg, vi må informere om, at vores energiske branchedirektør, Bent Juul Jørgensen, er gået bort. I denne svære tid vil chefkonsulent Thomas Kristensen varetage stillingen som konstitueret direktør. Han vil i tæt samarbejde med den øvrige ledelse, herunder administrationschef Lene Poulsen samt chefkonsulenterne Sebastian Ravn og Claus Clemmensen, varetage direktørrollen indtil en permanent efterfølger er fundet.

→ Læs mere
11. juni 2024

DM&E bakker op om E&H-tema om unge og rekruttering og vil præsentere ny entreprenøruddannelse på messen

Når E&H – Danmarks største fagmesse for entreprenør- og anlægsbranchen – åbner portene fra torsdag til lørdag i denne uge, byder DM&E velkommen på deres stand 0126. Med stor opbakning til messens tema om unge og rekruttering, vil vi præsentere en ny og praksisnær entreprenøruddannelse.

→ Læs mere
28. maj 2024

- Unge træer kan give lige så saftige frugter som de ældre

Thor Laursen, udlært kloakmester og medejer af Korinth Entreprenørfirma A/S, repræsenterer den nye generation i en virksomhed med stolte traditioner. På kun 22 år er Thor Laursen gået fra at være en nysgerrig knægt med en passion for faget til en ambitiøs, ung mand klar til at påtage sig lederskab i familie virksomheden. Thor blev udlært i 2021 og har siden haft en række forskellige roller. Han startede som anlægsstruktør og blev senere kloakmester. Hans proaktivitet og ønske om at påtage sig ansvar gjorde, at læretiden hos Lonico A/S gav ham en god rygsæk til hans videre karriere. Arbejde under eget ansvar samt projektledelse for diverse op-gaver betød, at han fik værdifuld erfaring og sparring inden for faget.

→ Læs mere
24. maj 2024

Statsministeren åbner Naturmødet 2024

I går havde vi den ære at byde velkommen til Statsminister Mette Frederiksen, som åbnede Naturmødet. Med ønsket om en talerstol, der afspejlede mødets ånd, leverede vi noget helt særligt – en håndlavet talerstol fra selve naturens skød.

→ Læs mere
21. maj 2024

Faglige Fora skal styrke fagligheden og fællesskabet

DM&E introducerer nu et dynamisk mødested for medlemsvirksomhederne, et sted hvor erfaringer kan udveksles og relationer kan styrkes.

→ Læs mere
17. maj 2024

Risiko og risikostyring

I en verden fuld af usikkerheder står virksomheder over for mange risici – fra de små daglige udfordringer til de store strategiske beslutninger. For at navigere sikkert gennem disse farvande er det afgørende at have et solidt fundament i risikostyring og hele tiden forholde sig til de risici, man står over for eller kan stå over for.

→ Læs mere
14. maj 2024

Entreprenørens ansvarsforsikring – hvad gælder?

Når AB 18 er vedtaget i entrepriseaftalen, er entreprenøren forpligtet til at tegne en sædvanlig erhvervs- og produktansvars-forsikring. Entreprenøren skal ligeledes sikre sig, at entreprenørens underentreprenører har tegnet denne forsikring. Hvis for eksempel en hoved entreprenør ikke har sikret sig, at en underentreprenør har en sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring, skal hoved entreprenøren i tilfælde af underentreprenørens skadeforvoldelse stille bygherren, som om forsikringen var tegnet.

→ Læs mere
13. maj 2024

Pas på vildt ungerne derude

Der er ikke noget, der kan ødelægge en god dag som chauffør, som når man ser et rådyrlam være blevet gennemskåret af skårlæggeren. I de fleste tilfælde kan vi være heldige, at crimperen har gjort arbejdet færdigt, og vi ikke skal ud og aflive et ramt dyr. En sådan oplevelse er ikke behagelig for nogen af os, men desværre sker det ofte i starten af græssæsonen. Nu begynder sæsonen snart med skårlægning af græs derude, og som altid falder dette sammen med, at vildtet sætter afkom i marken. Det er særligt i perioden fra maj til og med juli. Problemet med rådyrene er for eksempel, at deres afkom i græsmarken er "lay and hidders", hvilket betyder, at det er dyr, hvor afkommet lægger sig ned og skjuler sig mest muligt, når der kommer en trussel. Denne egenskab gør det svært at skræmme afkommet væk, da deres naturlige fjender er væsentligt mere mobile, og derfor kan afkommet ikke flygte fra dem. De flygter heller ikke, når vi kommer for tæt på med vores udstyr, og derfor koster det livet for den del af afkommet, der ligger i marken.

→ Læs mere
13. maj 2024

Har du styr på instruktionen af medarbejderne?

Manglende instruktion koster virksomheder dyrt - AT-vejledning understreger vigtigheden af korrekt vejledning. En nylig hændelse, hvor en medarbejder kom til skade på grund af manglende instruktion, illustrerer vigtigheden af at sikre, at medarbejdere får tilstrækkelig vejledning på arbejdspladsen. I dette tilfælde fik en medarbejder en alvorlig skade, da han uhensigtsmæssigt brugte en gyllerører, som han ikke var blevet instrueret i at bruge korrekt. Dette førte til, at virksomheden blev pålagt en betydelig bøde i et seks-cifret beløb som følge af manglende overholdelse af instruktionspligten. Denne hændelse understreger det budskab, der præsenteres i afsnit 2 af AT-vejledningen om Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet. Vejledningen fastslår, at det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at de ansatte modtager tilstrækkelig og passende instruktion for at udføre deres arbejde på en sikker måde. Det fremhæves, at instruktionen skal være omfattende og tydelig, og den skal klart angive, hvordan medarbejderne skal håndtere forskellige situationer og bruge det nødvendige udstyr for at sikre sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen - en vigtig opgave, man som virksomhed har.

→ Læs mere
7. maj 2024

Vi skal ud til hr. og fru Danmark

Folk skal forstå, hvad vi laver i skoven. Den, der lever stille, lever godt’ har længe været et mantra inden for dansk skovbrug, men tiden er forandret. I dag er flertallet af mennesker langt adskilt fra primærproduktionen, både i skov- og landbrugssektoren. Mens ønsket om træmøbler forbliver stærkt, er forståelsen for træets oprindelse og den kompleksitet, der ligger bag produktionen af træmøbler, ofte mangelfuld. Derfor er det afgørende for skovbruget at træde frem og engagere sig med den brede befolkning for at op-lyse om vores arbejde i skovene. Ellers risikerer vores erhverv at blive overset og undermineret i et Danmark, hvor udnyttelsen af skovens ressourcer er ved at blive et tabubelagt emne.

→ Læs mere
7. maj 2024

Villeruphus: Fra manglende pensionsoverblik til skræddersyet tryghed

Martin og Natalie gik fra at have spredte pensionsopsparinger til at finde tryghed og skræddersyede løsninger med hjælp fra DM&E Pension. Martin og Natalie Christensen, et energisk par, driver Villeruphus, hvor de leverer forskellige tjenester som udkørsel, udslæbning, juletræer og pyntegrønt. Tidligere havde Martin og Natalie pensionerne spredt på flere forskellige steder. De følte sig usikre og ønskede ikke at træffe forkerte beslutninger. Det var her, Casper Noltensmejer, DM&E Pension, kom ind i billedet. Han har besøgt Villeruphus flere gange og gennemført indledende dialoger med Martin og Natalie. Målet var at sikre, at de traf de rigtige beslutninger og følte sig trygge. De har haft rig mulighed for at stille spørgsmål som for eksempel: ’Hvorfor er investeringsomkostningerne så forskellige mellem denne løsning og bankens?’ og ’Er vores pensionsopsparing tilstrækkelig, og er børnene ordentligt dækket?’

→ Læs mere
2. maj 2024

JU Århus bygger nye campusfaciliteter

Med nye tidssvarende faciliteter, ønsker Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU Århus) at skabe et inspirerende campusområde, hvor byggeriet og de omkringliggende grønne arealer går op i en højere enhed. Byggeprojektet er en del af en helhedsplan for skolen og kommer til at bestå af en multihal, kantine, produktionskøkken og supplerende servicefaciliteter.

→ Læs mere
2. maj 2024

- Miljøets hellige navn undrer mig

Nybagt DM&E-formand undrer sig over, hvor usikkert politikerne vil gøre det for erhvervet, mens miljøregninger ikke må belaste vælgerne.

→ Læs mere
1. maj 2024

Undgå tvister med klare salgs- og leveringsbetingelser

Langelund Maskinstation deler her erfaringerne fra en situation, hvor det gik galt med et parti foder, som de var med til at fremstille.

→ Læs mere
1. maj 2024

- Jeg vil kunne se ud på marken og sige, at det har jeg ændret

Det handler om, at vi får gjort noget i stedet for bare at snakke, siger transportminister Thomas Danielsen, der nu vil lave en hel pakke regelændringer for landbrugets køretøjer.

→ Læs mere
30. april 2024

DM&E direktør: Den ypperste dialog

Når en minister inviterer til hof, er det ikke kun en selvfølge, at vi deltager som brancheforening, men det rejser også spørgsmålet om, hvorvidt vores deltagelse faktisk tilfører værdi.

→ Læs mere
29. april 2024

Fem afgørende emner, vi havde med til traktorhof hos ministeren

Indregistrering af traktorer og motorredskaber. Vægt som en lastbil. Et tidssvarende traktorkørekort. Brede køretøjer. En simpel lovgivning.

→ Læs mere
29. april 2024

Tag skridtet ind i entreprenørbranchens fremtid med ny uddannelse

I samarbejde med Mercantec i Ulfborg introducerer DM&E en ny entreprenøruddannelse, der omfatter rørlægning, kloakering og maskinføring. Første hold begynder 27. maj. Uddannelse er essentiel for at sikre branchens fremtid med kvalificerede fagfolk, der kan opretholde et højt fagligt niveau. Som fremtidens maskinførere og rørlæggere vil de unge være nøglepersoner i de mange infrastrukturprojekter, der vil forme Danmarks landskab i de kommende år. Der er et presserende behov for uddannede folk til at realisere projekter inden for bl.a. fjernvarme, elektricitetsinfrastruktur, kloakrenovering og klimatilpasning. Den nye uddannelse svarer på de udfordringer.

→ Læs mere
22. april 2024

Mange års brancheerfaring til DM&E Seniorgruppes årsmøde

Den 16. april 2024 mødtes 60 medlemmer fra DM&E seniorgruppe på Hotel Pejsegården i Brædstrup til årsmøde. Selvom de er hoppet over i seniorklubben, er de stadig friske og aktive og snakken gik lystigt hele dagen om stort og småt. De er alle tidligere ejere eller ledsagere af medlemsvirksomheder i DM&E eller i øvrigt har de haft tilknytning til branchen, f.eks. som maskinleverandør, uddannelse eller finansiering. Niels Madsen blev valgt til dirigent han styrede slagets gang og formand Marius Pedersen aflagde beretning og fortalte om årets aktiviteter herunder den gode tur til Lolland/Falster i september 2023.  Børge Christiansen fra Agersted ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, så der var stor tak til ham for hans indsats gennem mange år. Jens Dalsgaard fra Gedsted blev med klapsalver valgt som ny i bestyrelsen. Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig med Marius Pedersen som formand, Knud Sigurd Thomsen som næstformand og øvrige er Anne-Kirstine Møller, Tom Foged-Pedersen og Jens Dalsgaard.

→ Læs mere
22. april 2024

Ny screening for asbest, men vær opmærksom!

Asbest i byggematerialer er en del af hverdagen for mange, entreprenører og nedrivningsvirksomheder i Danmark. Mange møder således asbest i situationer, hvor en så hurtig afklaring af, om der er asbest eller ej i materialet, er afgørende for det videre arbejdes udførelse, miljø, pris og tidsplan. I Danmark er der på nuværende tidspunkt kun få asbestscannere, og der mangler generel viden og teknisk dokumentation om udstyrets kvalitet, herunder sikkerhed for der ikke kommer ”falsk positive eller falsk negative” resultater.

→ Læs mere
12. april 2024

Sådan får du ja i banken

Når unge iværksættere drømmer om at starte egen virksomhed eller gennemføre et generationsskifte, er det ofte en udfordring at få bankens godkendelse til finansiering. I et nyligt interview delte Michael Haahr Andersen, forretningsdirektør i Jyske Bank, sine indsigter om, hvad bankerne leder efter, når de skal sige ja til nye virksomhedsejere.

→ Læs mere
5. april 2024

Når mund-til-mund-aftaler ikke er nok

I landbruget er det almindeligt, at aftaler indgås over telefonen. Måske er der en mail- eller sms-korrespondance, men ofte uden uddybende noter om ansvar og opgaveramme. Langelund Maskinstation deler her erfaringerne fra en situation, hvor det gik galt med et parti foder, som de var med til at fremstille.

→ Læs mere
21. marts 2024

DM&E Junior: Dit springbræt til succes i branchen

Er du ung i maskinstations-, entreprenør- eller skovbranchen, og ønsker du at få den rette rådgivning og støtte fra starten af din karriere? Det kan være, at du drømmer om at have dit eget? Så er DM&E Junior netværket det helt rigtige sted for dig! Her kan du blive en del af et dedikeret fællesskab af unge med interesse for at drive forretning i branchen.

→ Læs mere
8. marts 2024

Ammoniak får grønt lys som N-gødning

Efter mere end otte måneders usikkerhed er det nu lykkedes at få en tilladelse til at anvende og nedfælde flydende ammoniak (NH3) som kvælstofgødning til landbrugsafgrøder. Da det ikke har været nævnt i sikkerhedsdatabladet, at ammoniak er godkendt og egnet til nedfældning som gødning i landbruget, har det de facto ikke været tilladt siden 1. januar 2023.

→ Læs mere
7. marts 2024

Formandsskifte i DM&E - Niels Rüsz bliver ny formand

Niels Rüsz, Himmerland er i dag valgt som formand for DM&E på et konstituerende bestyrelsesmøde i Vejle. Videreudvikling af organisationens vækstrejse og kontakt til medlemmerne står øverst på den nye formands dagsorden.

→ Læs mere
4. marts 2024

DM&E Junior besøgte to spændende virksomheder i Vestjylland

Fredag den 1. marts var en dag fyldt med inspiration, netværk og faglig sparring for DM&E Juniors medlemmer. De besøgte to forskellige virksomheder i Vestjylland, som begge havde noget at byde på inden for branchen. Dagen startede hos Entreprenør Ivan Bastrup Jakobsen A/S i Lemvig, hvor de blev budt velkommen af direktør Ivan Bastrup Jakobsen. Han fortalte om virksomhedens historie, vision og værdier, samt de udfordringer og muligheder, han står over for i forbindelse med et kommende generationsskifte. Medejer Thomas Kongsgaard Jakobsen og kvalitets/projekt ansvarlig Susanne Mogensen supplerede med at fortælle om deres arbejde med ESG, kvalitet og processer i virksomheden. Efter en rundvisning på pladsen og en let frokost, gik turen videre til næste destination.

→ Læs mere
22. februar 2024

Betalte 30.000 kroner: Femdobbelt overpris

Brancheaftale for DM&E-medlemmer sikrer langt de fleste virksomheder og ansatte en bedre pensionsordning, lyder det fra kundechef. I de sidste to år er en fælles pensionsløsning for DM&E's medlemsvirksomheder og ansatte rullet rundt i branchen. Kundechef Søren Hvekstrup fra Söderberg & Partners, som DM&E har teamet op med for at lave brancheløsningen DM&E Pension, fortæller, at man foreløbig har været forbi de første 150 virksomheder og har som mål at gennemgå pensioner og de medfølgende dækninger ved sygdom med videre for 100 medlemsvirksomheder i år.

→ Læs mere
20. februar 2024

ESG i fokus hos fynsk entreprenør

Hos Myllerup Entreprenør A/S ved Assens er der fuld fart på. Der er stor travlhed, men også et stort fokus på at forberede virksomheden til fremtidens krav om CO2-reduktion, ESG og verdensmål.

→ Læs mere
12. februar 2024

Louise gik fra overforsikret til tryg og tilfreds med sin pensionsordning

Hvad gør du, når du pludselig mister din ægtefælle? Det var den situation, Louise Priess stod over for, da hendes mand Arne Christensen døde i juni 2016. Når du mister en ægtefælle er der blandt andet økonomiske og juridiske spørgsmål, du skal forholde dig til. Det betyder, at du skal træffe nogle valg, der er påvirket af det, du har oplevet i dit liv, og som naturligt præger din måde at tage stilling til forsikring og pension. Da DM&E Pension gennemgår Louises pensions-løsning med banken, opdager de, at Louise har flere og dyre forsikringer hos forskellige udbydere. Især hendes livsforsikring var meget højere end det anbefalede niveau. Louise følte, at hun havde brug for mere rådgivning og vejledning om, hvordan hun skulle håndtere sit testamente, sit særeje og sin nuværende familiesituation.

→ Læs mere
9. februar 2024

Formanden takker af

Vores formand i DM&E Søren Ulrik Sørensen har besluttet, at han ikke genopstiller som formand for DM&E efter 18 år på posten. Søren Ulrik er den 4. formand i foreningens historie og han har stået i spidsen i alle de år, jeg har været direktør for DM&E og således været en stor del af den udvikling, vi har gennemgået de seneste år. Jeg vil gerne takke Søren Ulrik for hans indsats som formand for DM&E og den tillid han altid har vist huset i Vejle.

→ Læs mere
6. februar 2024

Perfekt julegave: 11 meter kran på vej

Det er sidste omgang i vores serie med tre unge, fremadstormende personer i vores brancher. Egentlig skal vi bare have en hurtig snak over telefonen, men 28-årige Mikkel Holskou fra HT-Skovservice har ikke tid til at have en telefon i ørene i jobbet som maskinfører. Han har nemlig fået den perfekte julegave - den kræver bare intenst arbejde først. Om få dage skal min maskine til Viborg og få skiftet kran, fortæller han. I stedet klarer vi snakken dagen efter - on location i Nordsjælland. Så er skovmaskinen nemlig blæst klar til at forlade den lille skov tæt på Dyrehaven og Skodsborg Station få hundrede meter fra Øresund.

→ Læs mere
22. januar 2024

Kloakmesse 2024: DM&E lancerer ESG-værktøj til at styrke kloakmestres grønne profil

ESG og bæredygtighed er aktuelle emner i disse dage. DM&E har udviklet et nyt værktøj, som gør det nemt og effektivt for dig som kloakmester at kortlægge din virksomheds ESG-rejse mod en mere bæredygtig tankegang og kultur i din forretning. Værktøjet til ESG-rapportering hedder ESG+, og du kan lære mere om det på ”scenen” til årets Kloakmesse.

→ Læs mere
19. januar 2024

Vådt vejr og høje omkostninger udfordrede brancherne i 2023

Rank og rutineret gik DM&E’s formand, Søren Ulrik Sørensen, på talerstolen på Vingsted Hotel og Konferencecenter den 19. januar, hvor DM&E holdt årsmøde.

→ Læs mere
16. januar 2024

Nu får du som medlem af DM&E penge tilbage

Da der er stort overskud i brancheorganisationen DM&E, har bestyrelsen besluttet at tilbagebetale 8 procent af medlemskontingentet for 2022/2023.

→ Læs mere
5. januar 2024

DM&E Vidensdage samler landets skoventreprenører til et kig på fremtidens ledelse: Hvad kræver det at arbejde og lede mod et fælles mål?

Som skoventreprenør er det vigtigt at kigge ind i fremtiden, da tilgangen og lovgivningen til naturpleje er i løbende udvikling. Den grønne branche oplever også, at det kan være svært at tiltrække ny arbejdskraft, så hvordan navigerer vi i fremtiden, og kan vi vende udfordringer til muligheder?

→ Læs mere
5. januar 2024

DM&E Maskinstation med gennemgående tema på DM&E Vidensdage: Hvordan styrker vi den moderne maskinstation?

Maskinstationerne er som nøgler i et spil, der åbner døre for nye muligheder. De bidrager med løsninger, både nu og i fremtiden. Men er der samklang, mellem det der rører sig i virksomhederne og de tiltag der kommer fra regeringen?

→ Læs mere
5. januar 2024

Entreprenører og kloakmestre skal opdateres på viden om ansvar og standarder i branchen til DM&E Vidensdage

Fremtiden kommer til at byde på flere krav om dokumentation, fordi hvem har ansvaret hvis en ledning bliver beskadiget under et gravearbejde, og hvad stiller du op med de hvide mærker på indersiden af kloakrør? Til DM&E Vidensdage inviterer DM&E Entreprenør indlægsholdere ind, der leverer viden og værktøjer til at håndtere problematikken på forkant.

→ Læs mere
8. december 2023

Telefonen begyndte bare at ringe med det samme

I en moden alder gennemførte Arkim Kure både rørlægger- og kloakmesteruddannelsen, og det gav straks pote med masser af kloakopgaver. Derfor skal to medarbejdere nu på rørlæggerkursus til vinter for at frigøre Arkim til at tage nye opgaver ind.

→ Læs mere
14. november 2023

Vigtigt med en høj faglig standard

Når man skal håndtere spildevand i det åbne land, er der en masse nødvendig dokumentation. Det betyder kommunikation med kommunens Natur & Miljøafdeling. Og her kan det let gå galt, for i den ene ende af røret har vi typisk en kloakmester, der er vant til at håndtere rør i jorden, og i den anden ende har vi en ofte akademisk uddannet person, der sidder med forventninger til papirgangen.

→ Læs mere
14. november 2023

Graver ud til kæmpe svinestald

27-årige Frederik har sin daglige gang på Lindaa-Balle Maskinstation A/S. Et familieforetagende, hvor tredje generation – fætre og kusiner - klarer ærterne, og generationsskiftet til Frederik, broderen Rasmus Sørensen og fætter Emil Sørensen er godt i gang.

→ Læs mere
13. november 2023

Stor interesse for ny entreprenøruddannelse

En række af entreprenørvirksomheder har netop været til informationsmøde om brancheforeningen DM&E’s nyeste tiltag, en helt ny tre-årig entreprenøruddannelse Uddannelsesstedet Mercantec i Ulfborg i Vestjylland har netop været rammen om et introduktionsmøde for virksomheder i entreprenørbranchen, som kunne høre om brancheforeningen DM&E’s spritnye entreprenøruddannelse, der har et forløb på tre år. På den nye uddannelse lærer man alt hvad der hører til faget. Det gælder bl.a. rørlægning, kloakering og maskinføring.

→ Læs mere
2. november 2023

Europas maskinstationer og entreprenører styrker samarbejdet

Brancheorganisationen for Danske Maskinstationer og Entreprenører, DM&E, var i år vært da sekretariatsledere og bestyrelsesmedlemmer fra den europæiske brancheorganisation CEETTAR, gæstede det danske kontor i Vejle. Møderne blev afholdt, for at diskutere fælles udfordringer og muligheder for maskinstationer, entreprenører og skoventreprenører i Europa.

→ Læs mere
23. oktober 2023

Sådan undgår du bøder og frakendelse af kørekort, når du kører med jorddumperen

Som entreprenør lejer eller ejer du en jorddumper til dine projekter, men ved du også, hvordan du må bruge den? Hvis du skal køre med en jorddumper, skal du være opmærksom på, at der gælder forskellige regler for kørsel på og udenfor vejen. Og det kan få alvorlige konsekvenser, hvis du overtræder reglerne, som f.eks. bøder eller frakendelse af kørekortet.

→ Læs mere
20. oktober 2023

Danmarksmestre kåret i Udkørsel og Skills for Skovbrugselever

I august blev der afholdt Danmarksmesterskaber i Udkørsel med Maskine og Skills for Skovbrugselever på Langesø-messen. Senere i august blev der afholdt endnu et Danmarksmesterskab i Skills for Skovbrugselever på Have og Landskab 2023 i Slagelse.

→ Læs mere
16. oktober 2023

DM&E lancerer ny entreprenøruddannelse

Lær alt om rør og entreprenør-arbejde med ny treårig entreprenøruddannelse, der giver dig alle de kompetencer, du skal bruge for at løse branchens udfordringer nu og fremover.

→ Læs mere
12. oktober 2023

DM&E - et fællesskab, der deler lokale holdninger:

1. september var for nogen en dag der gav himmelvendte øjne, da gebyrerne igen steg, for at søge om autorisation på el-, gas-, vvs- og kloakområdet. En stigning, som brancheorganisationen DM&E og lokalforening DM&E Himmerland, kæmper for og mener at man skal vende til en fordel og se som en adgangsbillet til et ellers meget lukket marked. Lobbyarbejde, mærkesager og politiske kampe er en vigtig del i brancheorganisationen DM&E, og her spiller lokalforeningerne en afgørende rolle.

→ Læs mere
11. oktober 2023

Gevinst i banken med nyt overblik i hånden

Hos Egekærslund har udarbejdelsen af en ESG-rapport givet bonus i banken og kraftigt nedslag i dieselforbruget. Det var ikke en pludselig indskydelse en aften på Egekærslund, at virksomheden nu er blandt de første DM&E-virksomheder med en ESG-rapport i hånden. Det hele startede meget konkret. Udsigten til en grøn gevinst. Det gælder om at starte et sted og få nedfældet og analyseret, hvem man er, og få sat sig nogle håndgribelige mål.

→ Læs mere
26. september 2023

Sådan kører du lovligt med jorddumperen

Mange af DM&E’s medlemmer har en jorddumper som en del af maskinparken. Jorddumpere er et motorredskab, når vi snakker dansk lovgivning. Motorredskaber er ikke EU-type-godkendte, og derfor er de underlagt dansk lovgivning for kørsel på vejen. Reglerne gælder for alle veje - også grusveje medmindre det er på et lukket område.

→ Læs mere
26. september 2023

Gevinst i banken med nyt overblik i hånden

Hos Egekærslund har udarbejdelsen af en ESG-rapport givet bonus i banken og kraftigt nedslag i dieselforbruget. Det var ikke en pludselig indskydelse en aften på Egekærslund, at virksomheden nu er blandt de første DM&E-virksomheder med en ESG-rapport i hånden. Det hele startede meget konkret. Udsigten til en grøn gevinst. Det gælder om at starte et sted og få nedfældet og analyseret, hvem man er, og få sat sig nogle håndgribelige mål.

→ Læs mere
18. september 2023

Brancheforening har succes med erfa-klubber

Blandt DM&E’s medlemskreds er der i dag ca. 100 DM&E-medlemmer fordelt over 20 aktive klubber, der mødes regelmæssigt. Virksomhederne kommer med efter, at de har været i kontakt med DM&E’s konsulenter, der efterhånden har mange års erfaring i, hvordan grupperne matches bedst.

→ Læs mere
11. september 2023

Der har da været dage med 50 portioner mad

Alt disponibelt mandskab er i gang i disse uger på Rostgaard Maskinstation. Det er travle tider i alle retninger, når man står og skal planlægge høst, såning og en masse opgaver derimellem. Også ’bare’ logistikken af madordningen på maskinstationen. Det beretter kørselslederassistent Martin Kelp Jepsen, som er en af de tre unge, vi løbende følger i DM&Es brancher i løbet af 2023.

→ Læs mere
8. september 2023

Mange DM&E-virksomheder hjælper hinanden

Inspiration og en masse gode, konkrete råd strømmer mellem medlemmerne i DM&E, som i stort antal støtter op om ERFA-klubberne.

→ Læs mere
8. september 2023

Er denne kinesiske plante for god til at være sand?

Paulownia er ikke et træ i normal forstand. Det er godt nok en flerårig plante, der har en tydelig opret og forveddet stamme, som begynder ved roden, og som bærer grene og dermed blade et stykke over jorden. Det optager også energien gennem fotosyntese i bladene, men i modsætning til de fleste træer foregår transporten af vand og næringsstoffer ikke i det yderste vækstlag under barken, men derimod gennem et ’sugerør’ i kernen af stammen. Cellerne, som opbygger veddet, er heller ikke opbygget på samme måde som de velkendte træer, men består i stedet af lukkede celler, som ikke optager vand og derfor også beskytter veddet mod svampeangreb og råd. Derfor er paulownia egentlig ikke et træ, men nærmere en urt, der danner vedmasse.

→ Læs mere
25. august 2023

Regnvandskonsulenter i DM&E deler ud af ekspertråd om klimatilpasning på H&L-messe

Endnu engang slår fagudstillingen Have & Landskab portene op til tre dage med alt til den grønne branche, og DM&E Entreprenør og Kloakmester er naturligvis med som udstiller.

→ Læs mere
24. august 2023

DM&E med klart budskab - Få styr på ansættelsesbeviset

D. 1. juli var en skelsættende dag for arbejdsgiverne, da der her kom nye regler for ansættelsesbeviser. De nye regler betyder, at den nyansatte, der arbejder mere end tre timer pr. uge, skal have en kontrakt i hånden indenfor en uge, i modsætning til førhen, hvor det var en måned. En ting er at få lavet en ansættelseskontrakt, noget andet er at få lavet én, der tager udgangspunkt i såvel branchens behov som parternes aftalte rammer for ansættelsen. Selvom der er et hav af muligheder for at hente skabeloner ned, er det dog ikke altid det mest hensigtsmæssige. Ifølge Christian Duborg, der er arbejdsmiljøkonsulent i DM&E, er der nemlig en række faktorer, der spiller ind i udarbejdelsen af ansættelseskontrakten.

→ Læs mere
24. august 2023

CEETTAR og NRMM arbejde

Der er blevet vedtaget at Motorredskaber skal kunne EU-typegodkendes, som det er med Traktorer, vogne og bugseret arbejdsredskaber. Grunden til arbejdet for en typegodkendelsesordning blev lavet for at sikre et fælles åbent markeds i EU for produkter og køretøjer, med samme høje sikkerhed på alle EU-veje. EU-typegodkendelse for traktorer (TMR) har været brugt i mere end 10 år og stadig oplever vi i Danmark store udfordringer med at reglerne virker og skal sikre dette ”frie Marked”. Vores problemer er bæltekøretøjer og regler for aksellast. Derfor er vi meget obs på de nye typegodkendelsesregler for NRMM, for at sikre at erfaringerne fra TMR bringes videre på godt og ondt.

→ Læs mere
23. august 2023

Med en særtransporttilladelse og rådgivning fra DM&E kan din roemaskine køre lovligt i sæsonen

Efter fem års lobbyarbejde kan roemaskiner køre lovligt på vejen.

→ Læs mere
20. august 2023

Flere unge skovbrugselever viser deres talenter og passion for skovdrift i konkurrence

Der var opbakning som aldrig før til konkurrencerne ”DM i udkørsel af træ” samt ”Skills for Skovbrugselever” torsdag den 17. august til Langesømessen på Fyn. Her kæmpede skovens erfarne maskinførere samt unge skovbrugselever fra Skovskolen om æren, præmierne og for deres fag.

→ Læs mere
15. august 2023

DM&E Himmerland Kollegatræf

Siden 1975 har der været kollegatræf i "Himmerland", det har i alle årene været fantastisk at besøge kollegaer, det startede med ejerne og "ægtefæller" og efterhånden er medarbejderne fra maskinstationerne også inviteret med. Det er godt at komme rundt se og ikke mindst høre, hvordan andre tackler at drive maskinstation. Gode ideer om værksteds - kontorindretning, opbygning af lager osv.. Gode ideer eller det modsatte, af forskellige "opfindelser", allerede da kollegatræffene startede var "networking" det hed det bare ikke dengang.

→ Læs mere
14. august 2023

Få hellere ordnet ansættelsesbeviset inden folk starter

Et sæt nye regler betyder, at man kun har få dage – syv faktisk – fra en ny arbejder har første arbejdsdag til, at der skal foreligge en ansættelseskontrakt. Det er altså et lovkrav. Få afstemt forventninger og lav et opslagsværk.

→ Læs mere
14. august 2023

Bureaukratimonster sluppet løs i skoven

Den nye afskovningsforordning skal sikre, at europæisk forbrug ikke fører til global afskovning. Det nye regelsæt skærper de nuværende regler for import af træ og omfatter nu også flere råvarer som blandt andet soja og palmeolie. Den europæiske tømmerforordning (EUTR) har eksisteret i næsten et årti. Nu erstatter EU den med en ny forordning rettet mod træ samt andre råvarer såsom soja, kakao, palmeolie og oksekød forbundet med skovrydning. Den ny afskovningsforordning hedder EU Deforestation Regulation (EUDR) og træder i kræft i Danmark i januar 2025. Den foreslåede forordning har et bredere anvendelsesområde end EUTR. Det omfatter en række andre varer og virksomheder. Det er også langt mere omfattende og specifikt i, hvordan operatører og råvarehandlere forventes at overholde reglerne, blandt andet med indarbejdning af forskellige risikominimerende løsninger.

→ Læs mere
10. august 2023

Skovens yngste fagfolk skærer igennem på HL23

Torsdag den 31. august bliver der skabt historie på Have & Landskab, når Skovbrugsmesterskaberne for elever før første gang afholdes på udstillingen. Konkurrencen afholdes passende nok på Have & Landskabs særlige område for Skovudstyr og -maskiner, men man kan også bare gå efter lyden af arbejdende motorsave. Mange af disciplinerne i mesterskaberne kræver nemlig en kyndig hånd med sværdet, fortæller underviser og vejleder Matias Skov Jonesen fra Skovskolen ved Københavns Universitet.

→ Læs mere
9. august 2023

Er du roeklar?

Skal du køre lovligt med dine roemaskiner på landevejen, skal du ansøge som særtransport til f.eks. rense-læsse-maskiner, roeoptager og pendler maskiner, som alle overskrider regler for kørsel på landevejen. I særtransport-ansøgningen skal der både udfyldes en særtransport-klassificering samt selve særtransport-ansøgningen. Ansøgningen er krævende, men det er der råd for. Vi har eksperter som kan hjælpe dig med at få det gjort helt korrekt. Så gør som Simon fra Døllefjelde Maskinstation - bliv roeklar ved at få råd og vejledning hos DM&E.

→ Læs mere
8. august 2023

Branchens modigste dyster til Langesømesse

Ingen Langesømesse uden dyster – og det er lige præcis, hvad besøgende kan opleve på konkurrencepladsen omkring stand 75, hvor skovens erfarne skovmaskinførere duellerer til DM i udkørsel. Derudover fortsætter DSF og DM&E Skov deres egen Skills-konkurrence, som kører på femte år, hvor Danmarks unge skovbrugselever viser deres talenter.

→ Læs mere

Bliv medlem

DM&E’s mål er gennem politisk interessevaretagelse, udvikling af værktøjer og direkte rådgivning at lette dagligdagen for medlemsvirksomhederne.

Rådgivning, der skaber fremtid

Vores konsulenter har erfaring og viden, som gør at du som medlem får bedst mulig rådgivning til lige præcis din virksomhed.

→ Læs mere

Hold dig opdateret

Vi vil gerne gøre mere for nysgerrige og interesserede i branchen. Derfor kan du her skrive dig op til et nyhedsbrev, hvor du får et digitalt nyhedsoverblik med gode råd, inspirerende fortællinger, medlemsfordele og praktisk information. Vi sender kun, når det er relevant.