Hjem » Bliv medlem

Vi flytter verden fremad

DM&E er brancheorganisation og videncenter for maskinstations-, entreprenør-, kloakmester og skoventreprenørvirksomheder.

700 medlemsvirksomheder er tilknyttet organisationen med 17 ansatte i Vejle. DM&E’s mål er gennem politisk interessevaretagelse, udvikling af værktøjer og direkte rådgivning at lette dagligdagen for medlemsvirksomhederne.

Ønsker du at blive medlem af DM&E? Så udfyld formularen herunder.


Rådgivning og sparring

Vores medlemmer har travlt. Derfor stiller foreningen ny viden og faglig sparring til rådighed for medlemmerne – på deres betingelser. Det gør vi i form af en medlemspakke, der indeholder branchespecifikke uddannelsesprogrammer, faglige temadage, direkte support fra specialiserede fagkonsulenter og faglig sparring på telefon, på mail og på gårdspladsen.

Indflydelse

DM&E øver indflydelse på alt det, der påvirker medlemmernes vilkår som virksomheder, herunder den administrative hverdag. Vi gør det gennem direkte dialog med politikere og myndigheder i forbindelse med nuværende og kommende lovgivning. Vi taler højt og klart, og foreningen sørger løbende for, at verden omkring os forstår vores rolle i samfundet og i bæredygtige omstillingsprocesser.

Netværk og kurser

DM&E samler medlemmerne om alt det, der stiller os stærkere fagligt, sikrer vores økonomi og giver os bedre rammebetingelser i forhold til samfund og lovgivning. Foreningen udbygger løbende sit medlemsnetværk, men også netværket til leverandører, myndigheder og politikere med henblik på at fremme medlemmernes interesser og betingelser. Vi tror på, at informeret dialog og ordentlighed i relationer stiller alle bedre.

Værktøjer

DM&E udvikler og indkøber løbende specialtilpassede værktøjer, der gør medlemmernes praktiske og administrative arbejde lettere. Værktøjerne omfattede fx forsikringer, garantiordninger, kortmoduler, beregnings-moduler, applikationer til kvalitetssikring, analyseværktøjer og rapporteringsværktøjer. Alt sammen relevant for branche og virksomhed. De giver indsigt og understøtter hverdag og udvikling.

Forrygende fordele

Vi er en stor og stærk forening, der udvikler produkter og forhandler os til fordele, der gør en forskel i vores medlemmers liv og økonomi. Det gælder alt fra særligt fordelagtige pensions- og forsikringsordninger, til bedre og stærkere rammer, for alle de mange andre fordele, du får som medlem.

Læs vores magasin

Vores fagligt stærke konsulenter skaber i samarbejde et månedligt magasin, der bliver en vigtig kilde til information og nyheder. Magasinet kommer rundt i alle branchens kroge og til dygtige journalister.

Rådgivning, der skaber fremtid

Vores konsulenter har erfaring og viden, som gør at du som medlem får bedst mulig rådgivning til lige præcis din virksomhed.