Hjem » Lokalforeninger, netværk og udvalg

Lokalforeninger, netværk, udvalg og Faglige Fora

DM&E omfatter mere end 700 medlemsvirksomheder, der bor og arbejder over hele Danmark. Vi er opdelt i 3 brancher og 14 regioner for at sikre fokus, nærvær og regional indflydelse. Medlemmer har også mulighed for at være en del af den specifik netværksgruppe, eller få gavn af arbejdet hos de forskellige udvalg.

Lokalforeninger

DM&E er organiseret i 14 lokalforeninger, der serviceres af vores hovedorganisation i Vejle. De lokale foreninger sørger for, at medlemmerne deler erfaringer og at ønsker og forslag når frem til behandling i hovedorganisationen.


Netværk

DM&E igangsætter, udbreder og udvikler netværk til medlemmernes bedste, og mulighederne for at komme med i et DM&E-netværk er mange. Det starter med en indmeldelse, og derfra bliver du en del af det store DM&E-netværk med udspring fra din lokalforening. Udover faste netværksgrupper og ERFA-klubber tilbyder vi løbende netværksture indenfor alle tre faggrene.

 • ERFA-klubber
  DM&E’s ERFA-klubber er et fortroligt forum for DM&E’s medlemmer, hvor der er plads til den åbne dialog, og hvor du kan dele erfaringer med kollegaer, som driver en virksomhed, der matcher din. En ERFA-klub er desuden et stærkt fagligt netværk, der typisk består af 6 virksomheder, som geografisk er placeret så de ikke er hinandens konkurrenter i hverdagen. Klubmedlemmerne mødes ca. 4 gange om året på skift hos hinanden, hvor det er værten, der har ansvar for dagens program.

  Jens T. Guld er tovholder på DM&E’s ERFA-klubber: T: +45 7641 3661 E: jtg@dmoge.dk

 • DM&E Pigegruppe
  DM&E’s Pigegruppe er for alle kvinder i DM&E’s medlemsvirksomheder – både koner, kærester, mødre, døtre og medarbejdere. Hvert år arrangerer Pigegruppen en tur for alle i netværket, hvor det sociale sammenhold styrkes, samtidig med at der opleves noget kulturelt. Det giver pigerne i foreningen mulighed for at mødes med andre i branchen, som ligesom dem selv lever i en “mandeverden”.

  Klik og læs mere

  Lene Poulsen er tovholder på DM&E Pigegruppe: T: +45 76413673 E: poulsen@dmoge.dk

Udvalg


DM&E har syv faglige udvalg, som selvstændigt kan træffe beslutninger. Større sager behandles og sendes ofte videre til bestyrelsen.

 • Forretningsudvalg
 • Udlands- / EU-anliggender via CEETTAR
 • Maskinstationsudvalg
 • Entreprenørudvalg
 • Skovudvalg
 • Forsikringsudvalg
 • Udvalg for virksomhedsrådgivning

DM&E’s udvalg har følgende formål:

 • At agere sparringspartner for fagkonsulenterne, specielt når der skal søsættes nye initiativer
 • At sætte rammen for hvilke fagområder der skal arbejdes for
 • At sætte den politiske retning for forenings holdninger – dels til erhvervspolitikken og dels til fagpolitikken
 • At komme med tanker og idéer til kurser og temadage samt programmet på Vidensdage
 • At hverve nye medlemmer til foreningen
 • At informere den lokale bestyrelse om aktiviteterne indenfor udvalgets område
 • At stå for kontakten til de lokale medlemmer

Faglige Fora

De Faglige Fora er et nyt tiltag, der skal samle DM&E’s medlemsvirksomheder om faglige problemstillinger og udfordringer indenfor brancherne. Disse fora er steder, hvor fagfolk kan finde støtte, oplysning og endda nytænkning, alt sammen med det formål at forbedre brancherne som helhed.

Klik og læs mere

Bliv medlem

DM&E’s mål er gennem politisk interessevaretagelse, udvikling af værktøjer og direkte rådgivning at lette dagligdagen for medlemsvirksomhederne.

Rådgivning, der skaber fremtid

Vores konsulenter har erfaring og viden, som gør at du som medlem får bedst mulig rådgivning til lige præcis din virksomhed.

→ Læs mere