Hjem » Brancher » Maskinstation

Moderne maskinstationer

DM&E Maskinstation støtter og styrker den moderne maskinstation gennem information, rådgivning og styrkelse af faglige og lovgivningsmæssige rammevilkår.

Vi bruger foreningens styrke til at påvirke og optimere alle forretningsforhold fra kontraktforhandling med leverandører til høringssvar til Christiansborg.

Varetagelse af medlemmernes interesser

Vi varetager medlemmernes faglige interesser ved at stille ny og forretningsrelevant viden til rådighed gennem kurser, publikationer og temadage. Vi varetager medlemmernes politiske interesser gennem høringssvar og indsendelse af forslag til ændringer af love og bekendtgørelser med henblik på forbedringer af rammevilkårene for branchen. 

Dialog med maskinleverandører

Foreningen varetager dialog med maskinleverandører med henblik på at eliminere fejl og optimere samarbejde og samhandel. Vi gør det gennem dialogmøder med leverandørerne og løbende kontakt om optimerende tiltag.

Kontraktsupport

Medlemmer har adgang til kontraktsupport i forbindelse med maskinhandel, grovvarehandel og i andre leverandørforhold. Kontraktsupporten sikrer, at de aftaler medlemmerne indgår, er fair, forståelige og til medlemmernes fordel.

Værdiskabende værktøjer til virksomhedsdrift

Vi tilbyder forretningsoptimerende beregnere, der gør der lettere at optimere økonomi og træffe beslutninger om fx investeringer. Medlemmerne har derfor adgang til let beregning af maskinomkostninger og til opgørelse af variable omkostninger som brændstof, løn etc.

Udover en række andre fordele tilbyder vi unikke værktøjer, som gør hverdagen lettere for dig som medlemsvirksomhed:

  • DM&E Kalkulatus – beregner ved investering af nye maskiner
  • DM&E Pasningsaftaler – et sæt af kontrakter
  • DM&E Maskinanalyse – få overblik over maskinparkens effektivitet

Brugervejledning for flydende ammoniak – NH3

Onepager – værd at vide om flydende ammoniak

Nedenfor finder du alt der er værd at vide om flydende ammoniak. Dette tiltag er gjort som et led i nyheden om at ammoniak (NH3) igen er tilladt at anvende og nedfælde som kvælstofgødning til landbrugsafgrøder.
I den forbindelse er der mange love og bestemmelser, der skal overholdes, både de generelt gældende og de specielle bestemmelser for transport, omladning og nedfældning. Brugervejledningen for flydende ammoniak er en tilpasset vejledning, der har taget udgangspunkt i “Den lille grønne bog om flydende ammoniak”.

Den samlet vejledning består af:
– Brugervejledning for flydende ammoniak
– Sikkerhedsdatablad
– Eksponeringsscenarie

Netværk

Foreningen udbygger løbende sit interne medlemsnetværk, men også netværket til leverandører, myndigheder og politikere med henblik på at fremme medlemmernes interesser og betingelser. Vi tror på, at informeret dialog og ordentlighed i relationer stiller alle bedre.

Gerth Petersen Holm

Konsulent – Maskinstation

T: +45 7641 3675 E: gh@dmoge.dk

Thomas Kristensen

Chefkonsulent – Maskinstation

T: +45 7641 3665 E: tk@dmoge.dk

Stil os et spørgsmål

Dialogbaseret indflydelse