Hjem » Bliv medlem » Værktøjer

Værktøjer

Adgang til branchespecifikke værktøjer og løsninger tilpasset din virksomhed.

DM&E udvikler og indkøber løbende specialtilpassede værktøjer, der gør medlemmernes praktiske og administrative arbejde lettere.

Værktøjerne omfattede fx forsikringer, garantiordninger, kortmoduler, beregningsmoduler, applikationer til kvalitetssikring, analyseværktøjer og rapporteringsværktøjer.

Alt sammen relevant for branche og virksomhed. De giver indsigt og understøtter hverdag og udvikling.


DM&E Kalkulatus

DM&E Kalkulatus giver dig redskaber til at træffe de rigtige beslutninger i forbindelse med investering i nye maskiner. Til DM&E Kalkulatus er der også tilknyttet mindre beregningsmodeller, der synlig- gører dine omkostninger i produktionen.

DM&E Pasningsaftaler

DM&E Pasningsaftaler er et sæt af kontrakter, som er dækkende i forbindelse med indgåelse af pasningsaftaler mellem landbrug og maskinstation. Kontrakterne tager bl.a. højde for ejerskab af afgrøder m.m.

DM&E Maskinanalyser

DM&E Maskinanalyser er værktøjet, som er med til at skabe overblik over maskinparkens effektivitet og indtjening. DM&E Maskinanalyser tager udgangspunkt i de aktuelle tal og giver dermed viden, som kan bruges i beslutningsprocessen.

DM&E Kloakmodul

Når vi taler med én stemme, bliver der lyttet til os. Det giver os bedre dialog med det politiske niveau, og der fører til bedre rammebetingelser for os alle. Med løbende og konstruktiv dialog sikrer vi, at politikerne ikke bare kender vores udfordringer, men også vores løsninger og vores potentiale for at hjælpe med at opfylde samfundets mål.

→ Læs mere om DM&E Kloakmodul her

DM&E Skiltemodul

DM&E Skiltemodul© & Visio Professional er et enkelt og nemt værktøj til udarbejdelse af skilteplaner. Med skiltemodulet kan du som entreprenør hurtigt lave en professionel og overskuelig skilteplan eksempelvis på baggrund af et luftfoto.

→ Læs mere om DM&E Skiltemodul her

DM&E AjourKS

DM&E AjourKS er et elektronisk kvalitetssikringsmodul til udførelse af kvalitetssikringsarbejdet på pladsen via mobiltelefon eller tablet. Værktøjet øger værdien af kvalitetssikringen og sparer samtidig tid på administration af papirer og billeder.

→ Læs mere om DM&E AjourKS her

DM&E Kortportal

DM&E Kortportal er en nem måde at finde geografisk information for den professionelle skovbruger. Du kan i løbet af kort tid lave et arbejdskort, der bruges i arbejdsplanlægningen, samt undersøge om der er elementer, der er i konflikt med den pågældende arbejdsopgave.

→ Læs mere om DM&E Kortportal her

Bliv medlem

DM&E’s mål er gennem politisk interessevaretagelse, udvikling af værktøjer og direkte rådgivning at lette dagligdagen for medlemsvirksomhederne.

Rådgivning, der skaber fremtid

Vores konsulenter har erfaring og viden, som gør at du som medlem får bedst mulig rådgivning til lige præcis din virksomhed.