Hjem » Bliv medlem » Værktøjer » DM&E Kortportal

DM&E Kortportal

I to versioner

Fra 1.1-2022 er der nu to versioner af kortportalen. En gratis version der kan det samme som den gamle version. Men der er også kommet en Pro-version. I Pro-versionen er der mulighed for at gemme projekter og hente dem frem på flere forskellige enheder. Der er også mulighed for at koble flere kortlag på og gå bagom de forskellige lag, så man fx kan finde frem til lodsejeren af den enkelte matrikel.

I samarbejde med kortfirmaet SWECO har vi udviklet DM&E Kortportal, som gør det nemt at lave arbejdskort med vigtige informationer om bl.a. beskyttet natur, kulturminder m.m. Brugerfladen er nem at arbejde i, og den kan anvendes på både pc, smartphones og tablets. Desuden kan kortportalen også bruges af de, er arbejder i Visio Professional.

Allerede i dag indeholder DM&E Kortportal mange informationer og kortlag, der kan bruges i det daglige arbejde. Til jordentreprenørerne er det hovedsageligt højdekurver og jordklassificering, der gør sig gældende. Men også informationer fra matrikelkort og informationer om boringer anvendes.  

Hos skoventreprenørerne bruges kortportalen til arbejdsplanlægning og kortlægning af fx beskyttet natur eller fredninger, der ikke skal ødelægges i forbindelse med arbejde i skoven.  

Nem import af filer fra din GPS

Pro-versionen af Kortportalen kan importere CSV, Shape og MapInfo-filer med målte GPS-punkter eller linjer. DM&E anbefaler, at bruge CSV-filerne. 

Filerne kan nemt og hurtigt importeres til Kortportalen og rettes til, hvis der er behov for det med tekster eller forskellige farver. Derefter kan der afleveres et kort til kunden med de målte registreringer. Har man brug for yderligere behandling af data, kan det nemt kopieres over i Kloakmodulet, og man kan fortsætte arbejdet der.

Portalen er nu helt klar til tablet

Nu kan DM&E Kortportal også bruges, når man er ude på opgaven. Det fungerer nu bedre på tablet eller Ipad, og med et klik kan man slå menubaren i venstre side fra, så man bedre kan se kortet. Derudover er der kommet en funktion, der kan vise hvor du er på kortet, hvilket er en stor fordel, når man skal finde frem til det område, der skal arbejdes i.

Kontakt os på +45 7585 8355 eller post@dmoge.dk og hør mere om DM&E Kortportal.

Rådgivning, der skaber fremtid

Vores konsulenter har erfaring og viden, som gør at du som medlem får bedst mulig rådgivning til lige præcis din virksomhed.

Stil os et spørgsmål

Forrygende fordele