Hjem » Bureaukratimonster sluppet løs i skoven

Bureaukratimonster sluppet løs i skoven

Tophistorie fra DM&E Magasinet

Den nye afskovningsforordning skal sikre, at europæisk forbrug ikke fører til global afskovning. Det nye regelsæt skærper de nuværende regler for import af træ og omfatter nu også flere råvarer som blandt andet soja og palmeolie. Den europæiske tømmerforordning (EUTR) har eksisteret i næsten et årti. Nu erstatter EU den med en ny forordning rettet mod træ samt andre råvarer såsom soja, kakao, palmeolie og oksekød forbundet med skovrydning. Den ny afskovningsforordning hedder EU Deforestation Regulation (EUDR) og træder i kræft i Danmark i januar 2025. Den foreslåede forordning har et bredere anvendelsesområde end EUTR. Det omfatter en række andre varer og virksomheder. Det er også langt mere omfattende og specifikt i, hvordan operatører og råvarehandlere forventes at overholde reglerne, blandt andet med indarbejdning af forskellige risikominimerende løsninger.

“Nye regler, som skal være et værn mod global afskovning, kan føre til en masse overimplementering på grund af uklare og ufærdige regler”

En halvfærdig løsning

DM&E Skoventreprenør er bekymret for, at vi endnu en gang bliver præsenteret for en halvfærdig løsning, hvor det bliver op til branchen at finde alle de praktiske løsninger. Det vil give usikker hed om, hvorvidt man nu gør det rigtigt samt stor risiko for overimplementering. Jeg er kort sagt bange for, at EU har sluppet et bureaukratimonster løs, som vi ikke kan styre.

Du skal vise, hvor du har hentet dit træ

I lighed med de hidtil gældende EUTR-regler for træ vil virksomheder blive forpligtet til at kontrollere deres forsyningskæder for at sikre, at deres produkter ikke er forbundet med skovrydning og skovforringelse – defineret som omdannelse af skove, herunder naturskove, til landbrug og plantageskove. Virksomheder skal også mere præcist oplyse koordinaterne for det jordstykke, hvor træerne er fældet for at bevise, at arealet ikke er forbundet med skovrydning.
I forbindelse med produktion af biomasse i Danmark er der indarbejdet forskellige løsninger på at vise sporbarhed til hugstområderne. Nu bliver skruen strammet yderligere, og nu skal der dokumentation for alle typer af træprodukter. Samtidig er der krav om, at skoven ikke må forringes i forbindelse med hugst. Her er vi meget usikre på, hvad det helt nøjagtig betyder set med danske øjne, så her kan der opstå problemer.

Skoventreprenøren skal producere mere papir

Myndighederne vil i løbet af 2023 og starten af 2024 blive klar med, hvilke oplysninger de helt nøjagtig skal have i forbindelse med køb og salg af træ. Men som det ser ud nu, skal der for hvert projekt, hvor der bliver solgt træ eller flis, udarbejdes en due-diligence-erklæring. Erklæringen skal uploades i en EU-baseret database, men hvordan det kommer til at foregå i praksis, er ikke på plads endnu. I forordningen står der, at det er den, der bringer træet i handel første gang, der skal udarbejde en due-diligence-erklæring. Man kan oversætte due-diligence til en tro- og loveerklæring, og det er skovejeren, der skal udarbejde den. Men jeg kan forudse, at den opgave vil ende ved skoventreprenøren, ligesom dokumentation for bæredygtighed i vores flisproduktion er havnet dér i dag. Ifølge Miljøstyrelsen skal der lave en due-dilligence-erklæring på alle opgaver, hvilket for nogle skoventreprenører kan blive til mange. Erklæringen skal indberettes digitalt til EU igennem systemet TRACES.

Ingen skov kan blive til mark

Hvis EUDR bliver implementeret, som Miljøstyrelsen lægger op til, vil det stille store krav til håndteringen hos vores entreprenører.
DM&E tilbyder forskellige digitale løsninger til dokumentation, blandt andet en kortportal, der er med til at dokumentere den geografiske placering af ens arbejdsområder. Med den nye forordning er der ingen mulighed for, at en skov kan blive til en mark, medmindre skovejeren selv vil bruge træet. Når reglerne træder i kraft, er Miljøstyrelsen forpligtet til hvert år at kontrollere 1-3 procent af de virksomheder, der producerer træ eller varer, der kan forårsage skovrydning. Vi tror, at det i første omgang er skovejeren, der bliver stillet til regnskab, da det er ham, der bringer træet ind på markedet første gang. Overtrædes reglerne, bliver bøden på mindst 4 procent af ens omsætning.

3 gode råd fra konsulenten

  1. Få styr på din produktion: Hvis du ikke allerede nu har indarbejdet systemer, der kan håndtere sporbarheden i dine skovprojekteter, er det på tide at komme i gang. Der er ingen krav om, at det hele skal være digitaliseret, men det kan være en fordel.
  2. Spørg om hjælp: Hvis du vil vide mere om EUDR, og hvordan du skal håndtere det i netop din virksomhed, skal du endelig kontakte DM&E Skoventreprenør. Vi kan hjælpe med opklarende spørgsmål og rådgive om, hvordan du kan tilpasse din sagsstyring.
  3. Hvis du vil vide mere: På Preferred by Natures hjemmeside kan du finde mange flere oplysninger om, hvordan de forestiller sig, at man rent praktisk skal håndtere EUDR. På miljøstyrelsens hjemmeside kan du også finde flere oplysninger om reglerne, og hvad det betyder for de enkelte virksomheder.

For yderligere information, kontakt venligst Claus Clemmensen, cdc@dmoge.dk, +45 7641 3662.

Kontakt os

Få et hurtigt overblik over de fordele, du har glæde af som medlem af DM&E.