Hjem » Når mund-til-mund-aftaler ikke er nok

Når mund-til-mund-aftaler ikke er nok

Tophistorie fra DM&E Magasinet

I landbruget er det almindeligt, at aftaler indgås over telefonen. Måske er der en mail- eller sms-korrespondance, men ofte uden uddybende noter om ansvar og opgaveramme. Langelund Maskinstation deler her erfaringerne fra en situation, hvor det gik galt med et parti foder, som de var med til at fremstille.

10. september 2023 udfører Langelund Maskinstation arbejde for en fast kunde.
De crimper hestebønner ved hjælp af en ny Stade Hammermølle. Kunden selv høster bønnerne, og maskinstationen syrebehandler hestebønnerne med propionsyre. Efter 10 timer lægger de de crimpede bønner i en hal, og kunden lægger selv plastik på. Kunden begynder at anvende foderet efter en måned. Men cirka to måneder senere begynder produktet at forringe sig.

Baggrund
● I denne udgave af Fokus stiller vi skarpt på salgs- og leveringsbetingelser.
● Hvis de ikke er skarpe nok, kan det være kimen til potentielle konflikter og mulige tab.
● Vi giver gode råd til, hvordan du forebygger og får udstyret dig og kunderne med et godt grundlag for jeres samarbejde.


Hvad er der gået galt?

– Kort før jul kontakter landmanden mig og fortæller, at foderet er begyndt at brænde sammen. Jeg tager ud og inspicerer det og tager samtidig nogle billeder til forsikringen, hvorefter jeg naturligvis melder det. I denne situation havde kunden truffet beslutningen om ikke at komprimere foderet. Normalt går det godt ni ud af ti gange. Men i dette tilfælde var der simpelthen ikke plads til at komprimere foderet, da loftshøjden i hallen ikke tillod det. Derudover kan det økonomiske aspekt også påvirke beslutningen om ikke at komprimere, fortæller Rasmus Fisker fra maskinstationen.

Var der udarbejdet salgs- og leveringsbetingelser?

– Nej, og sådan er det i mange tilfælde, når vi indgår vi mund-til-mund-af-taler med vores kunder. Vi står nu over for en forsikringssag, hvor klare salgs- og leveringsbetingelser kunne have spillet central rolle, hvis man for eksempel havde præciseret opgaverammen og fastlagt ansvarsfordelingen trin for trin. Sagen drejer sig om foder til en værdi af 800.000 kroner, som skulle have været brug til foderbrug, men endte i stedet som biogas. Desuden var der en opgave til en værdi af 30.000 kroner involveret. Som det ser ud nu, har forsikringen afvist erstatning, da kunden selv havde ansvaret for korrekt komprimering af hestebønnerne. Der er også mistanke om, at hestebønnerne blev høstet sent og var våde i lang tid. Vejrmæssige udfordringer, herunder et ekstremt tørt forår efterfulgt af et vådt efterår og vinter, kan have påvirket afgrødernes kvalitet, siger han.

Sagen drejer sig om foder til en værdi af 800.000 kroner, som skulle have været brugt til foderbrug, men i stedet endte som biogas.

Rasmus Fisker, en af ejerne på LangeLund Maskinstation, her foran maskinstationens Stade Hammermølle.


Hvad kunne være gjort, så det var endt anderdeles?

– Fremadrettet bør vi sikre klare aftalevilkår og præcise betingelser for at undgå lignende udfordringer. Havde man trukket luften ud af afgrøderne, inden de blev pakket ind i plastik, ville konserveringsmulighederne have været bedre.

Den manglende komprimering og luftudtræk førte til dårlig konservering og øgede risikoen for kvalitetstab.


Hvad gør I så fremadrettet?

– Ja, vi har besluttet at gennemgå vores salgs- og leveringsbetingelser årligt for at sikre, at de er opdaterede. På den måde begrænser vi vores erstatningsansvar ved klart at definere virksomhedens og kundens ansvar. Og vi vil desuden inkludere et afsnit om rådgiveransvar.

Kontakt os

Få et hurtigt overblik over de fordele, du har glæde af som medlem af DM&E.