Hjem » Ny screening for asbest, men vær opmærksom!

Ny screening for asbest, men vær opmærksom!

Asbest i byggematerialer er en del af hverdagen for mange, entreprenører og nedrivningsvirksomheder i Danmark. Mange møder således asbest i situationer, hvor en så hurtig afklaring af, om der er asbest eller ej i materialet, er afgørende for det videre arbejdes udførelse, miljø, pris og tidsplan.

I Danmark er der på nuværende tidspunkt kun få asbestscannere, og der mangler generel viden og teknisk dokumentation om udstyrets kvalitet, herunder sikkerhed for der ikke kommer ”falsk positive eller falsk negative” resultater.

Vi har testet en scanner

DM&E har været med inde over en test af en af scannerne på markedet. Testen er udført af DMR. DMR har testet asbestpistolen microPHAZIR™ RX Analyzer – Thermo Fisher Scientific. Formålet med at teste scanneren er at finde ud af, hvilke materialer scanneren virker på, og hvilke materialer den ikke virker på. Scannernes analysetid er typisk 2-5 min, inkl. opvarmning og kalibrering. Det er derfor muligt at få hurtige resultater allerede ved prøvetagningen, hvilken kan være en stor fordel i forbindelse med miljøsaneringssager, hvor det er vigtigt med en hurtig afklaring af, om der er tale om asbestholdige materialer eller ej.

I DMRs første testperiode er der ikke registreret tilfælde af falske negative resultater blandt prøver af tagplader, eternitplader eller facadeplader. Scanneren har vist enkelte tilfælde af falske positive resultater (2%) på ikke malede tagplader og op til 60% falsk positive på sortmalede tagplader.

Ud fra et forsigtighedsprincip kan falsk positive resultater accepteres, men praktisk og økonomisk kan det betyde, at materialer håndteres som asbestholdige uden grund med de økonomiske, praktiske og tidsmæssige følgevirkninger, det kan have. Det er dog den umiddelbare vurdering, at en sikkerhed på 98% for ikke malede tagplader er nok til at asbestscanneren kan anvendes til en første screening og kvalitetssikring. Det kan være på genbrugs- og modtagepladser samt byggepladser ifm. Renovering og nedrivning.

På andre materietyper end tag-, facade- og eternitplader anbefales det pt. ikke asbestscanneren anvendt.

Vores umiddelbare vurdering er, at en sikkerhed på 98 procent for ikke-malede tagplader er nok til, at asbestscanneren kan anvendes til en første screening og kvalitetssikring.

Tre gode råd

  1. Tag ikke chancer
    Med asbest er der ikke råd til at tage chancer, både i forhold til dig selv og dine også omgivelser. Som entreprenør og nedriver er det næsten umuligt at undgå kontakten med asbest. Der kan forekomme asbest steder, hvor det måske ikke lige var ventet.
  2. En lettere hverdag
    Mange møder således asbest i situationer, hvor en hurtig afklaring af, om der er asbest eller ej i materialet, er afgørende for det videre arbejdes udførelse, miljø, pris og tidsplan.
  3. Hold øje med markedet
    Inden for håndholdte scannere sker der en stor udvikling. I Danmark er der på nuværende tidspunkt kun få asbestscannere, men der mangler generel viden og teknisk dokumentation om udstyrets kvalitet, herunder sikkerhed for, om der ikke kommer ’falsk positive eller falsk negative’ resultater.

→ Download den fyldestgørende test rapport her

For yderligere information, kontakt venligst Sebastian Ravn, sr@dmoge.dk, +45 7641 3668

Kontakt os

Få et hurtigt overblik over de fordele, du har glæde af som medlem af DM&E.