Hjem » Entreprenørens ansvarsforsikring – hvad gælder?

Entreprenørens ansvarsforsikring – hvad gælder?

Tophistorie fra DM&E Magasinet

Når AB 18 er vedtaget i entrepriseaftalen, er entreprenøren forpligtet til at tegne en sædvanlig erhvervs- og produktansvars-forsikring.

Entreprenøren skal ligeledes sikre sig, at entreprenørens underentreprenører har tegnet denne forsikring. Hvis for eksempel en hoved entreprenør ikke har sikret sig, at en underentreprenør har en sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring, skal hoved entreprenøren i tilfælde af underentreprenørens skadeforvoldelse stille bygherren, som om forsikringen var tegnet.

Hvad er omfattet?

Erhvervs- og produktansvarsforsikringen om-fatter sædvanligvis entreprenørens (og underentreprenørens) erstatnings ansvar for følgeskader, men omfatter ikke entreprenørens ansvar for mangler og/eller defekter ved entreprenørens eget arbejde, herunder de af entreprenøren leverede materialer. Har en kloakmester udført en rørsamling, der medfører vandskader på bygherrens gulv, vil ansvarsforsikringen sædvanligvis dække skaderne på gulvet, men ikke selve rørsamlingen.

Hvis du undlader at tegne ansvarsforsikring

Undlader entreprenøren at tegne en erhvervs- og produktansvarsforsikring, må entreprenøren betale af egen lomme for eventuelle følgeskader.

All-risk forsikring
Hvis der ønskes en mere omfattende forsikringsdækning, kan du overveje, om der skal tegnes en all-risk forsikring (’entreprenørens kaskoforsikring’). Det er dog ikke et krav efter AB 18, at en sådan forsikring tegnes. En all-risk forsikring omfatter som udgangspunkt enhver skadesrisiko, som ikke positivt er undtaget for dækning i forsikringspolicen.

Hvilke risici, der er undtaget fra dækning, afhænger af det enkelte forsikringsprodukt, hvorfor det altid er vigtigt at læse forsikringspolicen igennem.

Tre gode råd

 1. Kend dine forpligtelser
  Det er utroligt vigtigt, at du som entreprenør er bekendt med dine forpligtelser i
  et projekt. Du har som hovedregel altid styr på de praktiske gøremål og forpligtelser, men vi ser desværre tit, at når det kommer til de administrative ting, halter det lidt mere.
 2. Tjek din erhvervs- og produktansvars-forsikring
  Erhvervs- og produktansvars-forsikringen omfatter sædvanligvis entreprenørens (og underentreprenørens) erstatningsansvar for følgeskader,
  men omfatter ikke entreprenørens ansvar for mangler og/eller defekter ved entreprenørens eget arbejde, herunder de af entreprenøren leverede materialer.
 3. Øg din sikkerhed, hvis du ønsker det Hvis du ønsker en mere omfattende forsikringsdækning, kan du overveje, om der skal tegnes en all-risk forsikring.

For yderligere information, kontakt venligst Sebastian Ravn, sr@dmoge.dk, +45 7641 3668

Kontakt os

Få et hurtigt overblik over de fordele, du har glæde af som medlem af DM&E.