Hjem » Faglige Fora skal styrke fagligheden og fællesskabet

Faglige Fora skal styrke fagligheden og fællesskabet

DM&E lancerer ‘Fagligt Forum’ – en ny platform designet til at samle branchens fagfolk omkring fagspecifikke emner med rum for udvikling, vidensdeling og netværk.

DM&E introducerer nu et dynamisk mødested for medlemsvirksomhederne, et sted hvor erfaringer kan udveksles og relationer kan styrkes. Det nye netværk er skabt med en vision om at facilitere vidensdeling og diskussioner blandt ligesindede omkring fagspecifikke emner. Brancheorganisationen ser nu frem til at kunne byde velkommen til det første fagforum, som vil fokusere på kloakfaglige emner.

– Vi har længe ønsket at skabe et samlingspunkt for faglig diskussion, og det glæder mig, at vi nu kan lancere dette nye netværk. Vi har valgt at indlede med et fagligt forum om kloak, som vil fokusere på at diskutere og udveksle idéer om de mest presserende udfordringer inden for branchen, udtaler Sebastian Ravn, chefkonsulent hos DM&E Entreprenør og Kloakmester.

Tema om rotter og separatkloakering

Det første møde i det kloakfaglige forum afholdes den 11. juni hos Brødrene Dahl i Aarhus. Her kan deltagere se frem til debat og vidensdeling om udfordringer med rotter blandt andet i forbindelse med separatkloakering.
 
– På mødet vil vi gennemgå reglerne, når du som entreprenør skal arbejde med foranstaltninger for rotter i kloakkerne. Vi vil også tage fat på separatkloakerings-udfordringer, især de rotteproblemer, der følger med, siger Sebastian Ravn.
 
Foruden DM&E’s medlemsvirksomheder og fagkonsulenter, deltager også DM&E’s formand Niels Rüsz samt eksperter fra Nordisk Innovation og Anticimex. De vil hver især byde ind med viden om mulige løsninger til bekæmpelse af rotter.

Medlemsvirksomhederne inddrages

For at sikre emnernes aktualitet, er der nedsat en styregruppe. Den består af tre – fire branchemedlemmer og en DM&E-specialist, som vil være kernen i udviklingen af forummets indhold.
 
– Det er afgørende at have medlemsvirksomhederne med ombord, da de besidder den praktiske erfaring og dagligt står over for branchens udfordringer, forklarer Sebastian Ravn.

Flere faglige fora på vej

Foruden det kloakfaglige forum, vil DM&E ligeledes introducere Faglige Fora for bl.a. Nedbrydning og Affaldshåndtering, Grønt Anlægsarbejde, Spuler og Slamsugning, Anlæg og Jord, Anlæg og Beton, samt et forum for Administrative Medarbejdere.

– Vores nye fora giver medlemmerne mulighed for at engagere sig i deres ekspertiseområder. For eksempel vil vores kommende forum om Anlæg og Jord fokusere på håndtering af både ren og forurenet jord, herunder økonomien forbundet med disse processer. I kølvandet på Nordic Waste-skandalen har vi set en stramning af reglerne, hvilket har gjort jordpakke-analyser mere komplekse. På trods af dette har nye muligheder for jordgenbrug åbnet sig, hvilket kan være økonomisk fordelagtigt, som f.eks. i tilfældet med opbygning af støjvolde. Vi ser frem til at lancere dette fagforum i efteråret, udtaler Sebastian Ravn.

Til det første møde vil det kloakfaglige forum bl.a. adressere de udfordringer, som separatkloakering kan medføre, herunder de rotteproblemer, der ofte opstår i forbindelse med denne praksis.

Det Faglige Forum er for alle medlemmer af DM&E – både ansatte og ejere med interesse for kloak. Det kræver tilmelding at blive en del af det det Faglige Forum. Du vil blive registreret på en liste, som administreres af DM&E.

For yderligere information, kontakt venligst:
Sebastian Ravn, chefkonsulent i DM&E Entreprenør, sr@dmoge.dk, + 45 7641 3668. Eller Bent Juul Jørgensen, branchedirektør i DM&E, juul@dmoge.dk, +45 7641 3678.

Kontakt os

Få et hurtigt overblik over de fordele, du har glæde af som medlem af DM&E.