Hjem » DM&E direktør: Den ypperste dialog

DM&E direktør: Den ypperste dialog

Tophistorie fra DM&E Magasinet

Når en minister inviterer til hof, er det ikke kun en selvfølge, at vi deltager som brancheforening, men det rejser også spørgsmålet om, hvorvidt vores deltagelse faktisk tilfører værdi.

Fra mit perspektiv er det af enorm betydning, at vi som branche deltager aktivt i disse møder. Vi bør møde velforberedte og grundigt have testet alle vores argumenter.

Det er ikke blot for ministerens skyld, men også for at klæde ham på til den kommende dialog med embedsmændene. Et Traktorhof-møde repræsenterer den ypperste form for dialog med dem, der skriver lovene og godkender dem. Den direkte dialog med ministeren giver os mulighed for at tydeliggøre vores arbejde med at skabe tidssvarende og enkle lovgivninger.

Vi ønsker, at der skal være en genkendelighed mellem den virkelige verden og teksten i lovbøgerne. Ministeren har også anerkendt dette tema, og det bør være det bærende fokus i den kommende dialog med embedsmændene fra både færdsels- og trafikstyrelsen. Hvis vi fastholder dette fokus på tidssvarende og enkel lovgivning, er vi som branche allerede langt i processen med at implementere de europæiske regler. Disse regler vil gøre det nemmere for vores medlemmer at overholde diverse bestemmelser.

Et andet vigtigt budskab, som blev sendt til ministeren, er, at reglerne også skal tage højde for den store aktivitet på danske byggepladser og ikke mindst i skovene. Vi ser stadig flere arealer, der bliver overladt til vild natur. Det skal være muligt at komme til og fra disse områder uden at overtræde lovgivningen dagligt.

Vi ønsker, at der skal være en genkendelighed mellem den virkelige verden og teksten i lovbøgerne.

Bredde på køretøjer: En udfordring for branchen

Branchen har ofte behov for brede hjulmonteringer, så afgrøder kan bjærges, og maskiner kan færdes uden for fast underlag. Det er også værd at nævne, at de danske maskinstationer bør have de samme regler som landbruget. Vi har argumenteret for dette over for ministeren, så landbruget ikke pålægges unødvendige omkostninger, og den frie konkurrence opretholdes. I umiddelbar forlængelse af mødet kan vi konkludere, at vi fik vores synspunkter igennem, og mødet var dermed værdiskabende.

Vi fortsætter den gode dialog med Thomas Danielsen, som inviterede branchen til Traktorhof på DM&E Vidensdage i januar.

Ministeren lyttede opmærksomt og stillede mange opklarende spørgsmål.

Fik ny viden
● Mødet fandt sted en onsdag eftermiddag og gav mulighed for direkte dialog og afklaring af spørgsmål, herunder at tvillingehjul på en traktor fylder op til fire meter i bredden.


Læs også:

→ Jeg vil kunne se ud på marken og sige, at det har jeg ændret

→ Fem afgørende emner, vi havde med til traktorhof hos ministeren

Kontakt os

Få et hurtigt overblik over de fordele, du har glæde af som medlem af DM&E.