Hjem » Robust risikostyring: Nøglen til maskinstationers overlevelse

Robust risikostyring: Nøglen til maskinstationers overlevelse

Som maskinstation står man dagligt overfor udfordringer, hvilket gør det essentielt at kende og identificere sine risici. Robust risikostyring er afgørende for at minimere potentielle udfordringer og sikre en gnidningsfri drift.

Maskinstationer bør være opmærksomme på en række faktorer, der kan påvirke deres drift og økonomi. Fra lovgivning og afgrødeetablering til vejrets uforudsigelighed – risici er altid til stede og kan have alvorlige konsekvenser.

– Maskinstationer står over for mange udfordringer, både operationelle og økonomiske. Ved at implementere risikostyring kan maskinstationer ikke blot beskytte sig selv mod tab, men også finde nye måder at optimere deres drift på, udtaler chefkonsulent for DM&E Maskinstation, Thomas Kristensen.

Lovovertrædelser og juridiske udfordringer som særlige risici

En væsentlig risiko for maskinstationer er overholdelse af lovgivningen. Usikkerheder omkring regler og rammer kan føre til potentielle overtrædelser, hvilket kan resultere i bøder og juridiske udfordringer.

– Hvis der er tvivl om, hvor bræmmerne til vandløbet er, eller om man kører gylle på en brakmark i stedet for en græsmark, kan det medføre betydelige juridiske og økonomiske konsekvenser, forklarer Thomas Kristensen.

Risikostyring spiller også en central rolle i afgrødeetablering. Udfordringer med såmaskiner, sådybder og gødningsspredning kan føre til uoverensstemmelser mellem forventninger og faktiske forhold på marken.

– Når der er klare forventninger til, hvad det perfekte indebærer, er der en risiko for uoverensstemmelser set i lyset af de faktiske forhold, siger Thomas Kristensen.

Uforudsigelige hændelser med store konsekvenser

Sprøjteskader udgør en anden betydelig risiko. Selv ved nøje efterlevelse af instruktioner er der altid en risiko for utilsigtede hændelser, som kan resultere i afgrødeskader og økonomiske tab.

– Menneskelige fejl eller uforudsigelige vejrforhold kan resultere i afgrødeskader, hvilket kan have store økonomiske konsekvenser, understreger Thomas Kristensen. Og afslutter; selvom vejret er en uforudsigelig faktor, planlægger man sjældent efter værst tænkelige scenarie hver gang. Når maskinstationer er dybt afhængige af vejret, løber de en konstant risiko.

For maskinstationer er det afgørende at forstå og håndtere risici for at sikre deres overlevelse og succes. Ved at implementere robuste risikostyringsstrategier kan de håndtere disse udfordringer og samtidig optimere deres drift.

Thomas Kristensen, chefkonsulent DM&E Maskinstation og konstitueret direktør.

I maj måned har vi i DM&E magasinet sat fokus på risikostyring hvor DM&Es chefkonsulenter giver deres bud på, hvad du særligt skal kigge på som risikofaktorer i din branche. Læs det hele [her]

For yderligere information, kontakt venligst:

Thomas Kristensen, chefkonsulent DM&E Maskinstation og konstitueret direktør, tlf.: +45 7641 3665, mail: tk@dmoge.dk

Kontakt os

Få et hurtigt overblik over de fordele, du har glæde af som medlem af DM&E.