Dyk ned i fremtiden, udvid dit netværk og oplev fællesskabet!

Vidensdagene bliver et stort udbud af viden, som klæder os på til morgendagen – og en masse konkret viden, lige til at tage med hjem

Vi er endnu engang klar til at vidensdele og dykke ned i de politiske rammer, der påvirker din forretning.

Hvorfor deltage i DM&E Vidensdage:

  • Vidensdeling: Du får mulighed for at dykke ned i forskelligt fagligt stof og dele viden med andre medlemmer.
  • Indsigt i politiske rammer: Du vil få indsigt i de politiske rammer, der påvirker din branche, hvilket kan hjælpe dig med at navigere i din forretning.
  • Forståelse af den grønne omstilling: Du vil få indsigt i de udfordringer og muligheder, den grønne omstilling bringer for dig som virksomhedsejer.
  • Fremtidsudsigter: Årets store slagnummer er et kig ind i fremtiden på flere fronter, hvilket kan give dig en fordel i din forretning.
  • Netværk: Der vil være tid til pauser og netværk, hvor du kan udveksle erfaringer og udvide dit netværk med gode kollegaer.
  • Konkret viden: Du vil få et stort udbud af viden, som klæder dig på til morgendagen, og en masse konkret viden lige til at tage med hjem.
  • Fællesskab: Du vil opleve et stærkt fællesskab, både i det faglige rum og under mere hyggelige former.
  • Underholdning: Udover det faglige program vil der også være humoristiske indlæg og underholdning.

En blanding af hygge, netværk og faglig viden

Medlemmer får fuld udbytte af medlemskabet, når vi alle mødes og dyrker det store DM&E-netværk.

– Man kommer hinanden ved og bliver hurtigt en del af fællesskabet, siger Kristian Kibsgaard fra Kibsgaard ApS.

Programoversigt

Torsdag den 18. januar

Lokalforeninger/specialforeningernes samlingspunkt

Sal A

Du får en varm velkomst af din lokalforeningsformand, når du ankommer torsdag morgen. Dette vil være dit ”hjem” de næste par dage, hvor du sammen med dine nærmeste kollegaer kan starte DM&E Vidensdage med en kop kaffe og god snak. Og hvem ved, måske har I mere til fælles end I går og tror?

Anne Skare Nielsen, futurist

Centersal

Spænd sikkerhedsselen og gør dig klar til en tur ud i fremtiden, hvor Anne Skare Nielsen – en af verden bedste fremtidsforskere – vil klæde dig på til selv at forudse fremtiden. Verden er nemlig ikke af lave – den er ved at blive lavet. Og hvor vi før fik succes ved at kunne alting hurtigere, større, billigere og længere, skal vi nu til at skifte gear.

Læs mere her

Annabeth Aagaard, Aarhus Universitet

Centersal

Med introduktionen af ESG er bæredygtighed gået fra at være et ’nice-to-have’ til at være lovgivning. Der er både konkurrencemæssige fordele og fantastiske forretningsmuligheder i at arbejde målrettet med bæredygtighed. Indlægget vil vise hvordan ESG kan bruges til succesfuld forretningsudvikling.

Bæredygtig jordhåndtering v/Peter Engelsen, DGE

Lokale 16

Hvis du vil være klimavenlig og ressource-bevidst, er det en god idé at overveje, hvordan du kan minimere jordflytning. Der findes mange løsninger, der kan gøre din jordhåndtering mere bæredygtig. I dette indlæg får du nogle af dem præsenteret.

Torben Madsen, DM&E

V3

Få sat fokus på den fremtidige drift. De sidste 2 år har været udfordrende mht. prisstigninger. Brændstof var ”nemt” at give videre, men hvad med de stigende maskinpriser? Hør mere i dette indlæg.

Bolette Palle Neve, Dansk Planteværn

V2

Hvad er nutid – og fremtid – for pesticidanvendelsen i Danmark, – og EU? Hvordan kommer vi i mål med 50% reduktion, og hvad kan maskinstationernes rolle være? Du får også et bud på økonomien i de tiltag, maskinstationer forventes at kunne byde ind med.

Hydremas syn på fremtidens drivmidler v/Thorkild Iversen, Hydrema

Lokale 18

Der dukker hele tiden flere og flere klimakrav op i forskellige projekter, og det gælder også inden for entreprenørma-skiner. Men hvordan ser det ud med alternative drivmidler på entreprenørmaskinerne? Lyt med og bliv oplyst om fremtidens drivmidler.

Den nye afskovningsforordning – EUDR v/Lars Skovmøller, Miljøstyrelsen

V1

Hør hvordan du som skov- entreprenør skal forholde dig til EU’s nye afskovningsfor-ordning – EUDR – der træder i kraft 31/12-24. Hvad kommer det til at betyde for dig og hvordan kan du med fordel forberede dig på de nye regler?

Mikkel Hemmingsen, Sund & Bælt

V3

Den grønne omstilling kommer buldrende. Hvad skal underentreprenører kunne
i fremtiden, i forhold til den grønne omstilling, bæredygtighed og klima? Og hvordan kan de forberede sig på at leve op til kravene, der kommer om klimapåvirkning? Hør fra en direktør, hvordan de stiller krav til deres underleverandører.

Læs mere her

Mikael Andersen, Brøns Group

Lokale 18

Præcisionslandbrug er noget landbruget har arbejdet med i mange år, alle har ændret doseringen op og ned manuelt, på både såmaskinen, gødningssprederen og sprøjten. Med en drone i maskinhuset har man mulighed for at optimere planteavlen. Hør om dronen, som muligt nyt arbejdsområde.

Benedicte Isabella Dyekjær, Benisa

V1

Tilgangen til naturpleje er i løbende udvikling, og metoder til at fremme biodiversiteten har fået et større og større fokus i offentligheden. Fremtidens landskabspleje kommer til at handle om at efterligne de naturlige processer der finder sted i naturen. Men hvordan efterligner vi det i og ved byerne?

Digitalisering i hverdagen v/Hans Frederik Thams, SEGES Innovation

Centersal

Hvordan håndterer vi kundernes krav og forventninger til dokumentation, datahåndtering, samt datasikkerhed. I indlægget får du mere indsigt i de muligheder for hjælpe-værktøjer, der (bør) bruges hos landbrugskunderne.

Thomas Mortensen, Wavin

V2

Næsten alle kloakmestre arbejder med nedgravning af tanke, men hvordan sikrer du dig bedst ift. bl.a. holdbarhed og reklamationer? Og ved du hvad du skal være opmærksom på? I dette indlæg får du nogle gode råd til korrekt ned-gravning af regnvandstanke.

DM&E Tryg og sund v/Søren Hvekstrup, DM&E Pension og Finn Enkebølle, DM&E Forsikring

Lokale 16

Hvordan sikrer du din virksomhed, dig selv og dine medarbejdere, ved sygdom og ulykker? Og samtidig sikrer, at de ansatte er optimalt dækket, også selvom de er omfattet af overenskomst. Hør mere om de muligheder der er for forsikringer inden for sundhed, tab af arbejdsevne mv.

Svend Jørgen Jensen, DEMETRA

Centersal

Hvad bringer fremtiden med økonomiske briller? Hvornår begynder renten at falde? I forlængelse af sidste års indlæg, hvor Svend gav en økonomisk prognose for 2023-2030, forudsagde han at renten ville falde igen. Men er det gået lige så slemt? Det vil indlægget besvare.

Mette Kajhøj, DMR

Lokale 16

Rengvands- og forsinkelses-bassiner bliver en større og større opgaver for entreprenørerne og kloakmestrene. Og de står over for flere udfordringer. I dette indlæg får du råd om, hvordan du dimensionerer og udformer disse bassiner, så du opfylder dine kunders behov.

Lars Larronson, Skogsentreprenörerna

V2

Lars har eksempler på lavt hængende frugter der kan plukkes ved at bruge lidt tid sammen med ens maskinfører. Kom og hør hvad du som ejer skal se efter, ved dine maskinfører, så du kan hjælpe dem med at blive bedre og bruge maskinen på den bedste måde.

Karsten Zacho, Arbejdstilsynet

Lokale 18

Med en stor erfaring, vil Karsten fortælle om nye tiltag, der træder i kraft februar 2024, målrettet det grønne område. Derudover kan du høre mere om hvordan man i fremtiden er en attraktiv branche, der kan rekruttere og fastholde medarbejdere, hvor trivsel og arbejdsmiljø er en stor del af dette.

Spreder vi smitten – eller hindrer vi spredning? v/Troels Larsen, dyrlæge – CowVetConsult

V1

Få den sidste nye viden om smitte og smitteveje. Hvilke tiltag virker, og hvad er mindre vigtigt? Få tilført konkrete idéer til, hvordan vi minimerer risikoen for at sprede evt. smitte mellem besætningerne.

Nye krav til selektiv nedrivning – hvordan tilpasser du din arbejdsproces v/Thomas Kingo

V3

Selektiv nedrivning er noget vi skal til at vænne os til som nedriver, men hvordan griber vi bedst den lidt anderledes proces an? Hvordan tilpasser du din arbejdsproces til de nye regler? Det vil dette indlæg give et kvalificeret bud på.

Gør din partner glad v/Tony Evald Clausen, MenneskeKenderen

V1

Hvad er det vigtigste for alle mennesker, uden undtagelse? Hvordan skaber du stærke relationer? Hvad er ingredienserne til et langvarigt (par)forhold? Få svarene af menneskekenderen Tony Evald Clausen. Gå hjem med den mentale rygsæk fyldt op med inspiration, input og indsigt.

Gerth Petersen Holm, DM&E

Lokale 18

Hvor store er bøderne og hvor er det dyrest ikke at overholde loven? Få konkrete eksempler og opdatering på aktuelle emner med strafrisiko. Hvad bliver køretøjer stoppet med, og hvad er straffen? Bliv meget klogere på lige netop det i dette indlæg.

Nicolaj Weber, Focus Advokater

Lokale 16

Graveskader på ledninger i jorden kan være dyre og besværlige for både grundejere og entreprenører. Men hvem har egentlig ansvaret, hvis en ledning bliver beskadiget under et gravearbejde? Og hvad kan entreprenører gøre for at minimere risikoen for skader? Det vil du få svar på her.

Valg af den korrekte dyse har større betydning end du tror v/Lars Agustsson og David Nørgaard, DKRT

V2

I et marked hvor selv de små marginaler har betydning for bundlinjen, er valget af dyser og dysning af disse, mere aktuelt end nogensinde før. I indlægget vil de forskellige typer dyser blive gennemgået og hvilken effekt de har på brandstof- og vandforbrug – og samtidig hvordan man kan spare tid ved at effektiviserer arbejdet.

Morten Jakobsen, Hjorthede Planteskole

Centersal

Det kan være svært at tiltrække ny arbejdskraft i den grønne branche, og det er vigtigt at de faste medarbejdere trives. Men hvordan arbejder man med fastholdelse af medarbejdere i praksis? Hør Hjorthedes kulturproces og hvordan de arbejder med medarbejdertrivsel, ved hjælp af virksomhedens fælles værdier.

ESG+ – præsentation og workshop v/Jens Guld, DM&E

V2

Med en kort gennemgang af det nye værktøj, vil Jens tage dig igennem ESG+ universet, så du er klar til at dokumentere forhold i din virksomhed, der vedrører miljø-, sociale og ledelsesmæssige aspekter. Jens vil hjælpe dig skridtet tættere på at få din ESG-rapport med i banken.

Vores virksomhed v/Tenna og Lasse Sørensen, Odder Maskinstation

V1

Hvordan balancerer du familie og arbejde, generelt, men også når du står midt i et
generationsskifte? Hør Lasse og Tenna fortælle hvad de går og roder med til dagligt på Odder Maskinstation og hvordan de skaber ’life-balance’.

Regn den bedre ud v/Torben Madsen, DM&E

Lokale 18

De 3 brancher har oplevet de bedste tider i de sidste 5 år, så hvordan gør man gode tider bedre? Hvordan laver man et nemt og overskueligt driftsbudget? Indlægget sætter
fokus på at fastholde ”de gode tider”, når der ikke er meget gang i samfunds-
hjulene.

Hvilken retning skal vi i majsmarken? v/Martin Mikkelsen, SEGES Innovation

V3

Hvad er det nyeste i majsdyrkningen i Danmark? Er præcisionsdyrkning af majs blevet en mulighed, hvor der kan flyttes på udsæd og gødning? Hør i dette indlæg hvad der er af muligheder og hvilken form for startgødning der skal benyttes.

Christian Duborg, DM&E

Centersal

Personalepolitik, personalehåndbog, APV, Ansættelseskontrakt, MUS og GDPR, er hovedoverskrifterne når vi tager et kig 360 grader rundt om medarbejderen. Hør mere fra arbejdsmiljøkonsulenten, hvordan du sætter ressourcer af til at skabe fælles motivation og arbejdsglæde.

Nyt fra DM&E Pension v/Søren Hvekstrup, DM&E Pension

Lokale 16

Pension kan være en jungle at finde rundt i. Hvad har du brug for og hvor meget skal du være dækket? DM&E Pension arbejder konstant på at skabe de bedste løsninger der passer på DIG. Hør her hvordan, og få muligheden for at få et pensionstjek.

Tommy Krabbe, foredragsholder

Centersal

Hvordan brænder vi for noget uden at brænde ud? Og hvordan brænder vi sammen for noget uden at ”brænde sammen”? Tommy Krabbe vil besvare hvordan vi passer på os selv og hinanden. Derudover vil han beskrive ildsjælebegrebet, og sætte fokus på, hvordan vi sætter gang i bålet, uden at brænde ud.

TEMA: STREET FOOD & SPIL AFTEN

Sal A

Mad og spil har altid knyttet mennesker sammen, og det gør et streetfoodmarked i særdeleshed også. Det er det uformelle og festlige samlingspunkt, som skaber en ramme, hvor det sociale og fællesskabet opstår. Selvom det er januar, skaber vi sommerstemning hvor du kan lade dine sanser gå på opdagelse blandt de mange spændende madboder, barer og aktivitetsområder. Gå rundt i hallen og absobér de mange indtryk, inden mundvandet tvinger dig til at tage stilling. Du kan også forkæle ganen med læskende cocktails, iskolde øl og kvalitetsvine. Der garanteres at være noget for alle. Måske du skal udfordre nogen i Beer-pong, eller slå søm?
Det vil også være muligt at booke bord, sammen med din lokalforening, DSF, Erfa, Junior eller Pigegruppen.

Fredag den 19. januar

Vores virksomhed v/Jens og Peder Frederiksen, Svannninge Skovservice

Centersal

Dette års indlæg omhandler Svanninge Skovservice, der vil tage os gennem virksomhedens rejse, henover et generationsskifte, samtidig med at ejeren har været meget aktiv i det organisatoriske arbejde. Kom og hør hvordan det er lykkes.

Michael Rechnagel, Martinsen Revision

Lokale 18

Mange gange er valget om virksomhedsform taget, uden overvejelser om de fordele og ulemper, der er med forskellige virksomhedsformer. Indlægget vil gennemgå de væsentligste fordele og ulemper, og de overvejelser, som man løbende kan gøre sig omkring valg af virksomhedsform.

Opsamling af metadata – hvad kan vi bruge det til?
v/Torben Thorsen fra Thorsen Teknik, samt Birgitte Feld Mikkelsen og Kristian Kjelde fra Danish Agro

V1

Der er ’næsten’ ikke noget der ikke kan lade sig gøre nu til dags, det er mere med at bestemme sig for hvad data skal bruges til og få sat det i værk. Nu kan data opsamles helt automatisk – hvad kan vi bruge det til? I dette indlæg får du viden om mulighederne i automatisk dataopsamling fra maskiner.

Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening

V3

Skoven spiller en stor rolle i mange af de lovgivninger, der den seneste tid er kommet fra EU. Men hvordan komme det til at påvirke dig som skoventreprenør. Få et indblik i hvordan EU-politik forgrener sig i branchen, og hvor stor indflydelse det har på hverdagen, som skoventreprenør.

ARLA; Bæredygtighedsmodellen – hvad betyder den? v/Anne-Sofie Bunch Kjærsgård, ARLA Foods

V2

Få viden om – og indsigt i – ARLA’s tildelingsmodel. Hvordan påvirker den DIG, i dit arbejde hos ARLA’s leverandører? I dette indlæg får du også svar på hvilken dokumentation der er nødvendig og de opgaver der forventes løst, som en del af processen.

Hvide mærker i kloakrør – hvad betyder de og hvordan skal du reagere? v/Mikael Lundgaard, Scanpipe

Centersal

Hvad stiller du som kloakmester op med de hvide mærker på indersiden af kloakrør? De kan være svære at se med det blotte øje, men hvem har egentlig ansvaret, når de hvide mærker bliver opdaget på en TV-inspektion? Hør i indlægget hvordan du kan håndtere problematikken, på forkant.

Bærende konstruktioner DS 1140 – sådan sikrer du dig mod fejl og bøder v/Lars Christensen, MT Højgaard Danmark

Lokale 16

Som entreprenør skal du nu selv stå for planlægning, udførelse og dokumentation af kontrollen af de bærende konstruktioner, i henhold til DS 1140-standarden. Men hvad indebærer det egentlig, og hvordan gør du det bedst i praksis? Hør her hvordan du sikrer dig mod fejl og bøder.

Marie Krabbe, Fjordland

Lokale 16

Hvad nu hvis det hele ikke går som planlagt?
Har du overblik over konsekvenserne, hvis du kommer ud for en ulykke eller lignende. Indlægget giver dig indblik i hvordan du, virksomheden og familien – med juridiske redskaber hurtigt kan være MEGET bedre stillet.

Peter Fritzbøger, GSV

V2

Fremtiden kommer til at byde på flere og flere krav om at dokumentere dine maskiners ydeevne, brændstofforbrug og emissioner for at opfylde fremtidige krav til sikkerhed, sundhed og miljø. Hør om de kommende dokumentationskrav, og lær mere om et trackingsystem, der vil kunne hjælpe dig.

Læs mere her

Afbrænding af træ er ikke grøn omstilling v/Jens Dahlstrøm Iversen, Rådet for Grøn omstilling

V3

Rådet for Grøn Omstilling mener ikke at biomasse skal være en del af det danske energisystem. Hvorfor gør de det? Kom og hør Seniorrådgiver Jens Dahlstrøm, forklare hvorfor biomasse bør udfases inden 2035, og hvordan vi i Danmark bør bruge vores biomasseressourcer.

CO2 – hvor er vi og hvad er mulighederne? v/Niels Nicolai Andersen, Agrometer

Lokale 18

Med en CO2-afgift kan vores hverdag blive ændret. Vil det gå hurtig, langsomt, og kan det mærkes? Skal vi lukke landbruget, hvis/når der kommer en CO2-afgift? Eller kan vi finde en vej, ændre adfærd, og tænke en smule anderledes? Får et indspark og oplæg til de muligheder, der måske findes.

Martin Kofoed, GeoPartner

V1

Med det nye LER 2.0 er ledningsoplysningerne blevet digitale, og det har åbnet endnu mere op for at få oplysningerne ud i gravemaskinen, men hvordan gør vi egentlig? Bliv oplyst om det nye system og hør mere hvad det kan for dig.

Fremtiden – hvad er grundlaget? v/Palle Jacobsen, Agrocom

Centersal

Tør vi få et bud på, hvad struktur- og konjunkturudvikling, og måske ikke mindst den politiske påvirkning, vil betyde for udviklingen af kundegrundlaget?
Få et kvalificeret bud på, hvordan udviklingen påvirker kundegrundlaget, både på den korte bane, men også på længere sigt.

Transport og politik – hvordan står det til? v/Thomas Danielsen, Transportminister

Centersal

Sidste nyt fra Christiansborg – særligt omkring lovgivningen på transportområdet, hvor en afgift er på trapperne. Er der samklang, mellem det der rører sig i virksomhederne, og de tiltag, der kommer fra regeringen? Hør transportministeren, og stil de kloge, kritiske spørgsmål.

Tilmeld dig Vidensdage og Årsmøde

Vær med til at vidensdele og dykke ned i forskelligt fagligt stof.

To dage med høj faglighed og et stærkt fællesskab
I løbet af de to dage vil du kunne erfaringsudveksle og udvide dit netværk med gode kollegaer, både i det faglige rum, men også under mere hyggelige former.

Tilmeld dig og bliv en del af vidensdelingen


DM&E Pigegruppe inviterer

DM&E Pigegruppe arrangerer

Et spændende program, der vil give pigerne i medlems-virksomhederne en mulighed for at lære og samtidig have det sjovt. Programmet er designet til at give pigerne en pause fra de faglige indlæg, samt give dem plads til at netværke.


18. – 19.

januar

Glad indeni og udenpå

Torsdag aften kan pigerne nyde en lækker streetfood-middag og deltage i sjove spil. Vi vil sørge for at booke bord til DM&E Pigegruppe, så pigerne kan slappe af og have det sjovt sammen.
Derudover vil Tommy Krabbe holde et spændende indlæg om stress og trivsel i hverdagen, hvor han vil give pigerne værktøjer til at brænde igennem uden at brænde ud.
Fredag formiddag vil sundhedsformidleren
Louise Hallundbæk, som har mange uddannelser i bagagen, bl.a. som sygeplejerske, kostvejleder, psykoterapeut og coach, hjælpe pigerne med at finde vejen til en sund selvopfattelse og større overskud i hverdagen og i livet.

Tilmeld dig senest 7. januar 2024 på www.dmoge.dk

Priser ved deltagelse i pigegruppes program

Prisen for at deltage fra torsdag kl. 16 til fredag efter frokost: kr. 1.690 + 500 for overnatning i
dobbeltværelse. Tillæg på 600 kr. for enkeltværelse.

*Alle priser er pr. person
og ekskl. moms

DM&E Pigeprogrammet

Download programmet her

DM&E Vidensdage program

Dyk ned i mere end 45 indlæg og glæd dig til at dykke ned i forskelligt fagligt stof og bl.a. blive klogere på hvordan den grønne omstilling både byder på udfordringer og muligheder for dig som virksomhedsejer.

Download programmet her

Praktisk info

18. og 19. januar 2024

Vidensdage afholdes torsdag den 18. januar og fredag den 19. januar. Årsmødet afholdes fredag den 19. januar fra kl. 13. De to dage er spækket med gode indlæg og afholdes i de fine lokaler ved Vingsted Hotel og Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.

Tilmelding

Tilmeld dig på www.dmoge.dk jo før, des bedre og senest den 7. januar 2024. Få rabat ved tilmelding inden 31. december 2023. Udfyld tilmeldingsformularen, for hver deltager fra virksomheden. Vi gør opmærksom på, at der er en samlet tilmeldingsformular for vidensdage og årsmøde.

Overnatning

Overnatning på dobbeltværelse
Har du ønsker til hvem du gerne vil bo sammen med, skriver du det ved tilmeldingen. Så ved vi det, når værelserne skal fordeles.

Overnatning på enkeltværelse
Du kan overnatte på et enkeltværelse til en merpris på 600,- pr. nat. Hav gerne i tankerne, når du vælger dette, om det er absolut nødvendigt, da der er begrænset antal værelser.

Priser ved deltagelse i hele arrangementet

Vidensdage inkl. formiddagskaffe, frokost, eftermiddagskaffe, middag og underholdning torsdag aften, overnatning på dobbeltværelse med morgenmad og frokost fredag: 3.995,-.
Deltager I flere fra samme virksomhed, hvor alle deltager i hele arrangementet: 200,- RABAT.
Tilmelding inden 31. december 2023: 200,- RABAT.

Priser ved deltagelse i dele af arrangementet

Deltagelse torsdag den 18. januar 2023:
1.995,-.
Deltagelse i torsdag aften: 595,-.
Deltagelse fredag formiddag den 19. januar: 1.095,-.
Er du medlem af DSF eller DM&E Junior? Der afholdes generalforsamling, så derfor får du en reduktion i prisen: 500,- RABAT.

Priser ved deltagelse i pigegruppes program

Prisen for at deltage fra torsdag kl. 16 til fredag efter frokost: kr. 1.690 + 500 for overnatning i
dobbeltværelse.
Tillæg på 600 kr. for enkeltværelse.

*Alle priser er pr. person
og ekskl. moms

DM&E Årsmøde program

Vi gør status over 2023 og ser frem mod 2024. Årsmødet er også en god lejlighed til at møde bestyrelsen og give din mening til kende om DM&E’s arbejde og visioner. Gå heller ikke glip af den store årsmødefest, hvor vi bl.a. får besøg af Trine Gadeberg med Pelle.

Download programmet her