Ammoniak får grønt lys som N-gødning

Efter mere end otte måneders usikkerhed er det nu lykkedes at få en tilladelse til at anvende og nedfælde flydende ammoniak (NH3) som kvælstofgødning til landbrugsafgrøder. Da det ikke har været nævnt i sikkerhedsdatabladet, at ammoniak er godkendt og egnet til nedfældning som gødning i landbruget, har det de facto ikke været tilladt siden 1. januar 2023.