Mange års brancheerfaring til DM&E Seniorgruppes årsmøde

Den 16. april 2024 mødtes 60 medlemmer fra DM&E seniorgruppe på Hotel Pejsegården i Brædstrup til årsmøde. Selvom de er hoppet over i seniorklubben, er de stadig friske og aktive og snakken gik lystigt hele dagen om stort og småt. De er alle tidligere ejere eller ledsagere af medlemsvirksomheder i DM&E eller i øvrigt har de haft tilknytning til branchen, f.eks. som maskinleverandør, uddannelse eller finansiering.

Niels Madsen blev valgt til dirigent han styrede slagets gang og formand Marius Pedersen aflagde beretning og fortalte om årets aktiviteter herunder den gode tur til Lolland/Falster i september 2023.  Børge Christiansen fra Agersted ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, så der var stor tak til ham for hans indsats gennem mange år. Jens Dalsgaard fra Gedsted blev med klapsalver valgt som ny i bestyrelsen. Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig med Marius Pedersen som formand, Knud Sigurd Thomsen som næstformand og øvrige er Anne-Kirstine Møller, Tom Foged-Pedersen og Jens Dalsgaard.