Villeruphus: Fra manglende pensionsoverblik til skræddersyet tryghed

Martin og Natalie gik fra at have spredte pensionsopsparinger til at finde tryghed og skræddersyede løsninger med hjælp fra DM&E Pension.

Martin og Natalie Christensen, et energisk par, driver Villeruphus, hvor de leverer forskellige tjenester som udkørsel, udslæbning, juletræer og pyntegrønt. Tidligere havde Martin og Natalie pensionerne spredt på flere forskellige steder.

De følte sig usikre og ønskede ikke at træffe forkerte beslutninger. Det var her, Casper Noltensmejer, DM&E Pension, kom ind i billedet. Han har besøgt Villeruphus flere gange og gennemført indledende dialoger med Martin og Natalie. Målet var at sikre, at de traf de rigtige beslutninger og følte sig trygge. De har haft rig mulighed for at stille spørgsmål som for eksempel: ’Hvorfor er investeringsomkostningerne så forskellige mellem denne løsning og bankens?’ og ’Er vores pensionsopsparing tilstrækkelig, og er børnene ordentligt dækket?’

Betalte 30.000 kroner: Femdobbelt overpris

Brancheaftale for DM&E-medlemmer sikrer langt de fleste virksomheder og ansatte en bedre pensionsordning, lyder det fra kundechef.

I de sidste to år er en fælles pensionsløsning for DM&E’s medlemsvirksomheder og ansatte rullet rundt i branchen.

Kundechef Søren Hvekstrup fra Söderberg & Partners, som DM&E har teamet op med for at lave brancheløsningen DM&E Pension, fortæller, at man foreløbig har været forbi de første 150 virksomheder og har som mål at gennemgå pensioner og de medfølgende dækninger ved sygdom med videre for 100 medlemsvirksomheder i år.

Louise gik fra overforsikret til tryg og tilfreds med sin pensionsordning

Hvad gør du, når du pludselig mister din ægtefælle? Det var den situation, Louise Priess stod over for, da hendes mand Arne Christensen døde i juni 2016.
Når du mister en ægtefælle er der blandt andet økonomiske og juridiske spørgsmål, du skal forholde dig til. Det betyder, at du skal træffe nogle valg, der er påvirket af det, du har oplevet i dit liv, og som naturligt præger din måde at tage stilling til forsikring og pension.
Da DM&E Pension gennemgår Louises pensions-løsning med banken, opdager de, at Louise har flere og dyre forsikringer hos forskellige udbydere. Især hendes livsforsikring var meget højere end det anbefalede niveau. Louise følte, at hun havde brug for mere rådgivning og vejledning om, hvordan hun skulle håndtere sit testamente, sit særeje og sin nuværende familiesituation.