Mindeord: Bent Juul Jørgensen

Mandag 17. juni fik vi den triste besked, at vores branchedirektør Bent Juul Jørgensen pludselig var gået bort om søndagen.

Bent Juul Jørgensen efterlader sig et stort tomrum hos DM&E, for Bent var en værdsat chef og stor inspirator for os i sekretariatet og foreningen som helhed.

Bent nåede at være med på DM&Es rejse i næsten 13 år – jeg kan huske mine notater ved ansættelsen af ham i 2011: ’Plejer’ ville forsvinde – og det kom til at holde stik.

Bent elskede at sætte nye projekter i gang. Når han først havde fået det skrevet ned på en håndskreven A3 og dermed slået fast, at det var en god idé, var han eminent til at overbevise andre om, at det var den vej, vi skulle, men hele tiden med fokus på, at det skulle give værdi for DM&Es medlemmer.

DM&E søger ny branchedirektør

Vil du være med til at bane vejen for virksomheder, der skaber fremskridt, fornyelse og vækst? DM&E søger en ny branchedirektør til at lede og udvikle vores forening. Med over 700 medlemsvirksomheder inden for maskinstationer, entreprenører, kloakmestre og skoventreprenører, spiller vi en central rolle i branchen.

Beskyt dit livsværk mod sygdom og ulykke

Uforudsete hændelser kan pludselig ændre vilkårene for selv en veldrevet virksomhed – også selv om man driver en lille forretning med få ansatte.

Hvis ejeren eller en anden central medarbejder bliver alvorligt syg kommer til skade eller får stress, risikerer virksomheden at gå i stå eller i værste fald at måtte lukke.

Træd ind i dit medlemsunivers

Som junior-medlem hos DM&E får du nu adgang til en helt ny verden fyldt med fordele og værktøjer, der kan hjælpe dig på mange måder. Her er en guide til, hvad du kan forvente, og hvordan du får mest ud af medlemssiden.

Robust risikostyring: Nøglen til maskinstationers overlevelse

Som maskinstation står man dagligt overfor udfordringer, hvilket gør det essentielt at kende og identificere sine risici. Robust risikostyring er afgørende for at minimere potentielle udfordringer og sikre en gnidningsfri drift.

Maskinstationer bør være opmærksomme på en række faktorer, der kan påvirke deres drift og økonomi. Fra lovgivning og afgrødeetablering til vejrets uforudsigelighed – risici er altid til stede og kan have alvorlige konsekvenser.

Pludseligt dødsfald – Bent Juul Jørgensen er gået bort

Det er med dyb sorg, vi må informere om, at vores energiske branchedirektør, Bent Juul Jørgensen, er gået bort.

I denne svære tid vil chefkonsulent Thomas Kristensen varetage stillingen som konstitueret direktør. Han vil i tæt samarbejde med den øvrige ledelse, herunder administrationschef Lene Poulsen samt chefkonsulenterne Sebastian Ravn og Claus Clemmensen, varetage direktørrollen indtil en permanent efterfølger er fundet.

– Unge træer kan give lige så saftige frugter som de ældre

Thor Laursen, udlært kloakmester og medejer af Korinth Entreprenørfirma A/S, repræsenterer den nye generation i en virksomhed med stolte traditioner.

På kun 22 år er Thor Laursen gået fra at være en nysgerrig knægt med en passion for faget til en ambitiøs, ung mand klar til at påtage sig lederskab i familie virksomheden. Thor blev udlært i 2021 og har siden haft en række forskellige roller. Han startede som anlægsstruktør og blev senere kloakmester. Hans proaktivitet og ønske om at påtage sig ansvar gjorde, at læretiden hos Lonico A/S gav ham en god rygsæk til hans videre karriere. Arbejde under eget ansvar samt projektledelse for diverse op-gaver betød, at han fik værdifuld erfaring og sparring inden for faget.

Risiko og risikostyring

I en verden fuld af usikkerheder står virksomheder over for mange risici – fra de små daglige udfordringer til de store strategiske beslutninger. For at navigere sikkert gennem disse farvande er det afgørende at have et solidt fundament i risikostyring og hele tiden forholde sig til de risici, man står over for eller kan stå over for.

Entreprenørens ansvarsforsikring – hvad gælder?

Når AB 18 er vedtaget i entrepriseaftalen, er entreprenøren forpligtet til at tegne en sædvanlig erhvervs- og produktansvars-forsikring.

Entreprenøren skal ligeledes sikre sig, at entreprenørens underentreprenører har tegnet denne forsikring. Hvis for eksempel en hoved entreprenør ikke har sikret sig, at en underentreprenør har en sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring, skal hoved entreprenøren i tilfælde af underentreprenørens skadeforvoldelse stille bygherren, som om forsikringen var tegnet.

Pas på vildt ungerne derude

Der er ikke noget, der kan ødelægge en god dag som chauffør, som når man ser et rådyrlam være blevet gennemskåret af skårlæggeren. I de fleste tilfælde kan vi være heldige, at crimperen har gjort arbejdet færdigt, og vi ikke skal ud og aflive et ramt dyr. En sådan oplevelse er ikke behagelig for nogen af os, men desværre sker det ofte i starten af græssæsonen. Nu begynder sæsonen snart med skårlægning af græs derude, og som altid falder dette sammen med, at vildtet sætter afkom i marken. Det er særligt i perioden fra maj til og med juli. Problemet med rådyrene er for eksempel, at deres afkom i græsmarken er “lay and hidders”, hvilket betyder, at det er dyr, hvor afkommet lægger sig ned og skjuler sig mest muligt, når der kommer en trussel. Denne egenskab gør det svært at skræmme afkommet væk, da deres naturlige fjender er væsentligt mere mobile, og derfor kan afkommet ikke flygte fra dem. De flygter heller ikke, når vi kommer for tæt på med vores udstyr, og derfor koster det livet for den del af afkommet, der ligger i marken.