Næsten 400 mennesker mødtes i Vingsted i sidste uge

Vi tog et blik ud i fremtiden, hørte foredrag om alt fra økonomi til kærlighed og rundede af med de store spørgsmål om transport og politik.

Tusind tak for jeres store opbakning til DM&E Vidensdage og DM&E Årsmøde

Flagene blev hejst, og selvom det udenfor var isende koldt, kunne man i Vingsted mærke varmen og glæden ved at mødes og vidensdele og netværke.

Vi har haft nogle fantastiske dage fyldt med spændende oplæg. Vi har også nydt at netværke i pauserne. Det er her, vi mærker styrken ved det store DM&E-netværk.

Fotos: John Christensen, Landbrugsmedierne, samt DM&E

Tusind tak til de mange indlægsholdere, der gjorde et fantastisk stykke arbejde med at berige os med ekstraordinær viden.

Nedenfor finder du bilag fra de enkelte indlægsholdere.

Indlægsholdere

Torsdag den 18. januar

Anne Skare Nielsen, futurist

Spænd sikkerhedsselen og gør dig klar til en tur ud i fremtiden, hvor Anne Skare Nielsen – en af verden bedste fremtidsforskere – vil klæde dig på til selv at forudse fremtiden. Verden er nemlig ikke af lave – den er ved at blive lavet. Og hvor vi før fik succes ved at kunne alting hurtigere, større, billigere og længere, skal vi nu til at skifte gear.

Læs mere her

→ Download præsentationen her

Annabeth Aagaard, Aarhus Universitet

Med introduktionen af ESG er bæredygtighed gået fra at være et ’nice-to-have’ til at være lovgivning. Der er både konkurrencemæssige fordele og fantastiske forretningsmuligheder i at arbejde målrettet med bæredygtighed. Indlægget vil vise hvordan ESG kan bruges til succesfuld forretningsudvikling.

→ Download præsentationen her

Bæredygtig jordhåndtering v/Peter Engelsen, DGE

Lokale 16

Hvis du vil være klimavenlig og ressource-bevidst, er det en god idé at overveje, hvordan du kan minimere jordflytning. Der findes mange løsninger, der kan gøre din jordhåndtering mere bæredygtig. I dette indlæg får du nogle af dem præsenteret.

Torben Madsen, DM&E

V3

Få sat fokus på den fremtidige drift. De sidste 2 år har været udfordrende mht. prisstigninger. Brændstof var ”nemt” at give videre, men hvad med de stigende maskinpriser? Hør mere i dette indlæg.

Bolette Palle Neve, Dansk Planteværn

V2

Hvad er nutid – og fremtid – for pesticidanvendelsen i Danmark, – og EU? Hvordan kommer vi i mål med 50% reduktion, og hvad kan maskinstationernes rolle være? Du får også et bud på økonomien i de tiltag, maskinstationer forventes at kunne byde ind med.

Hydremas syn på fremtidens drivmidler v/Thorkild Iversen, Hydrema

Lokale 18

Der dukker hele tiden flere og flere klimakrav op i forskellige projekter, og det gælder også inden for entreprenørma-skiner. Men hvordan ser det ud med alternative drivmidler på entreprenørmaskinerne? Lyt med og bliv oplyst om fremtidens drivmidler.

Den nye afskovningsforordning – EUDR v/Lars Skovmøller, Miljøstyrelsen

Hør hvordan du som skov- entreprenør skal forholde dig til EU’s nye afskovningsfor-ordning – EUDR – der træder i kraft 31/12-24. Hvad kommer det til at betyde for dig og hvordan kan du med fordel forberede dig på de nye regler?

Mikkel Hemmingsen, Sund & Bælt

Den grønne omstilling kommer buldrende. Hvad skal underentreprenører kunne
i fremtiden, i forhold til den grønne omstilling, bæredygtighed og klima? Og hvordan kan de forberede sig på at leve op til kravene, der kommer om klimapåvirkning? Hør fra en direktør, hvordan de stiller krav til deres underleverandører.

Læs mere her

→ Download præsentationen her

Mikael Andersen, Brøns Group

Lokale 18

Præcisionslandbrug er noget landbruget har arbejdet med i mange år, alle har ændret doseringen op og ned manuelt, på både såmaskinen, gødningssprederen og sprøjten. Med en drone i maskinhuset har man mulighed for at optimere planteavlen. Hør om dronen, som muligt nyt arbejdsområde.

Benedicte Isabella Dyekjær, Benisa

V1

Tilgangen til naturpleje er i løbende udvikling, og metoder til at fremme biodiversiteten har fået et større og større fokus i offentligheden. Fremtidens landskabspleje kommer til at handle om at efterligne de naturlige processer der finder sted i naturen. Men hvordan efterligner vi det i og ved byerne?

Digitalisering i hverdagen v/Hans Frederik Thams, SEGES Innovation

Centersal

Hvordan håndterer vi kundernes krav og forventninger til dokumentation, datahåndtering, samt datasikkerhed. I indlægget får du mere indsigt i de muligheder for hjælpe-værktøjer, der (bør) bruges hos landbrugskunderne.

Thomas Mortensen, Wavin

V2

Næsten alle kloakmestre arbejder med nedgravning af tanke, men hvordan sikrer du dig bedst ift. bl.a. holdbarhed og reklamationer? Og ved du hvad du skal være opmærksom på? I dette indlæg får du nogle gode råd til korrekt ned-gravning af regnvandstanke.

DM&E Tryg og sund v/Søren Hvekstrup, DM&E Pension og Finn Enkebølle, DM&E Forsikring

Lokale 16

Hvordan sikrer du din virksomhed, dig selv og dine medarbejdere, ved sygdom og ulykker? Og samtidig sikrer, at de ansatte er optimalt dækket, også selvom de er omfattet af overenskomst. Hør mere om de muligheder der er for forsikringer inden for sundhed, tab af arbejdsevne mv.

Svend Jørgen Jensen, DEMETRA

Hvad bringer fremtiden med økonomiske briller? Hvornår begynder renten at falde? I forlængelse af sidste års indlæg, hvor Svend gav en økonomisk prognose for 2023-2030, forudsagde han at renten ville falde igen. Men er det gået lige så slemt? Det vil indlægget besvare.

→ Download præsentationen her

Mette Kajhøj, DMR

Lokale 16

Rengvands- og forsinkelses-bassiner bliver en større og større opgaver for entreprenørerne og kloakmestrene. Og de står over for flere udfordringer. I dette indlæg får du råd om, hvordan du dimensionerer og udformer disse bassiner, så du opfylder dine kunders behov.

Lars Larronson, Skogsentreprenörerna

V2

Lars har eksempler på lavt hængende frugter der kan plukkes ved at bruge lidt tid sammen med ens maskinfører. Kom og hør hvad du som ejer skal se efter, ved dine maskinfører, så du kan hjælpe dem med at blive bedre og bruge maskinen på den bedste måde.

Karsten Zacho, Arbejdstilsynet

Lokale 18

Med en stor erfaring, vil Karsten fortælle om nye tiltag, der træder i kraft februar 2024, målrettet det grønne område. Derudover kan du høre mere om hvordan man i fremtiden er en attraktiv branche, der kan rekruttere og fastholde medarbejdere, hvor trivsel og arbejdsmiljø er en stor del af dette.

Spreder vi smitten – eller hindrer vi spredning? v/Troels Larsen, dyrlæge – CowVetConsult

Få den sidste nye viden om smitte og smitteveje. Hvilke tiltag virker, og hvad er mindre vigtigt? Få tilført konkrete idéer til, hvordan vi minimerer risikoen for at sprede evt. smitte mellem besætningerne.

→ Download præsentationen her

→ Download nyhedsbreve fra “Tag smitten ved hornene” her

→ Download samtalepapir her

→ Download 10 skarpe omkring smittebeskyttelse her

Nye krav til selektiv nedrivning – hvordan tilpasser du din arbejdsproces v/Thomas Kingo

V3

Selektiv nedrivning er noget vi skal til at vænne os til som nedriver, men hvordan griber vi bedst den lidt anderledes proces an? Hvordan tilpasser du din arbejdsproces til de nye regler? Det vil dette indlæg give et kvalificeret bud på.

Gør din partner glad v/Tony Evald Clausen, MenneskeKenderen

Hvad er det vigtigste for alle mennesker, uden undtagelse? Hvordan skaber du stærke relationer? Hvad er ingredienserne til et langvarigt (par)forhold? Få svarene af menneskekenderen Tony Evald Clausen. Gå hjem med den mentale rygsæk fyldt op med inspiration, input og indsigt.

→ Download præsentationen her

Gerth Petersen Holm, DM&E

Hvor store er bøderne og hvor er det dyrest ikke at overholde loven? Få konkrete eksempler og opdatering på aktuelle emner med strafrisiko. Hvad bliver køretøjer stoppet med, og hvad er straffen? Bliv meget klogere på lige netop det i dette indlæg.

→ Download præsentationen her

Nicolaj Weber, Focus Advokater

Graveskader på ledninger i jorden kan være dyre og besværlige for både grundejere og entreprenører. Men hvem har egentlig ansvaret, hvis en ledning bliver beskadiget under et gravearbejde? Og hvad kan entreprenører gøre for at minimere risikoen for skader? Det vil du få svar på her.

→ Download præsentationen her

Valg af den korrekte dyse har større betydning end du tror v/Lars Agustsson og David Nørgaard, DKRT

V2

I et marked hvor selv de små marginaler har betydning for bundlinjen, er valget af dyser og dysning af disse, mere aktuelt end nogensinde før. I indlægget vil de forskellige typer dyser blive gennemgået og hvilken effekt de har på brandstof- og vandforbrug – og samtidig hvordan man kan spare tid ved at effektiviserer arbejdet.

Morten Jakobsen, Hjorthede Planteskole

Centersal

Det kan være svært at tiltrække ny arbejdskraft i den grønne branche, og det er vigtigt at de faste medarbejdere trives. Men hvordan arbejder man med fastholdelse af medarbejdere i praksis? Hør Hjorthedes kulturproces og hvordan de arbejder med medarbejdertrivsel, ved hjælp af virksomhedens fælles værdier.

ESG+ – præsentation og workshop v/Jens Guld, DM&E

Med en kort gennemgang af det nye værktøj, vil Jens tage dig igennem ESG+ universet, så du er klar til at dokumentere forhold i din virksomhed, der vedrører miljø-, sociale og ledelsesmæssige aspekter. Jens vil hjælpe dig skridtet tættere på at få din ESG-rapport med i banken.

→ Download præsentationen her

Vores virksomhed v/Tenna og Lasse Sørensen, Odder Maskinstation

V1

Hvordan balancerer du familie og arbejde, generelt, men også når du står midt i et
generationsskifte? Hør Lasse og Tenna fortælle hvad de går og roder med til dagligt på Odder Maskinstation og hvordan de skaber ’life-balance’.

Regn den bedre ud v/Torben Madsen, DM&E

Lokale 18

De 3 brancher har oplevet de bedste tider i de sidste 5 år, så hvordan gør man gode tider bedre? Hvordan laver man et nemt og overskueligt driftsbudget? Indlægget sætter
fokus på at fastholde ”de gode tider”, når der ikke er meget gang i samfunds-
hjulene.

Hvilken retning skal vi i majsmarken? v/Martin Mikkelsen, SEGES Innovation

Hvad er det nyeste i majsdyrkningen i Danmark? Er præcisionsdyrkning af majs blevet en mulighed, hvor der kan flyttes på udsæd og gødning? Hør i dette indlæg hvad der er af muligheder og hvilken form for startgødning der skal benyttes.

→ Download præsentationen her

Christian Duborg, DM&E

Personalepolitik, personalehåndbog, APV, Ansættelseskontrakt, MUS og GDPR, er hovedoverskrifterne når vi tager et kig 360 grader rundt om medarbejderen. Hør mere fra arbejdsmiljøkonsulenten, hvordan du sætter ressourcer af til at skabe fælles motivation og arbejdsglæde.

→ Download præsentationen her

Nyt fra DM&E Pension v/Søren Hvekstrup, DM&E Pension

Lokale 16

Pension kan være en jungle at finde rundt i. Hvad har du brug for og hvor meget skal du være dækket? DM&E Pension arbejder konstant på at skabe de bedste løsninger der passer på DIG. Hør her hvordan, og få muligheden for at få et pensionstjek.

Tommy Krabbe, foredragsholder

Centersal

Hvordan brænder vi for noget uden at brænde ud? Og hvordan brænder vi sammen for noget uden at ”brænde sammen”? Tommy Krabbe vil besvare hvordan vi passer på os selv og hinanden. Derudover vil han beskrive ildsjælebegrebet, og sætte fokus på, hvordan vi sætter gang i bålet, uden at brænde ud.

Fredag den 19. januar

Vores virksomhed v/Jens og Peder Frederiksen, Svannninge Skovservice

Centersal

Dette års indlæg omhandler Svanninge Skovservice, der vil tage os gennem virksomhedens rejse, henover et generationsskifte, samtidig med at ejeren har været meget aktiv i det organisatoriske arbejde. Kom og hør hvordan det er lykkes.

Michael Rechnagel, Martinsen Revision

Mange gange er valget om virksomhedsform taget, uden overvejelser om de fordele og ulemper, der er med forskellige virksomhedsformer. Indlægget vil gennemgå de væsentligste fordele og ulemper, og de overvejelser, som man løbende kan gøre sig omkring valg af virksomhedsform.

→ Download præsentationen her

Opsamling af metadata – hvad kan vi bruge det til?
v/Torben Thorsen fra Thorsen Teknik, samt Birgitte Feld Mikkelsen og Kristian Kjelde fra Danish Agro

V1

Der er ’næsten’ ikke noget der ikke kan lade sig gøre nu til dags, det er mere med at bestemme sig for hvad data skal bruges til og få sat det i værk. Nu kan data opsamles helt automatisk – hvad kan vi bruge det til? I dette indlæg får du viden om mulighederne i automatisk dataopsamling fra maskiner.

Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening

V3

Skoven spiller en stor rolle i mange af de lovgivninger, der den seneste tid er kommet fra EU. Men hvordan komme det til at påvirke dig som skoventreprenør. Få et indblik i hvordan EU-politik forgrener sig i branchen, og hvor stor indflydelse det har på hverdagen, som skoventreprenør.

ARLA; Bæredygtighedsmodellen – hvad betyder den? v/Anne-Sofie Bunch Kjærsgård, ARLA Foods

V2

Få viden om – og indsigt i – ARLA’s tildelingsmodel. Hvordan påvirker den DIG, i dit arbejde hos ARLA’s leverandører? I dette indlæg får du også svar på hvilken dokumentation der er nødvendig og de opgaver der forventes løst, som en del af processen.

Hvide mærker i kloakrør – hvad betyder de og hvordan skal du reagere? v/Mikael Lundgaard, Scanpipe

Centersal

Hvad stiller du som kloakmester op med de hvide mærker på indersiden af kloakrør? De kan være svære at se med det blotte øje, men hvem har egentlig ansvaret, når de hvide mærker bliver opdaget på en TV-inspektion? Hør i indlægget hvordan du kan håndtere problematikken, på forkant.

Bærende konstruktioner DS 1140 – sådan sikrer du dig mod fejl og bøder v/Lars Christensen, MT Højgaard Danmark

Lokale 16

Som entreprenør skal du nu selv stå for planlægning, udførelse og dokumentation af kontrollen af de bærende konstruktioner, i henhold til DS 1140-standarden. Men hvad indebærer det egentlig, og hvordan gør du det bedst i praksis? Hør her hvordan du sikrer dig mod fejl og bøder.

Marie Krabbe, Fjordland

Hvad nu hvis det hele ikke går som planlagt?
Har du overblik over konsekvenserne, hvis du kommer ud for en ulykke eller lignende. Indlægget giver dig indblik i hvordan du, virksomheden og familien – med juridiske redskaber hurtigt kan være MEGET bedre stillet.

→ Download præsentationen her

Peter Fritzbøger, GSV

V2

Fremtiden kommer til at byde på flere og flere krav om at dokumentere dine maskiners ydeevne, brændstofforbrug og emissioner for at opfylde fremtidige krav til sikkerhed, sundhed og miljø. Hør om de kommende dokumentationskrav, og lær mere om et trackingsystem, der vil kunne hjælpe dig.

Læs mere her

Afbrænding af træ er ikke grøn omstilling v/Jens Dahlstrøm Iversen, Rådet for Grøn omstilling

Rådet for Grøn Omstilling mener ikke at biomasse skal være en del af det danske energisystem. Hvorfor gør de det? Kom og hør Seniorrådgiver Jens Dahlstrøm, forklare hvorfor biomasse bør udfases inden 2035, og hvordan vi i Danmark bør bruge vores biomasseressourcer.

→ Download præsentationen her

CO2 – hvor er vi og hvad er mulighederne? v/Niels Nicolai Andersen, Agrometer

Med en CO2-afgift kan vores hverdag blive ændret. Vil det gå hurtig, langsomt, og kan det mærkes? Skal vi lukke landbruget, hvis/når der kommer en CO2-afgift? Eller kan vi finde en vej, ændre adfærd, og tænke en smule anderledes? Får et indspark og oplæg til de muligheder, der måske findes.

→ Download præsentationen her

Martin Kofoed, GeoPartner

V1

Med det nye LER 2.0 er ledningsoplysningerne blevet digitale, og det har åbnet endnu mere op for at få oplysningerne ud i gravemaskinen, men hvordan gør vi egentlig? Bliv oplyst om det nye system og hør mere hvad det kan for dig.

Fremtiden – hvad er grundlaget? v/Palle Jacobsen, Agrocom

Tør vi få et bud på, hvad struktur- og konjunkturudvikling, og måske ikke mindst den politiske påvirkning, vil betyde for udviklingen af kundegrundlaget?
Få et kvalificeret bud på, hvordan udviklingen påvirker kundegrundlaget, både på den korte bane, men også på længere sigt.

→ Download præsentationen her

Transport og politik – hvordan står det til? v/Thomas Danielsen, Transportminister

Centersal

Sidste nyt fra Christiansborg – særligt omkring lovgivningen på transportområdet, hvor en afgift er på trapperne. Er der samklang, mellem det der rører sig i virksomhederne, og de tiltag, der kommer fra regeringen? Hør transportministeren, og stil de kloge, kritiske spørgsmål.

Sæt kryds i kalenderen til vidensdage 2025

Sæt allerede ❌ i kalenderen den 16. – 17. januar 2025, hvor du igen er inviteret til to dage fyldt med høj faglighed, netværk, og et stærkt fællesskab.

Læs mere her

Hvad synes du om vidensdagene og årsmødet?

Vi vil så gerne skabe de bedste rammer for medlemmerne for at opnå bedst udbytte af de to dage.

Vi lytter til jer
Vi har brug for din mening for at vi kan udvikle os. Derfor har du i evalueringen mulighed for at give os ris og ros, så vi kan skabe det bedste program for dig til næste år.

Evalueringsformularen bliver sendt pr. mail.Hvad fortæller andre om vidensdage og årsmøde?

→ Følg med maskinstationsbranchen her

→ Følg med entreprenør- og kloakmesterbranchen her

→ Følg med skov-entreprenørbranchen her

DM&E Pigegruppe sang og dansede


Udover det faglige program

Pigerne blev udfordret både med sang, dans og lege. Både da de skulle synge med Methe Danefeldt og lærte hvordan sang og dans kan rykke dem tættere.

GLAD INDENI OG UDENPÅ

Sundhedsformidleren Louise Hallundbæk hjalp også pigerne med at finde vejen til en sund selvopfattelse og et større overskud i hverdagen.

→ Download præsentationen

Mere end 45 indlæg

Om alt fra branchespecifikke indlæg til ESG, økonomi, samt investering i sig selv og fællesskabet.

Fotos: John Christensen, Landbrugsmedierne, samt DM&E

Hvad fortæller andre?

Læs, lydt, eller se hvad andre siger om DM&E Vidensdage

Årsberetning 2024

Fredag d. 19. januar holdt vi årsmøde i Vingsted Hotel & Konferencecenter, hvor ca. 250 medlemmer var mødt op. Formand i DM&E, Søren Ulrik Sørensen, aflagde beretningen for 2023.

2023 har været et år med ekstreme vejrforhold, som har påvirket vores tre brancher på forskellige måder. Maskinstationerne og skov-entreprenørerne har stået over for store udfordringer med at tilpasse sig de skiftende forhold, mens entreprenørerne har oplevet nye muligheder og øget efterspørgsel på grund af det højere grund- og regnvand.

Download beretningen her