Villeruphus: Fra manglende pensionsoverblik til skræddersyet tryghed

Martin og Natalie gik fra at have spredte pensionsopsparinger til at finde tryghed og skræddersyede løsninger med hjælp fra DM&E Pension.

Martin og Natalie Christensen, et energisk par, driver Villeruphus, hvor de leverer forskellige tjenester som udkørsel, udslæbning, juletræer og pyntegrønt. Tidligere havde Martin og Natalie pensionerne spredt på flere forskellige steder.

De følte sig usikre og ønskede ikke at træffe forkerte beslutninger. Det var her, Casper Noltensmejer, DM&E Pension, kom ind i billedet. Han har besøgt Villeruphus flere gange og gennemført indledende dialoger med Martin og Natalie. Målet var at sikre, at de traf de rigtige beslutninger og følte sig trygge. De har haft rig mulighed for at stille spørgsmål som for eksempel: ’Hvorfor er investeringsomkostningerne så forskellige mellem denne løsning og bankens?’ og ’Er vores pensionsopsparing tilstrækkelig, og er børnene ordentligt dækket?’

JU Århus bygger nye campusfaciliteter

Med nye tidssvarende faciliteter, ønsker Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU Århus) at skabe et inspirerende campusområde, hvor byggeriet og de omkringliggende grønne arealer går op i en højere enhed. Byggeprojektet er en del af en helhedsplan for skolen og kommer til at bestå af en multihal, kantine, produktionskøkken og supplerende servicefaciliteter.

Mange års brancheerfaring til DM&E Seniorgruppes årsmøde

Den 16. april 2024 mødtes 60 medlemmer fra DM&E seniorgruppe på Hotel Pejsegården i Brædstrup til årsmøde. Selvom de er hoppet over i seniorklubben, er de stadig friske og aktive og snakken gik lystigt hele dagen om stort og småt. De er alle tidligere ejere eller ledsagere af medlemsvirksomheder i DM&E eller i øvrigt har de haft tilknytning til branchen, f.eks. som maskinleverandør, uddannelse eller finansiering.

Niels Madsen blev valgt til dirigent han styrede slagets gang og formand Marius Pedersen aflagde beretning og fortalte om årets aktiviteter herunder den gode tur til Lolland/Falster i september 2023.  Børge Christiansen fra Agersted ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, så der var stor tak til ham for hans indsats gennem mange år. Jens Dalsgaard fra Gedsted blev med klapsalver valgt som ny i bestyrelsen. Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig med Marius Pedersen som formand, Knud Sigurd Thomsen som næstformand og øvrige er Anne-Kirstine Møller, Tom Foged-Pedersen og Jens Dalsgaard.

Når mund-til-mund-aftaler ikke er nok

I landbruget er det almindeligt, at aftaler indgås over telefonen. Måske er der en mail- eller sms-korrespondance, men ofte uden uddybende noter om ansvar og opgaveramme. Langelund Maskinstation deler her erfaringerne fra en situation, hvor det gik galt med et parti foder, som de var med til at fremstille.

Ammoniak får grønt lys som N-gødning

Efter mere end otte måneders usikkerhed er det nu lykkedes at få en tilladelse til at anvende og nedfælde flydende ammoniak (NH3) som kvælstofgødning til landbrugsafgrøder. Da det ikke har været nævnt i sikkerhedsdatabladet, at ammoniak er godkendt og egnet til nedfældning som gødning i landbruget, har det de facto ikke været tilladt siden 1. januar 2023.