Vi skal ud til hr. og fru Danmark

Folk skal forstå, hvad vi laver i skoven. Den, der lever stille, lever godt’ har længe været et mantra inden for dansk skovbrug, men tiden er forandret. I dag er flertallet af mennesker langt adskilt fra primærproduktionen, både i skov- og landbrugssektoren. Mens ønsket om træmøbler forbliver stærkt, er forståelsen for træets oprindelse og den kompleksitet, der ligger bag produktionen af træmøbler, ofte mangelfuld. Derfor er det afgørende for skovbruget at træde frem og engagere sig med den brede befolkning for at op-lyse om vores arbejde i skovene. Ellers risikerer vores erhverv at blive overset og undermineret i et Danmark, hvor udnyttelsen af skovens ressourcer er ved at blive et tabubelagt emne.

Perfekt julegave: 11 meter kran på vej

Det er sidste omgang i vores serie med tre unge, fremadstormende personer i vores brancher. Egentlig skal vi bare have en hurtig snak over telefonen, men 28-årige Mikkel Holskou fra HT-Skovservice har ikke tid til at have en telefon i ørene i jobbet som maskinfører. Han har nemlig fået den perfekte julegave – den kræver bare intenst arbejde først.

Om få dage skal min maskine til Viborg og få skiftet kran, fortæller han.
I stedet klarer vi snakken dagen efter – on location i Nordsjælland. Så er skovmaskinen nemlig blæst klar til at forlade den lille skov tæt på Dyrehaven og Skodsborg Station få hundrede meter fra Øresund.

Flere unge skovbrugselever viser deres talenter og passion for skovdrift i konkurrence

Skills for Skovbrugselever 2023

Der var opbakning som aldrig før til konkurrencerne ”DM i udkørsel af træ” samt ”Skills for Skovbrugselever” torsdag den 17. august til Langesømessen på Fyn. Her kæmpede skovens erfarne maskinførere samt unge skovbrugselever fra Skovskolen om æren, præmierne og for deres fag.

Skovens yngste fagfolk skærer igennem på HL23

Torsdag den 31. august bliver der skabt historie på Have & Landskab, når Skovbrugsmesterskaberne for elever før første gang afholdes på udstillingen. Konkurrencen afholdes passende nok på Have & Landskabs særlige område for Skovudstyr og -maskiner, men man kan også bare gå efter lyden af arbejdende motorsave. Mange af disciplinerne i mesterskaberne kræver nemlig en kyndig hånd med sværdet, fortæller underviser og vejleder Matias Skov Jonesen fra Skovskolen ved Københavns Universitet.